Builder.cz - Informacni server o programovani

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:Kolik hodin denně jste ochotni pracovat se zobrazovacím zařízením? Viz nařízení vlády chránící i živnostníky (všechny pracující):

Seznam témat     Nová odpověď

Přihlásit se     Registrace     Zapomenuté heslo

Kolik hodin denně jste ochotni pracovat se zobrazovacím zařízením? Viz nařízení vlády chránící i živnostníky (všechny pracující):

Autor: InfoBaron ♂

14:30:32 28.10.2015

Kolik hodin denně jste ochotni pracovat se zobrazovacím zařízením? Viz nařízení vlády chránící i živnostníky (všechny pracující):
Celková doba trvání práce se zobrazovací jednotkou nesmí být delší než 6 hodin.
Práce na zařízeních se zobrazovacími jednotkami musí být přerušována bezpečnostními přestávkami nebo změnami činnosti, jejichž účelem je snížit pracovní zátěž vyplývající z povahy práce se zobrazovací jednotkou.
Bezpečnostní přestávky v délce 5 až 10 minut musí být zařazeny nejpozději po každých dvou hodinách nepřetržité práce. (započítávají se do pracovní doby)

Zdravé sezení neexistuje, postavte se k práci jako my
http://www.etnetera.cz/etn-life/etn_life_130611_stani_v_praci.html

SERIÁL Zacvičte si v kanceláři / Cvičení pro kancelářské krysy
http://www.google.cz/search?q=Cvičení+pro+kancelářské+krysy

MOTIVÁCIA ZAMESTNANCOV K BOZP
Zamestnávateľ môže a musí svojich zamestnancov neustále motivovať k BOZP, nielen v zákonom daných intervaloch, ale podľa potreby. To znamená zohľadniť typ práce, vekovú štruktúru svojich zamestnancov, skúsenosti svojich zamestnancov a pod. Nesmie sa zabúdať na istú „rutinnosť“ práce aj notoricky známeho pojmu Bezpečnosť a Ochrana Zdravia pri Práci. V konečnom dôsledku sa možno zbytočné „omieľanie“ bohato odmení na hladkom chode prevádzky bez pracovných úrazov.
MOTIVOVAŤ možno mnohými spôsobmi, zjavne možno nesúvisiacimi s BOZP. Osobným príkladom, dodržiavaním poriadku na pracovisku, dodržiavaním časového harmonogramu práce, aby sa vyhlo stresovým situáciám, pravidelnými stretnutiami za účelom diskusie o možnostiach zlepšení BOZP zo strany zamestnancov, vytvorenie pohodového pracovného prostredia.

Prvoradým cieľom organizácie je dosiahnuť nulovú úrazovosť.
Úrazy nie sú nevyhnutné; všetkým úrazom a haváriám sa dá predchádzať
• Nič nie je dôležitejšie, než bezpečnosť; ani výroba, ani tržby, ani zisky
• Bezpečnosť môže byť riadená a preto je zodpovednosťou všetkých vedúcich pracovníkov
• Bezpečné konanie je osobnou zodpovednosťou jednotlivcov a podmienkou zamestnania v našej firme
• Bezpečnosť je spôsob života po celých 24 hodín...
• Záväzok k totálnej bezpečnosti je záväzkom robiť veci správne....atď.
Dobre definovaná politika BOZP je základom úspechu ďalších krokov v systéme riadenia; zainteresováva a motivuje všetkých zamestnancov. Je základom zmysluplnej práce v prospech trvalého rozvoja podniku.

Tie isté postupy, ktoré vedú k zlepšeniu BOZP a pracovných podmienok, vedú k vyššej efektívnosti, produktivite a kvalite práce
Vyššia efektívnosť, produktivita a kvalita práce znamená úspech podniku!
http://referaty.atlas.sk/ostatne/nezaradene/4817/?print=1

Nemoci pohybové soustavy vyřazují Čechy z pracovního života na více než dva měsíce
http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2012/2012-07-31-nemoci-pohybove-soustavy-vyrazuji-cechy-z-pracovniho-zivota-na-vice-nez-dva-mesice.htm
Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Citovat příspěvek

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: