Builder.cz - Informacni server o programovani

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:MS Access - počítání pracovních dnů

Seznam témat     Nová odpověď

Přihlásit se     Registrace     Zapomenuté heslo

Re: MS Access - počítání pracovních dnů

Autor: Maty ♂

11:25:44 23.01.2014

co to sakra je toto????,do paroma kdes ten kód vystrachal,to je adept na thedailywtf.com
existuje fuknce weekday lze pozit primo v dotazu a konecnoncu muzes si udelat vlastni funkci na svatky
neco ve smyslu

dim myarray(3)


Private Sub command1_Click()
myarray1(0) = "24-12"
myarray1(1) = "25-12"
myarray1(2) = "26-12"
ll_r = countholidays(#1/1/2013#, #12/31/2013#)

End SubPrivate Function countholidays(datefrom, dateto)
ll_i = UBound(myarray1)
For i = 0 To ll_i - 1
ls_year = str(year(datefrom))
ls_daymonth = myarray1(i)
ls_dateinarray = myarray1(i)
\'neresim format datum,u v poli aneb 01.01,res to bud funkci instr,nebo to nech tak
ls_day = Left(ls_dateinarray, 2)
ls_month = Right(ls_dateinarray, 2)
ldt_inarray = CDate(ls_day & "." & ls_month & "." & ls_year)
If ldt_inarray >= datefrom And dt_inarray <= dateto Then ll_count = ll_count + 1
Next

countholidays = ll_count
End Function

samozrejme ze pri intervalu vice let je nutno rozparsovat datum do ople a funkci spoustet ve smycce

ber to jako orientacni nastrel ne finalni verzi a trochu vlastni iniciativy by neskodilo

Citovat příspěvek

 

MS Access - počítání pracovních dnů

Autor: czendys ♂

14:12:37 01.12.2013

Dobrý den, mohl bych poprosit o pomoc s počítáním pracovních dnů v MS Access? Potřeboval bych k počátečnímu datu přičíst pracovní dny a tak získat datum nejpozdějšího dokončení (např. objednávku obdržím 1.1.2013 a musím ji dokončit za 30 pracovních dní).

V různých diskuzích jsem vygooglil kód uživatelské funkce ve VBA - viz níže. Když funkci použiji bez svátků, funguje OK. Nedaří se mi však zadat svátky, o které se má počítaný termín prodloužit. V originále jsou svátky zapsány za použití funkce Array, např. "Array(#2/16/2000#, #2/17/2000#)" . Když funkci se zadanými svátky chci použít v dotazu, k jeho provedení nedoje, zřejmě kvůli syntaktické chybě.

Větěl byste prosím někdo, jak svátky správně zapsat? Či zda v uživatelské funkci není nějaká chyba?


' ********* Code Start **************
'
' Modified from code in
' "Visual Basic Language Developer's Handbook"
' by Ken Getz and Mike Gilbert
' Copyright 2000; Sybex, Inc. All rights reserved.
'

Public Function dhAddWorkDaysA(lngDays As Long, _
Optional dtmDate As Date = 0, _
Optional adtmDates As Variant) As Date
' Add the specified number of work days to the
' specified date.

' Modified from code in
' "Visual Basic Language Developer's Handbook"
' by Ken Getz and Mike Gilbert
' Copyright 2000; Sybex, Inc. All rights reserved.

' In:
' lngDays:
' Number of work days to add to the start date.
' dtmDate:
' date on which to start looking.
' Use the current date, if none was specified.
' adtmDates (Optional):
' Array containing holiday dates. Can also be a single
' date value, if that's what you want.
' Out:
' Return Value:
' The date of the working day lngDays from the start, taking
' into account weekends and holidays.
' Example:
' dhAddWorkDaysA(10, #2/9/2000#, Array(#2/16/2000#, #2/17/2000#))
' returns #2/25/2000#, which is the date 10 work days
' after 2/9/2000, if you treat 2/16 and 2/17 as holidays
' (just made-up holidays, for example purposes only).

' Did the caller pass in a date? If not, use
' the current date.
Dim lngCount As Long
Dim dtmTemp As Date

If dtmDate = 0 Then
dtmDate = Date
End If

dtmTemp = dtmDate
For lngCount = 1 To lngDays
dtmTemp = dhNextWorkdayA(dtmTemp, adtmDates)
Next lngCount
dhAddWorkDaysA = dtmTemp
End Function

Public Function dhNextWorkdayA( _
Optional dtmDate As Date = 0, _
Optional adtmDates As Variant = Empty) As Date

' Return the next working day after the specified date.

' Modified from code in
' "Visual Basic Language Developer's Handbook"
' by Ken Getz and Mike Gilbert
' Copyright 2000; Sybex, Inc. All rights reserved.

' Requires:
' SkipHolidays
' IsWeekend

' In:
' dtmDate:
' date on which to start looking.
' Use the current date, if none was specified.
' adtmDates (Optional):
' Array containing holiday dates. Can also be a single
' date value.
' Out:
' Return Value:
' The date of the next working day, taking
' into account weekends and holidays.
' Example:
' ' Find the next working date after 5/30/97
' dtmDate = dhNextWorkdayA(#5/23/1997#, #5/26/97#)
' ' dtmDate should be 5/27/97, because 5/26/97 is Memorial day.

' Did the caller pass in a date? If not, use
' the current date.
If dtmDate = 0 Then
dtmDate = Date
End If

dhNextWorkdayA = SkipHolidaysA(adtmDates, dtmDate + 1, 1)
End Function

Public Function dhPreviousWorkdayA( _
Optional dtmDate As Date = 0, _
Optional adtmDates As Variant = Empty) As Date

' Return the previous working day before the specified date.

' Modified from code in
' "Visual Basic Language Developer's Handbook"
' by Ken Getz and Mike Gilbert
' Copyright 2000; Sybex, Inc. All rights reserved.

' Requires:
' SkipHolidays
' IsWeekend

' In:
' dtmDate:
' date on which to start looking.
' Use the current date, if none was specified.
' adtmDates (Optional):
' Array containing holiday dates. Can also be a single
' date value.
' Out:
' Return Value:
' The date of the previous working day, taking
' into account weekends and holidays.
' Example:
' ' Find the next working date before 1/1/2000

' dtmDate = dhPreviousWorkdayA(#1/1/2000#, Array(#12/31/1999#, #1/1/2000#))
' ' dtmDate should be 12/30/1999, because of the New Year's holidays.

' Did the caller pass in a date? If not, use
' the current date.
If dtmDate = 0 Then
dtmDate = Date
End If

dhPreviousWorkdayA = SkipHolidaysA(adtmDates, dtmDate - 1, -1)
End Function

Public Function dhFirstWorkdayInMonthA( _
Optional dtmDate As Date = 0, _
Optional adtmDates As Variant = Empty) As Date

' Return the first working day in the month specified.

' Modified from code in
' "Visual Basic Language Developer's Handbook"
' by Ken Getz and Mike Gilbert
' Copyright 2000; Sybex, Inc. All rights reserved.

' Requires:
' SkipHolidays
' IsWeekend

' In:
' dtmDate:
' date within the month of interest.
' Use the current date, if none was specified.
' adtmDates (Optional):
' Array containing holiday dates. Can also be a single
' date value.
' Out:
' Return Value:
' The date of the first working day in the month, taking
' into account weekends and holidays.
' Example:
' ' Find the first working day in 1999
' dtmDate = dhFirstWorkdayInMonthA(#1/1/1999#, #1/1/1999#)

Dim dtmTemp As Date

' Did the caller pass in a date? If not, use
' the current date.
If dtmDate = 0 Then
dtmDate = Date
End If

dtmTemp = DateSerial(Year(dtmDate), Month(dtmDate), 1)
dhFirstWorkdayInMonthA = SkipHolidaysA(adtmDates, dtmTemp, 1)
End Function

Public Function dhLastWorkdayInMonthA( _
Optional dtmDate As Date = 0, _
Optional adtmDates As Variant = Empty) As Date

' Return the last working day in the month specified.

' Modified from code in
' "Visual Basic Language Developer's Handbook"
' by Ken Getz and Mike Gilbert
' Copyright 2000; Sybex, Inc. All rights reserved.

' Requires:
' SkipHolidays
' IsWeekend

' In:
' dtmDate:
' date within the month of interest.
' Use the current date, if none was specified.
' adtmDates (Optional):
' Array containing holiday dates. Can also be a single
' date value.
' Out:
' Return Value:
' The date of the last working day in the month, taking
' into account weekends and holidays.
' Example:
' ' Find the last working day in 1999
' dtmDate = dhLastWorkdayInMonthA(#12/1/1999#, #12/31/1999#)

Dim dtmTemp As Date

' Did the caller pass in a date? If not, use
' the current date.
If dtmDate = 0 Then
dtmDate = Date
End If

dtmTemp = DateSerial(Year(dtmDate), Month(dtmDate) + 1, 0)
dhLastWorkdayInMonthA = SkipHolidaysA(adtmDates, dtmTemp, -1)
End Function

Public Function dhCountWorkdaysA(ByVal dtmStart As Date, ByVal dtmEnd As Date, _
Optional adtmDates As Variant = Empty) _
As Integer

' Count the business days (not counting weekends/holidays) in
' a given date range.

' Modified from code in
' "Visual Basic Language Developer's Handbook"
' by Ken Getz and Mike Gilbert
' Copyright 2000; Sybex, Inc. All rights reserved.

' Requires:
' SkipHolidays
' CountHolidays
' IsWeekend

' In:
' dtmStart:
' Date specifying the start of the range (inclusive)
' dtmEnd:
' Date specifying the end of the range (inclusive)
' (dates will be swapped if out of order)
' adtmDates (Optional):
' Array containing holiday dates. Can also be a single
' date value.
' Out:
' Return Value:
' Number of working days (not counting weekends and optionally, holidays)
' in the specified range.
' Example:
' Debug.Print dhCountWorkdaysA(#7/2/2000#, #7/5/2000#, _
' Array(#1/1/2000#, #7/4/2000#))
'
' returns 2, because 7/2/2000 is Sunday, 7/4/2000 is a holiday,
' leaving 7/3 and 7/5 as workdays.

Dim intDays As Integer
Dim dtmTemp As Date
Dim intSubtract As Integer

' Swap the dates if necessary.>
If dtmEnd < dtmStart Then
dtmTemp = dtmStart
dtmStart = dtmEnd
dtmEnd = dtmTemp
End If

' Get the start and end dates to be weekdays.
dtmStart = SkipHolidaysA(adtmDates, dtmStart, 1)
dtmEnd = SkipHolidaysA(adtmDates, dtmEnd, -1)
If dtmStart > dtmEnd Then
' Sorry, no Workdays to be had. Just return 0.
dhCountWorkdaysA = 0
Else
intDays = dtmEnd - dtmStart + 1

' Subtract off weekend days. Do this by figuring out how
' many calendar weeks there are between the dates, and
' multiplying the difference by two (because there are two
' weekend days for each week). That is, if the difference
' is 0, the two days are in the same week. If the
' difference is 1, then we have two weekend days.
intSubtract = (DateDiff("ww", dtmStart, dtmEnd) * 2)

' The answer to our quest is all the weekdays, minus any
' holidays found in the table.
intSubtract = intSubtract + _
CountHolidaysA(adtmDates, dtmStart, dtmEnd)

dhCountWorkdaysA = intDays - intSubtract
End If
End Function

Private Function CountHolidaysA( _
adtmDates As Variant, _
dtmStart As Date, dtmEnd As Date) As Long

' Count holidays between two end dates.
'
' Modified from code in
' "Visual Basic Language Developer's Handbook"
' by Ken Getz and Mike Gilbert
' Copyright 2000; Sybex, Inc. All rights reserved.

' Required by:
' dhCountWorkdays

' Requires:
' IsWeekend


Dim lngItem As Long
Dim lngCount As Long
Dim blnFound As Long
Dim dtmTemp As Date

On Error GoTo HandleErr
lngCount = 0
Select Case VarType(adtmDates)
Case vbArray + vbDate, vbArray + vbVariant
' You got an array of variants, or of dates.
' Loop through, looking for non-weekend values
' between the two endpoints.
For lngItem = LBound(adtmDates) To UBound(adtmDates)
dtmTemp = adtmDates(lngItem)
If dtmTemp >= dtmStart And dtmTemp <= dtmEnd Then
If Not IsWeekend(dtmTemp) Then
lngCount = lngCount + 1
End If
End If
Next lngItem
Case vbDate
' You got one date. So see if it's a non-weekend
' date between the two endpoints.
If adtmDates >= dtmStart And adtmDates <= dtmEnd Then
If Not IsWeekend(adtmDates) Then
lngCount = 1
End If
End If
End Select

ExitHere:
CountHolidaysA = lngCount
Exit Function

HandleErr:
' No matter what the error, just
' return without complaining.
' The worst that could happen is that the code
' include a holiday as a real day, even if
' it's in the table.
Resume ExitHere
End Function

Private Function FindItemInArray(varItemToFind As Variant, _
avarItemsToSearch As Variant) As Boolean
Dim lngItem As Long

On Error GoTo HandleErrors

For lngItem = LBound(avarItemsToSearch) To UBound(avarItemsToSearch)
If avarItemsToSearch(lngItem) = varItemToFind Then
FindItemInArray = True
GoTo ExitHere
End If
Next lngItem

ExitHere:
Exit Function

HandleErrors:
' Do nothing at all.
' Return False.
Resume ExitHere
End Function

Private Function IsWeekend(dtmTemp As Variant) As Boolean
' If your weekends aren't Saturday (day 7) and Sunday (day 1),
' change this routine to return True for whatever days
' you DO treat as weekend days.

' Modified from code in "Visual Basic Language Developer's Handbook"
' by Ken Getz and Mike Gilbert
' Copyright 2000; Sybex, Inc. All rights reserved.

' Required by:
' SkipHolidays
' dhFirstWorkdayInMonth
' dbLastWorkdayInMonth
' dhNextWorkday
' dhPreviousWorkday
' dhCountWorkdays

If VarType(dtmTemp) = vbDate Then
Select Case Weekday(dtmTemp)
Case vbSaturday, vbSunday
IsWeekend = True
Case Else
IsWeekend = False
End Select
End If
End Function

Private Function SkipHolidaysA( _
adtmDates As Variant, _
dtmTemp As Date, intIncrement As Integer) As Date
' Skip weekend days, and holidays in the array referred to by adtmDates.
' Return dtmTemp + as many days as it takes to get to a day that's not
' a holiday or weekend.

' Modified from code in
' "Visual Basic Language Developer's Handbook"
' by Ken Getz and Mike Gilbert
' Copyright 2000; Sybex, Inc. All rights reserved.

' Required by:
' dhFirstWorkdayInMonthA
' dbLastWorkdayInMonthA
' dhNextWorkdayA
' dhPreviousWorkdayA
' dhCountWorkdaysA

' Requires:
' IsWeekend

Dim strCriteria As String
Dim strFieldName As String
Dim lngItem As Long
Dim blnFound As Boolean

On Error GoTo HandleErrors

' Move up to the first Monday/last Friday, if the first/last
' of the month was a weekend date. Then skip holidays.
' Repeat this entire process until you get to a weekday.
' Unless adtmDates an item for every day in the year (!)
' this should finally converge on a weekday.

Do
Do While IsWeekend(dtmTemp)
dtmTemp = dtmTemp + intIncrement
Loop
Select Case VarType(adtmDates)
Case vbArray + vbDate, vbArray + vbVariant
Do
blnFound = FindItemInArray(dtmTemp, adtmDates)
If blnFound Then
dtmTemp = dtmTemp + intIncrement
End If
Loop Until Not blnFound
Case vbDate
If dtmTemp = adtmDates Then
dtmTemp = dtmTemp + intIncrement
End If
End Select
Loop Until Not IsWeekend(dtmTemp)

ExitHere:
SkipHolidaysA = dtmTemp
Exit Function

HandleErrors:
' No matter what the error, just
' return without complaining.
' The worst that could happen is that we
' include a holiday as a real day, even if
' it's in the array.
Resume ExitHere
End Function
' ********* Code End **************

zdroj: http://access.mvps.org/access/datetime/date0012.htm

Citovat příspěvek

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: