Builder.cz - Informacni server o programovani

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Soutěž

Sponzorem soutěže je:

IDIF

 

Kde se koná výstava fotografií Luďka Vojtěchovského?

V dnešní soutěži hrajeme o:Problem: Export do excelu

Seznam témat     Nová odpověď

Přihlásit se     Registrace     Zapomenuté heslo

Re: Problem: Export do excelu

Autor: ennyque

19:22:26 12.02.2009

musíš lépe popsat svoji aplikaci, ale hlavně upřesnit tu chybu. :-)

Citovat příspěvek

 

Problem: Export do excelu

Autor: Vaizo

15:32:57 28.11.2008

Zdravím,
mám stránku napsanou v ASP.NET na ní GridView a ten exportuji při kliku na button VB skriptem do excelu. V IE to u některých uživatelů vrací chybu, poraďte prosím, co s tím. V IEčku je všechno povoleno.

Sub To_Excel(GV)
Dim I, J
Dim nRows, nCols, nTemp,nCols2
Dim strEndCols
Dim strTemp

nRows = GV.rows.length

nRows=nRows
'If nRows < 2 Then
' MsgBox "No record to output!",vbExclamation,"Prompt"
' Exit Sub
' End If
nTemp = GV.cells.length

If ( nRows = 0 ) Or ( nTemp = 0 ) Then Exit Sub
nCols = nTemp / (nRows)
if nCols>26 then
nCols2=nCols-26
strEndCol = "A" & Trim(Chr(ASC("A") + nCols2 - 1))
else

strEndCol = Trim(Chr(ASC("A") + nCols - 1))
End if


Set objExcel = CreateObject("Excel.Application")
' objExcel.WindowState=-4140
'objExcel.visible=ture
With objExcel
.WorkBooks.Add
.Sheets("Sheet1").Select
.Columns("A:"+strEndCol).Select
' .Selection.NumberFormatLocal = "@"
End With
objExcel.Range("A1:"+strEndCol+Trim(CStr(nRows))).Select


' With objExcel.Selection
' .Borders(5).LineStyle = &HFFFFEFD2
' .Borders(6).LineStyle = &HFFFFEFD2
' For I = 7 To 12
' .Borders(I).LineStyle = 1
' .Borders(I).Weight = 2
' .Borders(I).ColorIndex = &HFFFFEFF7
' Next
'End With

For I = 1 To nRows
for j= 1 to nCols

objExcel.Cells(i,j) = GV.rows(i-1).cells(j-1).innerText
next

Next
For I = 1 To nCols
If UCase(Trim(CStr(GV.rows(1).cells(I-1).Align))) = "LEFT" Then
objExcel.Columns(I).HorizontalAlignment = &HFFFFEFC8
End If
Next
objExcel.Rows(1).HorizontalAlignment = &HFFFFEFDD
With objExcel
.Columns("A:"+strEndCol).Select
.Selection.Font.Size=10
.Selection.Font.Name = "Arial"

.Selection.Columns.AutoFit
.Range("A1").Select
.Visible = True
End With
' objExcel.WindowState=-4137
End Sub

Citovat příspěvek

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: