Builder.cz - Informacni server o programovani

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Soutěž

Sponzorem soutěže je:

IDIF

 

Kde se koná výstava fotografií Luďka Vojtěchovského?

V dnešní soutěži hrajeme o:Certifikované časové razítko do PDF

Seznam témat     Nová odpověď

Přihlásit se     Registrace     Zapomenuté heslo

Re: Certifikované časové razítko do PDF

Autor: JerryM ♀

10:25:00 02.09.2016

Možná budeš muset zkusit Adobe Forum pro vývojáře nebo MSDN Forum ale verzi USA/International a sekci C#....
a každopádně budeš muset ten zdroják zjednodušit a upravit jinak ti nikdo neodepíše
tady máš utilitu CopyAsHTML což je plugIn do MS VS a je v menu Edit
https://visualstudiogallery.msdn.microsoft.com/98fef791-eb65-4cdf-bf84-077b98c234cf
zdrojový kod se vkládá jako HTML do MSDN otázek a samotná textová otázka - tvůj text se
vloží před HTML kod - odřádkuješ entrem

Citovat příspěvek

 

Certifikované časové razítko do PDF

Autor: Flexa ♂

9:17:29 02.09.2016

Ahoj všem,
potřeboval bych poradit s vložením certifikovaného časového razítka do PDF.
Níže uvedený zdrojový kód, který spadne na řádku Array.Copy(pk, 0, outc, 0, pk.Length); protože outc.Length = 4096, ale pk.Length = 7541. Metoda DejCasoveRazitko funguje bez chyby.

private const String ID_TIME_STAMP_TOKEN = "1.2.840.113549.1.9.16.2.14"; // RFC 3161 id-aa-timeStampToken

public void PodepisPdfCer(string SouborPDF, string OtiskCertifikatu)
{
//http://www.dotnetportal.cz/blogy/15/Null-Reference-Exception/5250/Digitalni-podepisovani-PDF-souboru-v-C-cast-2

//Get certificate
//Open the currently logged-in user certificate store
var store = new System.Security.Cryptography.X509Certificates.X509Store(System.Security.Cryptography.X509Certificates.StoreName.My, System.Security.Cryptography.X509Certificates.StoreLocation.CurrentUser);
store.Open(System.Security.Cryptography.X509Certificates.OpenFlags.ReadOnly);

string thumbprint = OtiskCertifikatu.Replace(" ", "").ToUpperInvariant();
if (thumbprint[0] == 8206)
{
thumbprint = thumbprint.Substring(1);
}

//Select a certificate from the certificate store
var certs = store.Certificates.Find(System.Security.Cryptography.X509Certificates.X509FindType.FindByThumbprint, thumbprint, true);
store.Close();

//Verify that a certificate exists
if (certs.Count == 0)
{
MessageBox.Show("Nelze najít určený certifikát v Current user certificate store!", "Sign PDF", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
return;
}

//Open Pdf document
byte[] pdfData = File.ReadAllBytes(SouborPDF);

//Sign the PDF document
using (MemoryStream stream = new MemoryStream())
{
var reader = new PdfReader(pdfData);
var stp = PdfStamper.CreateSignature(reader, stream, '\0');
var sap = stp.SignatureAppearance;

//Protect certain features of the document
stp.SetEncryption(null,
Guid.NewGuid().ToByteArray(), //random password
PdfWriter.ALLOW_PRINTING | PdfWriter.ALLOW_COPY | PdfWriter.ALLOW_SCREENREADERS,
PdfWriter.ENCRYPTION_AES_256);

//Get certificate chain
var cp = new Org.BouncyCastle.X509.X509CertificateParser();
var certChain = new Org.BouncyCastle.X509.X509Certificate[] { cp.ReadCertificate(certs[0].RawData) };

sap.SetCrypto(null, certChain, null, PdfSignatureAppearance.WINCER_SIGNED);

//Set signature appearance
BaseFont helvetica = BaseFont.CreateFont(BaseFont.HELVETICA, BaseFont.CP1250, BaseFont.EMBEDDED);
iTextSharp.text.Font font = new iTextSharp.text.Font(helvetica, 12, iTextSharp.text.Font.NORMAL);
sap.Layer2Font = font;
//sap.SetVisibleSignature(new iTextSharp.text.Rectangle(415, 100, 585, 40), 1, null);

var dic = new PdfSignature(PdfName.ADOBE_PPKMS, PdfName.ADBE_PKCS7_SHA1);
//Set some stuff in the signature dictionary.
dic.Date = new PdfDate(sap.SignDate);
dic.Name = certs[0].Subject; //Certificate name
if (sap.Reason != null)
{
dic.Reason = sap.Reason;
}
if (sap.Location != null)
{
dic.Location = sap.Location;
}

//Set the crypto dictionary
sap.CryptoDictionary = dic;

//Set the size of the certificates and signature.
int csize = 4096; //Size of the signature - 4K

//Reserve some space for certs and signatures
var reservedSpace = new Dictionary<PdfName, int>();
reservedSpace[PdfName.CONTENTS] = csize * 2 + 2; //*2 because binary data is stored as hex strings. +2 for end of field
sap.PreClose(reservedSpace); //Actually reserve it

//Build the signature
System.Security.Cryptography.HashAlgorithm sha = new System.Security.Cryptography.SHA256CryptoServiceProvider();

var sapStream = sap.GetRangeStream();
int read = 0;
byte[] buff = new byte[8192];
while ((read = sapStream.Read(buff, 0, 8192)) > 0)
{
sha.TransformBlock(buff, 0, read, buff, 0);
}
sha.TransformFinalBlock(buff, 0, 0);

//Place message in a ContentInfo object. This is required to build a SignedCms object.
System.Security.Cryptography.Pkcs.ContentInfo contentInfo = new System.Security.Cryptography.Pkcs.ContentInfo(sha.Hash);

//Instantiate SignedCms object with the ContentInfo above.
//Has default SubjectIdentifierType IssuerAndSerialNumber.
System.Security.Cryptography.Pkcs.SignedCms signedCms = new System.Security.Cryptography.Pkcs.SignedCms(contentInfo, false);

//Formulate a CmsSigner object for the signer.
System.Security.Cryptography.Pkcs.CmsSigner cmsSigner = new System.Security.Cryptography.Pkcs.CmsSigner(certs[0]); //First cert in the chain is the signer cert

//Do the whole certificate chain. This way intermediate certificates get sent across as well.
cmsSigner.IncludeOption = System.Security.Cryptography.X509Certificates.X509IncludeOption.ExcludeRoot;

//Časové razítko z TSA
if (!String.IsNullOrEmpty(textBox_ServerCasovehoRazitka.Text.Trim()))
{
try
{
System.Security.Cryptography.AsnEncodedData timeData = new System.Security.Cryptography.Pkcs.Pkcs9AttributeObject(ID_TIME_STAMP_TOKEN,
DejCasoveRazitko(stream.GetBuffer(), textBox_ServerCasovehoRazitka.Text)
);
cmsSigner.UnsignedAttributes.Add(timeData);
}
catch (Exception e)
{
MessageBox.Show("Chyba TSA!\n" + e.Message);
}
}

//Sign the CMS/PKCS #7 message. The second argument is needed to ask for the pin.
signedCms.ComputeSignature(cmsSigner, false);

//Encode the CMS/PKCS #7 message.
byte[] pk = signedCms.Encode();

//Put the certs and signature into the reserved buffer
byte[] outc = new byte[csize];
Array.Copy(pk, 0, outc, 0, pk.Length);

//Put the reserved buffer into the reserved space
PdfDictionary certificateDictionary = new PdfDictionary();
//certificateDictionary.Put(PdfName.CONTENTS, new PdfString(outc).SetHexWriting(true));

//Write the signature
sap.Close(certificateDictionary);

//Close the stamper and save it
stp.Close();

reader.Close();

byte[] signedData = stream.GetBuffer();
File.WriteAllBytes(SouborPDF, signedData);
}
}

static protected byte[] DejCasoveRazitko(byte[] PDF, string ServerTSA)
{
System.Security.Cryptography.SHA256Managed hashString = new System.Security.Cryptography.SHA256Managed();
string hex = "";

var hashValue = hashString.ComputeHash(PDF);
foreach (byte x in hashValue)
{
hex += String.Format("{0:x2}", x);
}

// VSTUPEM je hash dokumentu, pro který se razítko vyžaduje
NotservisTSA.GetTimeStampRequest Request = new NotservisTSA.GetTimeStampRequest(new NotservisTSA.GetTimeStampRequestBody(hex, 0));

NotservisTSA.Print2PDF_WebServiceSoap Soap = new NotservisTSA.Print2PDF_WebServiceSoapClient();

((NotservisTSA.Print2PDF_WebServiceSoapClient)Soap).Endpoint.Address = new System.ServiceModel.EndpointAddress(new Uri(ServerTSA + "/Default.asmx"));

PodepsaniPDF.NotservisTSA.GetTimeStampResponse Response = Soap.GetTimeStamp(Request);

// VÝSTUPEM je zakódované časové razítko (GetTimeStampResult - BASE-64 v kódované struktuře TimeStampResp, viz RFC 3161) a návratová hodnota s případným popisem chyby.
byte[] responseBytes = Encoding.ASCII.GetBytes(Response.Body.GetTimeStampResult);

if(!String.IsNullOrEmpty(Response.Body.Error))
MessageBox.Show(Response.Body.Error, "Chyba", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);

string base64String = Encoding.UTF8.GetString(responseBytes, 0, responseBytes.Length);
return Convert.FromBase64String(base64String);
}

Citovat příspěvek

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: