Builder.cz - Informacni server o programovani

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Jméno property v těle její obsluhy?

Seznam témat     Nová odpověď

Přihlásit se     Registrace     Zapomenuté heslo

Jméno property v těle její obsluhy?

Autor: svorcj ♂

22:54:40 17.02.2018

interface

uses
Classes, SysUtils, IniFiles;

Type
TIniSection = class (TObject)
private
FSectionName :String;
FIniFile :TIniFile;
FTop :Integer;
FLeft :Integer;
Procedure WriteValue(Value:String); overload;
Procedure WriteValue(Value:Integer); overload;
public
constructor Create(IniFile : TIniFile; SectionName: String);
destructor Destroy; override;
published
property TOP :Integer read FTop write WriteValue;
property LEFT :Integer read FLeft write WriteValue;
end;

implementation

constructor TIniSection.Create(IniFile : TIniFile; SectionName: String);
begin
inherited Create();
FSectionName := SectionName;
FIniFile := IniFile;
end;

destructor TIniSection.Destroy();
begin
inherited Destroy;
end;


Procedure TIniSection.WriteValue(Value:Integer); overload;
begin
FIniFile.WriteInteger(FSectionName,??????????? ,Value);
end;

end.


Jak v procedůře WriteValue zjistím jméno property, které potřebuji na místo otazníků?
nebo
Jak do WriteValue předám parametr typu string tak, abych ho naplnil při 'write' do propery? Bohužel jsem zjistil, že (property index) může být pouze číslo.

Děkuji za pomoc.

Citovat příspěvek

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: