Builder.cz - Informacni server o programovani

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:Ulozenie Ikony do suboru

Seznam témat     Nová odpověď

Přihlásit se     Registrace     Zapomenuté heslo

Re: Ulozenie Ikony do suboru

Autor: veronisoft77

10:29:30 02.07.2010

Dakuejm uz som to nasiel

#pragma warning(disable: 4244) // conversion (long->byte, loss of data)
#pragma warning(disable: 4013) // undefined function, assuming...

#pragma pack(push, 1)

//
// ICONS (.ICO type 1) are structured like this:
//
// ICONHEADER (just 1)
// ICONDIR [1...n] (an array, 1 for each image)
// [BITMAPINFOHEADER+COLOR_BITS+MASK_BITS] [1...n] (1 after the other, for each image)
//
// CURSORS (.ICO type 2) are identical in structure, but use
// two monochrome bitmaps (real XOR and AND masks, this time).
//

typedef struct
{
WORD idReserved; // must be 0
WORD idType; // 1 = ICON, 2 = CURSOR
WORD idCount; // number of images (and ICONDIRs)

// ICONDIR [1...n]
// ICONIMAGE [1...n]

} ICONHEADER;

//
// An array of ICONDIRs immediately follow the ICONHEADER
//
typedef struct
{
BYTE bWidth;
BYTE bHeight;
BYTE bColorCount;
BYTE bReserved;
WORD wPlanes; // for cursors, this field = wXHotSpot
WORD wBitCount; // for cursors, this field = wYHotSpot
DWORD dwBytesInRes;
DWORD dwImageOffset; // file-offset to the start of ICONIMAGE

} ICONDIR;

//
// After the ICONDIRs follow the ICONIMAGE structures -
// consisting of a BITMAPINFOHEADER, (optional) RGBQUAD array, then
// the color and mask bitmap bits (all packed together
//
typedef struct
{
BITMAPINFOHEADER biHeader; // header for color bitmap (no mask header)
//RGBQUAD rgbColors[1...n];
//BYTE bXOR[1]; // DIB bits for color bitmap
//BYTE bAND[1]; // DIB bits for mask bitmap

} ICONIMAGE;

#pragma pack(pop)

//
// Write the ICO header to disk
//
static UINT WriteIconHeader(HANDLE hFile, int nImages)
{
ICONHEADER iconheader;
DWORD nWritten;

// Setup the icon header
iconheader.idReserved = 0; // Must be 0
iconheader.idType = 1; // Type 1 = ICON (type 2 = CURSOR)
iconheader.idCount = nImages; // number of ICONDIRs

// Write the header to disk
WriteFile( hFile, &iconheader, sizeof(iconheader), &nWritten, 0);

// following ICONHEADER is a series of ICONDIR structures (idCount of them, in fact)
return nWritten;
}

//
// Return the number of BYTES the bitmap will take ON DISK
//
static UINT NumBitmapBytes(BITMAP *pBitmap)
{
int nWidthBytes = pBitmap->bmWidthBytes;

// bitmap scanlines MUST be a multiple of 4 bytes when stored
// inside a bitmap resource, so round up if necessary
if(nWidthBytes & 3)
nWidthBytes = (nWidthBytes + 4) & ~3;

return nWidthBytes * pBitmap->bmHeight;
}

//
// Return number of bytes written
//
static UINT WriteIconImageHeader(HANDLE hFile, BITMAP *pbmpColor, BITMAP *pbmpMask)
{
BITMAPINFOHEADER biHeader;
DWORD nWritten;
UINT nImageBytes;

// calculate how much space the COLOR and MASK bitmaps take
nImageBytes = NumBitmapBytes(pbmpColor) + NumBitmapBytes(pbmpMask);

// write the ICONIMAGE to disk (first the BITMAPINFOHEADER)
ZeroMemory(&biHeader, sizeof(biHeader));

// Fill in only those fields that are necessary
biHeader.biSize = sizeof(biHeader);
biHeader.biWidth = pbmpColor->bmWidth;
biHeader.biHeight = pbmpColor->bmHeight * 2; // height of color+mono
biHeader.biPlanes = pbmpColor->bmPlanes;
biHeader.biBitCount = pbmpColor->bmBitsPixel;
biHeader.biSizeImage = nImageBytes;

// write the BITMAPINFOHEADER
WriteFile(hFile, &biHeader, sizeof(biHeader), &nWritten, 0);

// write the RGBQUAD color table (for 16 and 256 colour icons)
if(pbmpColor->bmBitsPixel == 2 || pbmpColor->bmBitsPixel == 8)
{

}

return nWritten;
}

//
// Wrapper around GetIconInfo and GetObject(BITMAP)
//
static BOOL GetIconBitmapInfo(HICON hIcon, ICONINFO *pIconInfo, BITMAP *pbmpColor, BITMAP *pbmpMask)
{
if(!GetIconInfo(hIcon, pIconInfo))
return FALSE;

if(!GetObject(pIconInfo->hbmColor, sizeof(BITMAP), pbmpColor))
return FALSE;

if(!GetObject(pIconInfo->hbmMask, sizeof(BITMAP), pbmpMask))
return FALSE;

return TRUE;
}

//
// Write one icon directory entry - specify the index of the image
//
static UINT WriteIconDirectoryEntry(HANDLE hFile, int nIdx, HICON hIcon, UINT nImageOffset)
{
ICONINFO iconInfo;
ICONDIR iconDir;

BITMAP bmpColor;
BITMAP bmpMask;

DWORD nWritten;
UINT nColorCount;
UINT nImageBytes;

GetIconBitmapInfo(hIcon, &iconInfo, &bmpColor, &bmpMask);

nImageBytes = NumBitmapBytes(&bmpColor) + NumBitmapBytes(&bmpMask);

if(bmpColor.bmBitsPixel >= 8)
nColorCount = 0;
else
nColorCount = 1 << (bmpColor.bmBitsPixel * bmpColor.bmPlanes);

// Create the ICONDIR structure
iconDir.bWidth = bmpColor.bmWidth;
iconDir.bHeight = bmpColor.bmHeight;
iconDir.bColorCount = nColorCount;
iconDir.bReserved = 0;
iconDir.wPlanes = bmpColor.bmPlanes;
iconDir.wBitCount = bmpColor.bmBitsPixel;
iconDir.dwBytesInRes = sizeof(BITMAPINFOHEADER) + nImageBytes;
iconDir.dwImageOffset = nImageOffset;

// Write to disk
WriteFile(hFile, &iconDir, sizeof(iconDir), &nWritten, 0);

// Free resources
DeleteObject(iconInfo.hbmColor);
DeleteObject(iconInfo.hbmMask);

return nWritten;
}

static UINT WriteIconData(HANDLE hFile, HBITMAP hBitmap)
{
BITMAP bmp;
int i;
BYTE * pIconData;

UINT nBitmapBytes;
DWORD nWritten;

GetObject(hBitmap, sizeof(BITMAP), &bmp);

nBitmapBytes = NumBitmapBytes(&bmp);

pIconData = (BYTE *)malloc(nBitmapBytes);

GetBitmapBits(hBitmap, nBitmapBytes, pIconData);

// bitmaps are stored inverted (vertically) when on disk..
// so write out each line in turn, starting at the bottom + working
// towards the top of the bitmap. Also, the bitmaps are stored in packed
// in memory - scanlines are NOT 32bit aligned, just 1-after-the-other
for(i = bmp.bmHeight - 1; i >= 0; i--)
{
// Write the bitmap scanline
WriteFile(
hFile,
pIconData + (i * bmp.bmWidthBytes), // calculate offset to the line
bmp.bmWidthBytes, // 1 line of BYTES
&nWritten,
0);

// extend to a 32bit boundary (in the file) if necessary
if(bmp.bmWidthBytes & 3)
{
DWORD padding = 0;
WriteFile(hFile, &padding, 4 - bmp.bmWidthBytes, &nWritten, 0);
}
}

free(pIconData);

return nBitmapBytes;
}

//
// Create a .ICO file, using the specified array of HICON images
//
BOOL SaveIcon3(TCHAR *szIconFile, HICON hIcon[], int nNumIcons)
{
HANDLE hFile;
int i;
int * pImageOffset;

if(hIcon == 0 || nNumIcons < 1)
return FALSE;

// Save icon to disk:
hFile = CreateFile(szIconFile, GENERIC_WRITE, 0, 0, CREATE_ALWAYS, 0, 0);

if(hFile == INVALID_HANDLE_VALUE)
return FALSE;

//
// Write the iconheader first of all
//
WriteIconHeader(hFile, nNumIcons);

//
// Leave space for the IconDir entries
//
SetFilePointer(hFile, sizeof(ICONDIR) * nNumIcons, 0, FILE_CURRENT);

pImageOffset = (int *)malloc(nNumIcons * sizeof(int));

//
// Now write the actual icon images!
//
for(i = 0; i < nNumIcons; i++)
{
ICONINFO iconInfo;
BITMAP bmpColor, bmpMask;

GetIconBitmapInfo(hIcon[i], &iconInfo, &bmpColor, &bmpMask);

// record the file-offset of the icon image for when we write the icon directories
pImageOffset[i] = SetFilePointer(hFile, 0, 0, FILE_CURRENT);

// bitmapinfoheader + colortable
WriteIconImageHeader(hFile, &bmpColor, &bmpMask);

// color and mask bitmaps
WriteIconData(hFile, iconInfo.hbmColor);
WriteIconData(hFile, iconInfo.hbmMask);

DeleteObject(iconInfo.hbmColor);
DeleteObject(iconInfo.hbmMask);
}

//
// Lastly, skip back and write the icon directories.
//
SetFilePointer(hFile, sizeof(ICONHEADER), 0, FILE_BEGIN);

for(i = 0; i < nNumIcons; i++)
{
WriteIconDirectoryEntry(hFile, i, hIcon[i], pImageOffset[i]);
}

free(pImageOffset);

// finished!
CloseHandle(hFile);

return TRUE;
}

Citovat příspěvek

 

Re: Ulozenie Ikony do suboru

Autor: Jaroslav Smid

23:02:21 01.07.2010

Jsem ochoten najít řešení, pokud je stále zájem (dotaz je starý), samozřejmě zadarmo, ale nechce se mi d tím dělat, pokud bys to už nepotřeboval.

Citovat příspěvek

 

Re: Ulozenie Ikony do suboru

Autor: veronisoft77

8:32:58 07.06.2010

Tento priklad mi uz funguje dal som tam este pStg->Release();. neuklada miv vsak transapretnu cast ikony.
Neviete niekto vhodnejsi priklad ktory uklada aj masku?
HICON to *.ico

Citovat příspěvek

 

Ulozenie Ikony do suboru

Autor: veronisoft77

20:35:57 03.06.2010

Nevie niekto ako ulozim Ikonu HICON do Suboru *.ico?

Nasiel som toto a vyhadzuje je mi chybu ked chcem druhy raz prepisat subor
neviete preco?
Este jeden priklad som nasiel tam ma vsak zle rozlisenie.
void SaveIconToFile(CString fileName, HICON hICon)
{
PICTDESC pictDesc;
pictDesc.cbSizeofstruct = sizeof(PICTDESC);
pictDesc.icon.hicon = hICon;
pictDesc.picType = PICTYPE_ICON;
IPicture *pPicture = NULL;
IStorage *pStg = NULL;
IStream *pStream = NULL;
LONG lSize = 0;

WCHAR wszIconFileName[MAX_PATH];
MultiByteToWideChar( CP_ACP, 0, CStringA( fileName ), -1, wszIconFileName, MAX_PATH);
HRESULT hr = OleCreatePictureIndirect(&pictDesc,IID_IPicture,TRUE,(void**)&pPicture);
hr = StgCreateDocfile(wszIconFileName, STGM_CREATE|STGM_SHARE_EXCLUSIVE|STGM_READWRITE,0,&pStg);

WCHAR wszStreamName[MAX_PATH];
MultiByteToWideChar(CP_ACP, 0, CStringA("icoStream"), -1, wszStreamName, MAX_PATH);
hr = pStg->CreateStream( wszStreamName, STGM_CREATE | STGM_WRITE | STGM_DIRECT | STGM_SHARE_EXCLUSIVE,0,0,&pStream); //Tu vyhadzuje chybu pri druhom prepise
hr = pPicture->SaveAsFile(pStream,TRUE,&lSize);
pPicture->Release();

return;
}

Citovat příspěvek

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: