Skenovací (prohlížecí) algoritmy v C++ - Builder.cz - Informacni server o programovani

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:C/C++

Skenovací (prohlížecí) algoritmy v C++

1. února 2002, 00.00 | Dnes si ukážeme, že v C++ existuje for_each. Algoritmus, který pro zadaný kontejner, nebo jeho část provede určenou činnost. Pro každý prvek zavolá funkci, nebo operátor () funkčního objektu. Dále si také povíme o algoritmech count, count_if, accumulate.

Skenovací algoritmy jsou algoritmy, které prohlédnou kontejner prvek po prvku, a po každé provedou nějakou operaci. Mezi tyto algoritmy patří: accumulate a for_each. Také by se do této skupiny mohl zařadit algoritmus count, resp. count_if. Deklarace jsou:

 • template <class InputIterator, class Typ, class TypVysledek> void count(InputIterator zacatek, InputIterator konec, const Typ &hodnota, TypVysledek &n); - Parametry šablony jsou 3. První udává typ iterátoru, druhý udává typ prvků v kontejneru a poslední je typ výsledku. Jako typ výsledku bude asi v 99% použit nějaký celočíselný typ. Není to ale podmínkou. Důležité pouze je, aby typ výsledku měl k dispozici operátor ++. Parametry funkce jsou iterátory udávající začátek a konec oblasti. Dále následuje hledaná hodnota a proměnná pro výsledek. Po každé, co je mezi prvky danými iterátory začátek a konec nalezena hledaná hodnota (Použije se operátor == implicitní, nebo přetížený.), bude zvýšena hodnota výsledku (V našem případě n) pomocí operátoru++.
 • template <class InputIterator, class TPodminka, class TypVysledek> void count(InputIterator zacatek, InputIterator konec, const TPodminka podminka, TypVysledek &n); - Obdobně jako minule. S rozdílem, že nyní nebude hledána konkrétní hodnota, ale hodnoty, které vyhovují zadané podmínce.
 • template <class InputIterator, class Typ> Typ accumulate (InputIterator zacatek, InputIterator konec, Typ pocatecniHodnota); - Parametry šablony jsou typ iterátoru a typ prvků v kontejneru. Parametry funkce jsou iterátory udávající začátek a konec kontejneru. Dále počáteční hodnota výsledku. Funkce vrací součet všech prvků. Použije operátor +, který je buď implicitní, nebo přetížený. Algoritmus vlastně sečte počáteční hodnotu a všechny prvky v kontejneru. Zadáte-li jako počáteční hodnotu 0 (Což uděláte asi v 99%), vrátí funkce sumu prvků v oblasti dané iterátory začátek a konec.
 • template <class InputIterator, class Typ, class BinaryOperation operace> Typ accumulate (InputIterator zacatek, InputIterator konec, Typ pocatecniHodnota, BinaryOperation operace); - Obdobně jako předchozí. Rozdíl je v tom, že tato varianta accumulate nebude sčítat, ale provede binární operaci zadanou programátorem.

U algoritmu accumulate musím upozornit, že jeho deklarace se nenachází v hlavičkovém souboru algorithm, ale v numeric. Vše si ukážeme na jednoduchém příkladu. Úmyslně zde střídám pole s vektorem (kontejnerem), aby bylo zřejmé, že algoritmy lze použít i na obyčejné pole.

#include<iostream>
#include<numeric>
#include<vector>

using namespace std;

bool podminka(int a)
{
  return (20 < a) && (a < 80);
}

int main()
{
  int pole[10] = { 12, 80, 34, 5, 23, 60, 82, 80, 9, 10 };
  vector<int> vektor(pole,&pole[10]);
  int pocet = 0;
  cout << "Počet výskytů čísla 80: ";
  count(vektor.begin(), vektor.end(), 80, pocet);
  cout << pocet << endl << "Počet čísel 20 < x < 80: ";
  pocet = 0; // Nezapomeňte na to!
  count_if(pole,&pole[10],podminka,pocet);
  cout << pocet << endl << "Součet všech prvků je: ";
  int soucet = accumulate(vektor.begin(), vektor.end(), 0);
  cout << soucet << endl << "Součin prvních 3 prvků :";
  int soucin = accumulate(pole, &pole[3], 1, times<int>());
  cout << soucin << endl;
  return 0;
}

Algoritmus for_each v C++

Často jsem se setkal s mylným tvrzením, že v C++ neexistuje for_each, nebo nějaká jeho obdoba. Hlavně velmi často v článcích (tištěných i na internetu) o jiných programovacích jazycích autoři srovnávají daný jazyk s C++. Vždy při tom prohlásí, že jednou z nevýhod C++ oproti jazyku, o kterém píšou, je absence for_each. Snad se mi podaří tuto nepravdu vyvrátit. Algoritmus for_each provede pro všechny prvky v zadaném rozmezí nějakou zadanou operaci. Deklarace:
template void for_each(InputIterator zacatek, InputIterator konec, TFunkce f); - Parametry šablony jsou typ iterátoru a typ funktoru (typ funkce, nebo třída funkčních objektů). Parametry funkce jsou začátek a konec oblasti a ukazatel na funkci, nebo funkční objekt. Vrací-li funkce, či operátor() funkčního objektu nějakou hodnotu, bude ignorována. Funkce, nebo operátor() funkčního objektu mohou při svém volání udělat nějaký "vedlejší efekt" jako třeba změna globální proměnné, atributu objektu, nebo poslání dat do datového proudu. Ukážeme si na příkladu použití for_each. Vytvoříme si nějaké body v 2D, které dáme do kontejneru. Tyto body bude přesouvat.

#include<iostream>
#include<algorithm>
#include<vector>

using namespace std;

void funkce(int a)
{
	cout << "Je volána funkce s parametrem " << a << endl;
}

class Bod
{
  private:
    int X,Y;
  public:
    Bod() : X(0), Y(0) {}
    Bod(int x, int y) : X(x), Y(y) {}
    void nastavX(int x) { X = x; }
    void nastavY(int y) { Y = y; }
    int dejX() const { return X; }
    int dejY() const { return Y; }
};

class Posun
{
  private:
  	int X,Y;
  public:
    Posun() : X(0), Y(0) {}
    Posun(int x, int y) : X(x), Y(y) {}
    void nastavX(int x) { X = x; }
    void nastavY(int y) { Y = y; }
    int dejX() const { return X; }
    int dejY() const { return Y; }
    void operator()(Bod &b) const
    {
      b.nastavX(b.dejX() + this->dejX());
      b.nastavY(b.dejY() + this->dejY());
    }
};

ostream &operator<<(ostream &o, const Bod &b)
{
  o << "Bod: << b.dejX() << " Y = " << b.dejY();
  return o;
}

int main()
{
  int pole[7] = {1 , 2, 100, 23, 43, 56, 75 };
  for_each(pole,&pole[7],funkce);
  vector<Bod> body;
  Bod b1(0,0), b2(10,10), b3(-100, 1000), b4(10,7);
  body.push_back(b1);
  body.push_back(b2);
  body.push_back(b3);
  body.push_back(b4);
  copy(body.begin(),body.end(),ostream_iterator<Bod>(cout,"\n"));
  cout << endl;
  /* Teď posuneme body o 10 jednotek na ose x i y */
  Posun posun(10,10);
  for_each(body.begin(),body.end(),posun);
  copy(body.begin(),body.end(),ostream_iterator<Bod>(cout,"\n"));
  cout << endl;
  /* Teď posuneme body o -10 jednotek na ose x i y. Vrátíme je zpět*/
  posun.nastavX(-10);
  posun.nastavY(-10);
  for_each(body.begin(),body.end(),posun);
  copy(body.begin(),body.end(),ostream_iterator<Bod>(cout,"\n"));
  cout << endl;
  return 0;
}

Určitě je dobré si pro procvičení tento příklad rozšířit. Pomocí znalostí, které již máme s tohoto a předchozích článků můžeme například zjistit kolik bodů je ve kterém kvadrantu. Vyhledat body v daném kvadrantu, nebo v dané oblasti, atd... Všem, kteří nemají příliš zkušenosti s používáním standardních algoritmů toto doporučuji jako cvičení. Konečně nemáme v kontejneru int, char, nebo jiné primitivní datové typy.
Funkce, nebo operátor () funkčního objektu mohou ve svém těle volat i nekonstantní metody. V mém příkladě volám metody nastavX a nastavY. Pomocí for_each tedy lze měnit prvky v kontejneru. Někdy by bylo ale lepší, kdyby algoritmus na základě svého argumentu vytvořil nový objekt (přetransformoval parametr), který by byl vložen do kontejneru místo původního. Takový algoritmus v C++ existuje. Jmenuje se transform. Transformačních algoritmů je v C++ více. Budeme se jim věnovat v příštím článku.


Obsah seriálu (více o seriálu):

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » C/C++  

Poslat článek

Nyní máte možnost poslat odkaz článku svým přátelům:

Váš e-mail:

(Není povinný)

E-mail adresáta:

Odkaz článku:

Vzkaz:

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

 

 

 

Nejčtenější články
Nejlépe hodnocené články

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: