Builder.cz - Informacni server o programovani

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:Nesoulad datových typů ve výrazu

Seznam témat     Nová odpověď

Přihlásit se     Registrace     Zapomenuté heslo

Re: Nesoulad datových typů ve výrazu

Autor: Matoušek Dušan ♂

15:26:14 21.08.2015

By mě zajímalo, co tam dělají ty backslashe,tu syntaxi nechápu navic ty nazvy sloupců např
Data Agen$ ,řetězec se přeci uvozuje apostrofem nikoliv \

"select * from [Data Agen$] where id=\'" & TxtId.Text & "\'"

já bych myslel
ls_text=TxtId.Text
select * from [Data Agen$] where id="'" & ls_text & "'"

Citovat příspěvek

 

Nesoulad datových typů ve výrazu

Autor: Marek123 ♂

10:22:00 31.07.2015

Zdravím, mám prográmek na search, save, update a refresh záznamu z VB do excelu. Save mi neukládá data do excelu a při refresh, Search a Update mi to hází hlášku "Nesoulad datových typů ve výrazu". Zasílám i kód.

Imports System.Data.OleDb

Public Class Form1

Dim cn As New OleDbConnection
Dim cm As New OleDbCommand
Dim da As OleDbDataAdapter
Dim dt As New DataTable


Private Sub Form1_FormClosing(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.FormClosingEventArgs)

cn.Close()

End Sub

Private Sub Form1_Load_1(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
\'OPEN CONNECTION TO test.xls
cn.ConnectionString = "provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=c:\\2\\test.xls;Extended Properties=Excel 8.0;"
cn.Open()

\'Load file from test.xls into DataGridView1
FillDataGridView("select * from [Data Agen$]")
End Sub

Private Sub FillDataGridView(ByVal Query As String)

da = New OleDbDataAdapter(Query, cn)
dt.Clear()
da.Fill(dt)

With DataGridView1
.DataSource = dt
.Columns(0).HeaderText = "Id"
.Columns(1).HeaderText = "Nama Agen"
.Columns(1).AutoSizeMode = DataGridViewAutoSizeColumnMode.Fill
End With

End Sub


Private Sub BtnSearch_Click_1(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles BtnSearch.Click

Try
FillDataGridView("select * from [Data Agen$] where id=\'" & TxtId.Text & "\'")
TxtName.Text = dt.Rows(0).Item(1)
Catch ex As Exception
MsgBox(ex.Message, MsgBoxStyle.Critical, Text)
End Try
End Sub

Private Sub BtnSave_Click_1(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles BtnSave.Click
Try
With cm
.Connection = cn
.CommandText = "insert into [Data Agen$]values(\'" & TxtId.Text & "\',\'" & TxtName.Text & "\')"
.ExecuteNonQuery()
End With

FillDataGridView("select * from [Data Agen$]")

Catch ex As Exception
MsgBox(ex.Message, MsgBoxStyle.Critical, Text)
Return
End Try

MsgBox("Successfully updated!", MsgBoxStyle.Information, Text)
End Sub

Private Sub BtnUpdate_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles BtnUpdate.Click
Try
With cm
.Connection = cn
.CommandText = "Update [Data Agen$] set [nama agen] = \'" & TxtName.Text & "\' where id=\'" & TxtId.Text & "\'"
.ExecuteNonQuery()
End With

FillDataGridView("select * from [Data Agen$]")

Catch ex As Exception
MsgBox(ex.Message, MsgBoxStyle.Critical, Text)
Return
End Try

MsgBox("Successfully updated!", MsgBoxStyle.Information, Text)
End Sub

Private Sub BtnRefresh_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles BtnRefresh.Click
\'Load file from test.xls into DataGridView1
FillDataGridView("select * from [Data Agen$]")
End Sub
End Class

Děkuju za pomoc. MArek

Citovat příspěvek

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: