Builder.cz - Informacni server o programovani

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:dyn

Seznam témat     Nová odpověď

Přihlásit se     Registrace     Zapomenuté heslo

dyn

Autor: saby

21:13:28 15.04.2009

type
TForm1 = class(TForm)
Edit1: TEdit;
Label1: TLabel;
Button1: TButton;
Button2: TButton;
Button3: TButton;
ListBox1: TListBox;
ListBox2: TListBox;
Label2: TLabel;
Edit2: TEdit;
Label3: TLabel;
Edit3: TEdit;
procedure Edit1KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
procedure Button1Click(Sender: TObject);
procedure Button2Click(Sender: TObject);
procedure Button3Click(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;


var
cislo: array of integer;
Form1: TForm1;
i,a,b,c,pocet,pomocna,promena:integer;


implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.Edit1KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
begin

if key=#13 then begin
try
//mužeme zadat do proměnné protože to jenom kontroluje jestli jsme zadali číslo v integeru//
promena:= strtoint(edit1.Text);
except
ShowMessage ('Špatná zadané číslo');
exit;
end;
i:=i+1;
//i+1 znamená, že pole je vždy větší o jedno než je počet zadaných čísel//
Setlength(cislo,i+1);
cislo[i]:= strtoint(edit1.Text);
listbox1.items.add(inttostr(cislo[i]));
edit1.selectall;

//počet zadaných čísel//
pocet:=pocet+1;
edit2.text:=(inttostr(pocet));
edit3.text:=(inttostr(i+1));
end;
end;

//vzestupně//
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
listbox2.Items.clear;
for a:=i downto 1 do begin
for b:=1 to i-1 do if cislo[b]>cislo[b+1] then begin
pomocna:=cislo[b];
cislo[b]:=cislo[b+1];
cislo[b+1]:=pomocna;
end;
end;
for c:=1 to i do
listbox2.Items.add(inttostr(cislo[c]));
end;

//sestupně//
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
begin
listbox2.Items.clear;
for a:=i downto 1 do begin
for b:=1 to i-1 do if cislo[b]pomocna:=cislo[b];
cislo[b]:=cislo[b+1];
cislo[b+1]:=pomocna;
end;
end;
for c:=1 to i do
listbox2.Items.add(inttostr(cislo[c]));
end;

//čištění//
procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);
begin
listbox1.Items.clear;
listbox2.Items.clear;
edit1.Text:=' ';
edit2.Text:=' ';
edit3.Text:=' ';
i:=0;
pocet:=0;
end;

end.

Citovat příspěvek

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: