PHP část II. - Instalace - Builder.cz - Informacni server o programovani

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:PHP

PHP část II. - Instalace

16. května 2000, 00.00 | Popis instalace PHP pod Windows a Linuxem ve spolupráci s příslušným web serverem. Chcete začít a nevíte jak??

  • Instalace PHP ve Windows

    K instalaci PHP pod Windows musíme mít k dispozici verzi pro něj určenou. Tu nalezneme na adrese http://www.php.net v sekci download. Získáme soubor, který by se měl jmenovat php-x-win32.zip, kde písmeno x v názvu označuje verzi. 
Samotná instalace vypadá takto:

1. Rozbalíme soubor s distribucí do nějakého adresáře, nejlépe c:\php3.
2. Po rozbalení vyhledáme v příslušném adresáři konfigurační soubor php3.ini-dist a zkopírujeme ho do adresáře c:\windows (c:\winnt). Tam ho přejmenujeme na soubor php3.ini. Nyní si soubor otevřeme např. v poznámkovém bloku, vyhledáme konfigurační direktivu extension_dir a její hodnotu nastavíme na adresář, ve kterém je PHP (c:\php3). Teď je instalace PHP hotova, musíme však ještě nainstalovat nějaký webserver a přidat do něj podporu PHP.

    INSTALACE A KONFIGURACE NA SERVERU APACHE 

    K instalaci musíme mít opět k dispozici verzi Apache pro Windows. Nalezneme ji na adrese http://www.apache.org. Soubor s instalací by se měl jmenovat apache_x_win32.exe. Tímto souborem spustíme instalaci, při které je nutné pouze určit adresář, kam se má Apache nainstalovat, a typ instalace. Jako adresář je nejjednodušší zadat c:\apache.
Instalace je velice jednoduchá:

1. Do souboru srm.conf, který je umístěn v adresáři c:\apache\conf přidáme následující řádky:

    ScriptAlias /php3/ "c:/php3/"
    AddType application/x-httpd-php3 .php3 .php .phtml
    Action application/x-httpd-php3 "/php3/php.exe"

2. V souboru httpd.conf, který je umístěn ve stejném adresáři jako soubor srm.conf, provedeme následující změny:

Direktivu ServerAdmin nastavíme na svou e-mailovou adresu (např. ServerAdmin ).
Vyhledáme direktivu ServerName, pokud je před ní #, tak ho odstraníme, tím tuto direktivu zapneme. Nastavíme ji na jméno serveru (např. ServerName muj.server.cz).
Nakonec nastavíme direktivu DirectoryIndex na soubor index.php3.

Nyní je server Apache nainstalován.
Adresář, ve kterém je povoleno provádění PHP skriptů, je c:\apache\htdocs.
Každý PHP skript musí být volán přes svou URL adresu, to znamená, že když budete mít umístěn váš skript v adresáři c:\apache\htdocs v souboru prvni.php3, v prohlížeči ho spustíte URL adresou http://localhost/prvni.php3, i když nejste připojeni k internetu. Musíte při tom mít samozřejmě spuštěn Apache.

KONFIGURACE NA PWS A IIS3

    Instalace na těchto dvou serverech se zcela shodují. Stačí přidat do registrů informace ze souboru php_iis_reg.inf, který je součástí distribuce PHP. Asi nejednodušším způsobem jak to udělat, je vyhledat tento soubor v průzkumníkovi, pravým tlačítkem myši pro něj vyvolat kontextové menu a zvolit položku Nainstalovat. Nyní musíme ještě nastavit práva pro adresáře, ve kterých chceme spouštět PHP skripty. Provedeme to pomocí Personal Web Manageru, ve kterém otevřeme okno Advanced, vybereme adresář, stiskneme tlačítko Edit properites a nastavíme volby na Read (čtení) a Execute (spouštění).
    U tohoto popisu instalace se předpokládá, že PHP je nainstalováno v adresáři c:\php3, jinak by bylo nutné přepsat cesty k PHP v souboru php_iis_reg.inf.

    KONFIGURACE NA IIS4

    Nejprve spustíme Internet Service Manager (Microsoft Management Console). Nyní zvolíme buď celý adresář se serverem, nebo jen adresář, ve kterém je PHP skript. Vyvoláme okno Vlastnosti a zvolíme buď Home Directory, Virtual Directory nebo Directory. Stiskneme tlačítko Configuration a vybereme záložku App Mapings. Nyní pro namapování nové přípony zvolíme Add, do políčka Executable napíšeme c:\php3\php.exe %s %s. Do políčka Extension napíšeme přípony .php3, .php, .phtml a potvrdíme OK. Nyní ještě musíme nastavit přístupová práva. Ve vlastnostech na Home Directory, Virtual Directoty nebo Directory přepneme volbu Permission na hodnotu Script. Pokud používáte NTFS, tak se nezapomeňte přesvědčit, zda má uživatel IUSR_XXX přístup k souboru php.exe.

  • Instalace PHP na Linuxu (Unixu)

    Na operačním systému LINUX (UNIX) se PHP nejčastěji používá jako modul serveru Apache. Instalace se většinou provádí kompilací zdrojových textů Apache a PHP. Musíme si proto stáhnout příslušné instalační soubory pro LINUX (UNIX) - opět z adres http://www.apache.org a http://www.php.net. Soubory apache_x.tar.gz a php-x.tar.gz si uložíme do adresáře /usr/local/src. Poté soubory rozbalíme, a to následujícími příkazy:

    gunzip apache_x.tar.gz
    tar xvf apache_x.tar
    gunzip php-x.tar.gz
    tar xvf php-x.tar

Spustíme konfigurační skript pro Apache (/usr/local/apache určuje adresář, kam se nainstaluje Apache):

    cd apache_x
    ./configure --prefix=/usr/local/apache

Nyní zkompilujeme PHP:

    cd ../php-x
    ./configure --with-apache=../apache_x

Upravíme Apache pro spolupráci s PHP:

    make
    make install

Ještě potřebujeme zkompilovat Apache a musíme nakonfigurovat podporu pro modul PHP:

    cd ../apache_x
    ./configure --prefix=/usr/local/apache \
                       --activate-module=src/modules/php3/libphp3.a
    make
    make install

Nyní se již v adresáři /usr/local/apache/sbin nachází nový binární httpd démon. Nahradíme starou podobu za novou. Předtím ale musíme tu starou zastavit:

    /etc/rc.d/init.d/httpd stop

Teď můžeme zkopírovat nový httpd démon na místo starého. Potom zbývá už jen nakonfigurovat Apache tak, aby rozeznal PHP skripty. Stačí přidat do souboru srm.conf, který je v adresáři /usr/local/apache/etc, tento řádek:

    AddType application/x-httpd-php3 .php3 .php .phtml

Nakonec zkopírujeme soubor php3.ini-dist do adresáře /usr/local/lib a přejmenujeme ho na php3.ini. Nastartujeme Apache a můžeme pracovat s PHP skripty.

Pozn. - písmeno x v názvech souborů, popřípadě adresářů určuje aktuální verzi programů.

V příštím článku se seznámíme se základy PHP, jeho syntaxí atd.

Obsah seriálu (více o seriálu):

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » PHP  

 » Rubriky  » Web  

Poslat článek

Nyní máte možnost poslat odkaz článku svým přátelům:

Váš e-mail:

(Není povinný)

E-mail adresáta:

Odkaz článku:

Vzkaz:

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

 

 

 

Nejčtenější články
Nejlépe hodnocené články

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: