Borland odhaluje produktovou strategii pro platformu Microsoft .Net a oznamuje podporu Delphi a C++Builder pro platformu Microsoft .Net - Builder.cz - Informacni server o programovani

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:Tiskové zprávy

Borland odhaluje produktovou strategii pro platformu Microsoft .Net a oznamuje podporu Delphi a C++Builder pro platformu Microsoft .Net

15. února 2002, 00.00

SCOTTS VALLEY, Kalifornie – 12. února 2001 – Společnost Borland Software Corporation (NASDAQ NM: BORL) dnes ohlásila podporu platformy Microsoft .NET ve svých nástrojích. Strategie Borlandu pro platformu Microsoft .NET se vyznačuje podporou schopností Microsoft .NET Framework zahrnující ASP.NET a spolupráci aplikací prostřednictvím webových služeb XML v mnohokrát oceněných vývojových prostředích Borland Delphi a Borland C++Builder. Borland plánuje vydání vývojářských nástrojů optimalizovaných pro architekturu Intel, které podporují platformu .NET, během druhého pololetí roku 2002. Další informace o produktové podpoře platformy Microsoft .NET firmou Borland najdete v přiložené k této tiskové zprávě formou otázek a odpovědí.

"Borland věří, že platforma .NET rychle uspěje, jakmile organizace poznají výhody této robustní platformy webových služeb", řekl Simon Thornhill, viceprezident a ředitel divize pro řešení RAD firmy Borland. "Plná podpora Borlandu pro platformu .NET poskytne vývojářům rychlou a produktivní cestu jak zužitkovat stávající zkušenosti a investice do IT a zároveň těžit z mnoha výhod .NET. Naši zákazníci si mohou být jisti, že Borland je připraven zajistit veškeré potřeby vývojářů tak, aby mohli plně těžit z bohaté funkčnosti, bezpečnosti kódu a univerzálnosti webových služeb platformy .NET."


Borland plánuje pro příští verze svých nástrojů Delphi a C++Builder pro rychlý vývoj aplikací (RAD) podporu a zrychlení tvorby aplikací v řízeném kódu pro Microsoft .NET Framework tím, že integruje podporu pro jazyk Microsoft Intermediate Language (MSIL). Díky této integraci budou zachovány investice zákazníků do získání dovedností, do zdrojového kódu a nezávislosti na platformách. Bezproblémová spolupráce mezi platformami Microsoft .NET, Windows, Java a Linux bude zajištěna díky současným i budoucím webovým službám vývojářských nástrojů firmy Borland včetně produktů Delphi, C++Builder, Kylix, a JBuilder. 

"Microsoft je nadšen významným závazkem, který Borland demonstroval začleněním Delphi a C++Builderu do společenství vývojových prostředí platformy Microsoft .NET", řekl Eric Rudder, senior viceprezident, .NET and Platform Evangelism společnosti Microsoft Corp. "Tato dvě vývojová prostředí představují významný pokrok pro naše společné zákazníky."

O platformě Microsoft .NET
Microsoft .NET, platforma webových služeb firmy Microsoft založená na XML, přinese užitek firmám i koncovým uživatelům. Firmám přináší změny v cestě tvorby software a prodeji produktů tím, že dělá z informačních technologií podstatného přispěvatele k firemnímu úspěchu a přináší nové obchodní modely. Koncovým uživatelům .NET vytváří bezprecedentní přístup k výrazně personalizovaným a uceleným počítačovým zkušenostem. Webové služby XML jsou konstruovány s využitím XML pro výměnu dat, čímž pomáhají ve spolupráci aplikacím, službám a zařízením. Sdílení dat přes XML umožňuje webovým službám vzájemnou nezávislost a zároveň jim dává schopnost se volně spojovat do spolupracujících skupin, které provádějí dílčí úlohy. 

Iniciativy firmy Borland v oblasti webových služeb 
Jako vůdčí subjekt v oblasti na platformě nezávislých technologií a stoupenec otevřených standardů, pokračuje Borland v budování klíčových iniciativ webových služeb. V roce 2001 Borland úspěšně spustil Delphi 6, první vývojové prostředí pro rychlý vývoj aplikací (RAD) pro tvorbu webových služeb pod operačním systémem Windows; Borland Kylix pro rychlý vývoj webových služeb a aplikací elektronického obchodování na platformě Linux a Borland Web Services Kit for Java pro společnosti vytvářející a distribuující webové služby na platformě Java a J2EE (Java 2 Platform, Enterprise Edition) v prostředí Borland JBuilder. Další informace o tom, jak firma Borland dodává webové služby, najdete na firemních stránkách na adrese http://www.borland.com/webservices

.NET™ - Často kladené dotazy 
D: Co Borland ohlašuje?
O: Borland ohlašuje podporu pro platformu Microsoft .NET. Strategie zahrnuje prostředí pro vývoj aplikací jako je Borland Delphi a Borland C++Builder, která budou podporovat tvorbu aplikací v řízeném kódu, které poběží pod Microsoft CLR (Common Language Runtime) a využívají Microsoft .NET Framework včetně ASP.NET. Strategie Borlandu rovněž zahrnuje spolupráci aplikací napříč jazyky a operačními systémy prostřednictvím webových služeb založených na XML. 
D: Jaké jsou výhody strategie .NET firmy Borland?
O: Základem strategie firmy Borland je umožnit zákazníkům zužitkovat stávající investice do vývoje při přechodu do budoucnosti s .NET. To znamená, že firmy využívající řešení firmy Borland nebudou muset opustit již vytvořený zdrojový kód, objekty a aplikace. Namísto toho mohou začít s existujícími systémy a přecházet, migrovat a rozšiřovat na .NET svým vlastním tempem ať již rychle nebo po etapách. Strategie Borlandu dává firmám možnost přejít na .NET najednou i po krocích.
D: Co je.NET?
O: Microsoft .NET, platforma XML webových služeb firmy Microsoft, je paměťově bezpečné a na jazyku nezávislé běhové prostředí a aplikační prostředí navržené pro provádění podnikových aplikací s vysokou spolehlivostí. .NET intenzívně transformuje webové služby založené na výměně dat pomocí XML a umožňuje vývojářům, firmám a zákazníkům využívat bezproblémovou spolupráci aplikací, služeb a zařízení. Sdílení dat přes XML umožňuje webovým službám být navzájem nezávislými a současně jim dává schopnost volně se sdružovat do spolupracujících skupin vykonávajících dílčí úkoly. 
D: Které produkty firmy Borland budou podporovat .NET?
O: Všechny současné vývojové nástroje firmy Borland, nevyjímaje Delphi, JBuilder (s balíkem Web Services Kit for Java), C++Builder a Kylix, jsou nyní dodávány s aplikačními vazbami na webové služby .NET. Plný vývoj a distribuce .NET aplikací v řízeném kódu bude produktovou řadou RAD firmy Borland zahrnující jazyky Delphi a C++ podporováno ve druhé polovině roku 2002.
D: Kdy poskytne Borland podporu .NET?
O: Borland plánuje uvedení produktů s podporou platformy .NET během druhé poloviny roku 2002.
D: Jak budou produkty firmy Borland podporovat .NET?
O: RAD produkty firmy Borland, jako jsou Delphi a C++Builder, budou generovat aplikace v řízeném kódu založené na MSIL, který následně poběží v běhovém prostředí .NET CLR. Tyto aplikace budou rovněž využívat .NET Framework a podporovat webové služby.
D: Bude RAD systém firmy Borland (VCL a CLX) podporován v .NET?
O: Ano, Borland bude pokračovat v poskytování v systému kompatibility napříč platformami pro všechny podporované platformy včetně .NET.
D: Budou Delphi a C++Builder i nadále generovat binární aplikace Intel?
O: Ano, v předvídatelné budoucnosti budou Delphi a C++Builder pokračovat v generování binárního PE spustitelného kódu Intel x86 pro Windows a Kylix bude pokračovat v generování ELF spustitelného kódu pro Linux. .NET se stane nejnovější podporovanou cílovou platformou produktové řady RAD.
D: Jaký je časový horizont pro podporu .NET v RAD produktech firmy Borland?
O: Přesná data vydání nejsou v této chvíli dostupná. Nicméně Borland věří v uvedení podpory .NET v polovině roku 2002.
D: Bude firma Borland podporovat .NET na Linuxu?
O: Firma Borland bude pokračovat ve vyhodnocování podmínek .NET v prostředí Linux. V této chvíli ale zůstává Borland Kylix pouze u podpory vývoje přirozených binárních spustitelných aplikací Linux ELF.
D: Co dělá firma Borland, aby propojila světy .NET a J2EE?
O: Strategie firmy Borland doslova volá po tom, aby každý vývojový a distribuční produkt firmy v roce 2002 podporoval spolupráci s .NET aplikacemi přes webové služby. Spolupráce J2EE a .NET je ohniskem této strategie. Borland dnes dodává podle této strategie Delphi 6, JBuilder 6, Kylix 2, C++Builder 6 a Borland Enterprise Server. Všechny tyto produkty jsou nyní dodávány s vestavěnou spoluprací J2EE/EJB a .NET webových služeb. 
D: Jak se dají srovnat vývojová řešení firmy Borland s ostatními vývojovými řešeními pro .NET?
O: Strategie .NET firmy Borland je kompletní řešení pro vývoj, distribuci a spolupráci, který bude plně podporovat platformu .NET a umožní firmám znovupoužití i spolupráci stávajících investic do IT. Vývojová řešení .NET od firmy Borland poskytnou společnostem svobodu výběru platformy a flexibilitu, kterou ostatní dodavatelé poskytnout nemohou. Jedině firma Borland je schopna poskytnout kompletní a integrované řešení .NET, které bude hladce spolupracovat s řešeními založenými na J2EE. 
D: Může zákazník vyvíjet aplikace v Delphi, Kylixu a JBuilderu a nasazovat je v .NET již nyní? 
O: Zákazníci nyní ještě nasazovat aplikace běžící v běhovém prostředí .NET nemohou. Naše současná řešení dovolují distribuce ve Windows, Javě a Linuxu. .NET je zcela nový aplikační běhový kontejner, který bude vydán v tomto týdnu. Naše dnešní ohlášení stanovuje naše plány na dodávku běhových distribucí .NET z našich produktů Delphi a C++Builder v roce 2002. 
D: Potřebuje firma Borland v budoucnosti vyvinout nové produkty pro .NET, aby mohla soutěžit s ostatními na trhu, nebo rozšíří funkčnost současných produktů? 
O: Produkty firmy Borland jsou velmi dobře vybavené pro vývoj aplikací .NET. Proto rozšíříme jejich funkčnost, abychom zákazníkům umožnili přechod k .NET a zužitkování stávajících investic do vývojových znalostí, zdrojového kódu a aplikací. Nové produkty .NET jsou samozřejmě možné, ale v této chvíli neohlašujeme žádnou novou produktovou řadu. Rozšíříme schopnosti našich produktů o plnou podporu .NET a budeme i nadále poskytovat zákazníkům unikátní výhody platformové volnosti a flexibility. 
D: Co je „Řízený kód“ a proč je důležitý?
O: Řízený kód (Managed Code) je termín používaný pro popis běhového systému, který automaticky řídí vznik, použití, ochranu a uvolnění paměti použité aplikací. Neřízený kód se týká tradičních aplikací, ve kterých programátor ručně řídí alokaci, použití a uvolnění paměti aplikace. Řízený kód poskytuje chráněné prostředí „bezpečné paměti“, ve kterém mají běžet strategické aplikace, které jsou méně náchylné k programovým chybám. Java a J2EE je programovací a běhová platforma, která získala popularitu v podnikových aplikacích z velké části právě pro své prostředí řízeného kódu. .NET poskytuje paměťově bezpečné prostředí řízeného kódu nazývané CLR s podobnými výhodami jako Java, ve kterém poběží aplikace. Strategie .NET firmy Borland zahrnuje tvorbu aplikací v řízeném kódu v Delphi a C++Builderu, které bezpečně poběží v .NET CLR. 

O společnosti Borland
Společnost Borland Software Corporation je vedoucí poskytovatel technologie používané k vývoji, provozu a integraci softwarových aplikací. Dodává ve své třídě nejlepší technologická řešení zaměřená na univerzálnost. Borland umožňuje společnostem všech velikostí přechod na webové rozhraní při současném využití stávajících systémů. Poskytuje též zákazníkům od nejvýznamnějších společností Fortune 1000 až po “borlandský národ”, sestávající se z milionů vývojářů, svobodu ve vyvíjení aplikací, jejich nasazení na jakémkoliv místě a jejich integrování a ovládání po celém světě. Řešení společnosti Borland umožňují organizacím zvyšovat produktivitu a dodávat výkonnější projekty rychleji a v mezích rozpočtu při současně snížené celkové ceně vlastnictví.

Společnost Borland byla založena v roce 1983 a má své ředitelství ve městě Scotts Valley, California a operuje po celém světě včetně České republiky a Slovenské republiky. 

Poznámka: Název Borland a názvy všech jeho produktů jsou ochranné značky nebo registrované ochranné značky společnosti Borland Software Corporation. Všechny ostatní názvy společností nebo produktů jsou ochranné značky nebo registrované ochranné značky jejich příslušných vlastníků.


Borland s.r.o.
Francouzská 30, 120 00 Praha 2
tel.: +420 2 2598 7050, fax: +420 2 2598 7060
e-mail:
http://www.borland.cz
http://shop.borland.cz

Borland Slovakia s.r.o.
Trnavská cesta 80, 821 02 Bratislava
tel.: +421 2 4445 5444, fax: +421 2 4445 5444
e-mail:

Tématické zařazení:

 » Tiskové zprávy  

Diskuse k článku

 

Vložit nový příspěvek   Sbalit příspěvky

 

Zatím nebyl uložen žádný příspěvek, buďte první.

 

 

Vložit nový příspěvek

Jméno:

Pohlaví:

,

E-mail:

Předmět:

Příspěvek:

 

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

 

 

 

Nejčtenější články
Nejlépe hodnocené články

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: