Win32Asm 2 - Text - Builder.cz - Informacni server o programovani

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:Assembler

Win32Asm 2 - Text

asm

25. ledna 2002, 00.00 | Ukážeme si jak jednoduše pracovat s textem, pozadím a s fonty a jejich atributy. Dozvíme co je to kontext zařízení.

1. Úvod
Uživatel komunikuje s Windows pomocí GUI (Graphic user interface) - grafického uživatelského rozhraní, což vyžaduje mnohem komplikovanější řešení než byl textový režim v MS-DOSu. Programy ve Windows využívají funkcí (jsou obsaženy v knihovně GDI32.dll) rozhraní GDI (Graphics device interface). To je univerzální programová vrstva zajišťující komunikaci mezi konkrétní aplikací a hardwarem. Univerzální proto, že její funkce jsou hardwarově nezávislé a lze je tedy použít pro všechny typy grafických karet. Tato univerzálnost je ovšem také vítězstvím nad rychlostí a proto není možné využívat těchto funkcí např. při programování her, od toho tu máme třeba funkce DirectX API. (Téměř) každá aplikace je tvořena oknem do jehož klientské oblasti můžeme kreslit, neboli spíše často musíme, protože okno může být např. překryto jiným oknem a protože Windows si neukládají obsah překryté oblasti, musí být celá oblast po odkrytí znovu překreslena. O nutnosti takového překreslení jsme informování zprávou WM_PAINT. Dostane-li program takovou zprávu, znamená to, že nějakou část klientské oblasti je nutno překreslit, tzn. že tato oblast je tzv. označena za neplatnou.


2. Kontext zařízení
Kontext zařízení (device contect) je určitá struktura obsahující informace o typu písma, jeho velikosti, barvě štětce, atd. Většina funkcí požaduje jako jeden z parametrů handle kontextu zařízení. Po využití kontextu zařízení nějakou funkcí by se měl tento handle uvolnit:
invoke BeginPaint  , hWin, ADDR ps
push eax
pop hdc
...
invoke EndPaint   , hWin, ADDR ps
BeginPaint - tato funkce získá handle kontextu zařízení a naplní strukturu PAINTSTRUCT. Vyvolání této funkce také způsobí vymazání neplatné oblasti. EndPaint znamená konec kreslení Tento postup se používá pro ošetření zprávy WM_PAINT. Překreslená oblast bude oblast určená v proměnné rcPaint typu RECT Proto je tento postup nevhodný pro použití v situaci, kdy chceme překreslit i jinou oblast než jen tu neplatnou. V takovém případě je možné označit tuto oblast za neplatnou pomocí funkce InvalidateRect. Potom jsou dvě možnosti zápisu:

a/ Pomocí BeginPaint a EndPaint:
wmpaint:
   invoke BeginPaint, hWin, ADDR ps
   push eax
   pop hdc
   invoke GetClientRect, hWin, ADDR rect
   invoke InvalidateRect, hWin, ADDR rect, FALSE
   invoke GetStockObject, DKGRAY_BRUSH
   push eax
   pop hBrush
   invoke FillRect, hdc, ADDR rect, hBrush
   invoke EndPaint , hWin, ADDR ps
ret


b/ Bez použití BeginPaint a EndPaint:
wmpaint:
   invoke GetDC, hWin
   push eax
   pop hdc
   invoke GetStockObject, DKGRAY_BRUSH
   push eax
   pop hBrush
   invoke GetClientRect, hWin, ADDR rect
   invoke FillRect, hdc, ADDR rect, hBrush
   invoke ReleaseDC, hWin,hdc
ret
Pokud použijeme nevhodně možnost b/ dochází ke značnému zpomalení běhu aplikace, protože se pokaždé považuje za neplatnou celá klientská oblast, kterou získáme funkcí GetClientRect. Použijeme-li funkci GetWindowDC, můžeme kreslit i mimo klientskou oblast. Pro zápis znaků máme k dispozici dvě funkce TextOut a DrawText. Obě požadují jako parametr handle kontextu zařízení a adresu řetězce, TextOut ale navíc jeho přesnou délku, DrawText může mít v parametru nCount uvedeno -1, což znamená, že řetězec je ukončen nulou a není třeba udávat jeho délku, navíc umožňuje zadat základní formátovací údaje týkající se vhodného umístění textu.
3. Barvy
Běžná grafická karta skládá každý bod buď ze 24 bitů (true color), kdy je pro každou barevnou složku určeno 8 bitů nebo z 16 bitů (high color), v tom případě je zelené barvě vyhrazeno 6 bitů a červené s modrou po 5 bitech. Pokud je počet barev pouze 256 (oblíbený DOSovský mód), tj. 8 bitů potom jsou čísla 0-255 indexy do tabulky barev (palety), což znamená, že současně lze zobrazit maximálně 256 jakýchkoliv barev. Barevnému schématu na obrázku odpovídá i následující struktura:
RGBQUAD STRUCT
 rgbBlue    BYTE   ?
 rgbGreen   BYTE   ?
 rgbRed    BYTE   ?
 rgbReserved  BYTE   ?
RGBQUAD ENDS
Můžeme použít registr eax do něhož umístíme barvu pomocí makra:
RGB MACRO red,green,blue
 XOR EAX,EAX
 MOV AL,blue
 SHL EAX,8
 MOV AL ,green
 SHL EAX,8
 MOV AL,red
ENDM 
Takto získanou barvu využijeme pro vyplnění plochy. Nejdříve vytvoříme štětec voláním funkce CreateBrushIndirect, jehož parametrem je ukazatel na strukturu LOGBRUSH:
LOGBRUSH STRUCT
 lbStyle DWORD   ?
 lbColor DWORD   ?
 lbHatch DWORD   ?
LOGBRUSH ENDS
Parametr lbColor je barva a lbHatch vzorek na pozadí. Další funkcí, kterou použijeme je SetBkColor určující barvu pozadí a SetTextColor pro barvu textu.

4. CreateFont
Tato funkce vytváří logické písmo, tzn. že v rámci parametrů této funkce vytvoří modifikaci některého z fontů obsaženém ve Windows (adresář C:\WINDOWS\FONTS). Lze jí nastavit výšku, šířku, tloušťku, kurzívu, podtržení, přeškrtnutí, úhel (pod WinNT), atd. Lze použít také funkci CreateFontIndirect, která má místo 14 parametrů parametr jediný - adresu struktury LOGFONT. Následující výpis vytvoří písmo, které je vidět na obrázku. Posledním parametrem je adresa řetězce obsahujícího název fontu : "New Time Romance". Ostatní parametry viz. WIN32 Help.
invoke CreateFont, 40,10,0,0,0,0,0,0,EASTEUROPE_CHARSET,OUT_DEFAULT_PRECIS,
    LIP_DEFAULT_PRECIS,PROOF_QUALITY,FF_DONTCARE,ADDR szFontName
invoke SelectObject, hdc, eax
Funkce vrací handle logického fontu, který pomocí funkce SelectObject přiřadíme do kontextu zařízení. Zrušení provedeme voláním funkce DeleteObject. Celý výpis obsluhy zprávy WM_PAINT vypadá potom následovně:
wmpaint:
   invoke BeginPaint, hWin, ADDR ps
   push eax
   pop hdc
   invoke GetStockObject, DKGRAY_BRUSH
   push eax
   pop hbrush
   mov lb.lbStyle, BS_HATCHED
   RGB 0FFh,0FFh,0h
   mov lb.lbColor, eax
   mov lb.lbHatch, HS_CROSS
   invoke CreateBrushIndirect, ADDR lb
   push eax
   pop hbrush
   RGB 0FFh, 0Dh, 044h
   invoke SetBkColor, hdc, eax
   RGB 00h, 0FFh, 0FFh
   invoke SetTextColor, hdc, eax
   invoke GetClientRect, hWin, ADDR rect
   invoke FillRect, hdc, ADDR rect, hbrush
   invoke CreateFont, 40,10,0,0,0,0,0,0,EASTEUROPE_CHARSET,OUT_DEFAULT_PRECIS, CLIP_DEFAULT_PRECIS,PROOF_QUALITY,FF_DONTCARE, ADDR sFontName
   invoke SelectObject, hdc, eax
   invoke TextOut, hdc, 10, 10, ADDR sText, SIZEOF sText
   invoke EndPaint, hWin, ADDR ps
ret
Download zdrojáků naleznete zde.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Assembler  

Diskuse k článku

 

Vložit nový příspěvek   Sbalit příspěvky

 

Zatím nebyl uložen žádný příspěvek, buďte první.

 

 

Vložit nový příspěvek

Jméno:

Pohlaví:

,

E-mail:

Předmět:

Příspěvek:

 

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

 

 

 

Nejčtenější články
Nejlépe hodnocené články

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: