Allegro - Myš a klávesnice (5. díl) - Builder.cz - Informacni server o programovani

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:C/C++

Allegro - Myš a klávesnice (5. díl)

18. ledna 2002, 00.00 | To by nebyla ta pravá hra kdyby se nemohla ovládat, že? A proto se v dnešním díle seznámíme s ovládáním klávesnice a myši v herní knihovně Allegro. Nakonec bude jako vždy příklad.


Opět Vás vítám u seriálu o Allegru. Již brzy budeme schopni vytvořit nějakou tu hru, která už bude hratelná, ale každá hra se nějak ovládá. Většinou pomocí klávesnice a myši. My jsme se prozatím seznamovali s grafikou a grafickým výstupem v Allegru. Dneska si ale konečně ukážeme jaké možnosti nám allegro nabízí na vstupní zařízení jako jsou myš a klávesnice.

Poznámka k nové verzi Allegra: Na konci programu už nemusíme psát funkci allegro_exit(); a za konečnou závorkou funkce main() zapíšeme makro END_OF_MAIN();

Tedy malá ukázka:
int main()
{
 // nejaky kod

 return 0;
}
END_OF_MAIN();

Od teď budeme psát programy tímto stylem. Samozřejmě, aby byl program funkční museli bychom přiincludovat soubor allegro.h.

Klávesnice


Když chceme začít používat v Allegru klávesnici či jiná vstupní zařízení musíme to Allegru nějak říct. K tomu slouží funkce:

int install_keyboard();

Ta nám zařídí inicializaci klávesnice a několika proměnných. ( Po této inicializaci už bychom neměli používat standardní funkce jazyka C pro obsluhu klávesnice. Chovají se občas divně. ) Jelikož je řeč o klávesnici tak se budu věnovat pouze klávesnici ( pak zjistíte, že si jsou s myší podobné ). Tedy tato funkce nám inicializuje proměnnou key, což je jednorozměrné pole charů o 128 prvcích.

Hodnota jednotlivých prvků je 0, pokud není zmáčknuta příslušná klávesa a -1 pokud je klávesa zmáčknuta.

Jak poznáme která klávesa je a která není zmáčknuta?
No je to jednoduché. Allegro nám dává k dispozici přes sto definic. Pro každou klávesu minimálně jednu.

Definice na rozdíl o proměnných jsou psána velkými písmeny např.: KEY_ENTER. Tedy stylem: nejdříve slovíčko KEY pak podtržítko a pak příslušný název klávesy na klávesnici.

V manuálu k Allegru jsou k dispozici tyto možnosti:

   KEY_A ... KEY_Z,
   KEY_0 ... KEY_9,
   KEY_0_PAD ... KEY_9_PAD,
   KEY_F1 ... KEY_F12,

   KEY_ESC, KEY_TILDE, KEY_MINUS, KEY_EQUALS,
   KEY_BACKSPACE, KEY_TAB, KEY_OPENBRACE, KEY_CLOSEBRACE,
   KEY_ENTER, KEY_COLON, KEY_QUOTE, KEY_BACKSLASH,
   KEY_BACKSLASH2, KEY_COMMA, KEY_STOP, KEY_SLASH,
   KEY_SPACE,

   KEY_INSERT, KEY_DEL, KEY_HOME, KEY_END, KEY_PGUP,
   KEY_PGDN, KEY_LEFT, KEY_RIGHT, KEY_UP, KEY_DOWN,

   KEY_SLASH_PAD, KEY_ASTERISK, KEY_MINUS_PAD,
   KEY_PLUS_PAD, KEY_DEL_PAD, KEY_ENTER_PAD,

   KEY_PRTSCR, KEY_PAUSE,

   KEY_ABNT_C1, KEY_YEN, KEY_KANA, KEY_CONVERT, KEY_NOCONVERT,
   KEY_AT, KEY_CIRCUMFLEX, KEY_COLON2, KEY_KANJI,

   KEY_LSHIFT, KEY_RSHIFT,
   KEY_LCONTROL, KEY_RCONTROL,
   KEY_ALT, KEY_ALTGR,
   KEY_LWIN, KEY_RWIN, KEY_MENU,
   KEY_SCRLOCK, KEY_NUMLOCK, KEY_CAPSLOCK

A jak se to používá?
Naprosto jednoduše. Jméno definice použijeme jako index v poli charů key.

Tedy například:
if (key[KEY_SPACE])
 printf("Je stisknuta klávesa SPACE - Mezerník");
else 
 printf("Není stisknuta klávesa SPACE - Mezerník");

A tak to podobně funguje i s dalšími klávesami. Jako index stačí dosadit jednu z výše uvedených definic a tak si s přehledem "odchytit" stavy kláves.
Více si ukážeme na příkladu na konci této kapitoly.

Myš

Se v poslední době stává čím dál tím více standardem v herním průmyslu. Pomalu už nevyjde nová hra, která by nepodporovala ovládání (alespoň z části) pomocí myši. My se proto taky seznámíme s tímto (dalo by se říci dnešním standardem IBM PC) zařízením více. Nebo spíše s jeho odchytáváním událostí ( klikáním, pohybem atd ).

Tak jako u klávesnice existuje funkce pro zapnutí tak samozřejmě tomu je tak i u myši. Slouží k tomu funkce:

int install_mouse();

Pokud proběhne vše v pořádku vrací funkce číslo různé od -1 a při chybě teda vrací -1.
(Pokud chceme myš vypnou slouží k tomu funkce void remove_mouse(); )

Tato funkce nám inicializuje několik proměnných. Jako první bych uvedl tyto:

extern volatile int mouse_x;
extern volatile int mouse_y;
extern volatile int mouse_z;
extern volatile int mouse_b;
extern volatile int mouse_pos;

První dvě proměnné jsou jasné. Jsou to X-ová a Y-ová souřadnice myši. mouse_pos uchovvá taky souřadnice a to tak, že v horním slově (wordu) souřadnici X a v dolním slově (wordu) souřadnici Y ( upozorňuji na to, že velikost sizeof(int) jsou 4 byty ).

mouse_z nám udává polohu scrolovacího kolečka na myši. Mě se to ale bohužel nepovedlo rozchodit.

A jako poslední nejzajímavější je proměnná mouse_b, která nám v sobě uchovává stavy tlačítek. Pokud je 0. bit nastaven na jedna je stisknuté levé tlačítko, pokud je 1. bit nastaven na jedna je stisknuté pravé tlačítko a pokud je 2. bit nastaven na jedna je stisknuté prostřední tlačítko.
Pro zjištění je asi nejjednodušší použít logický bitový součin.

Např.:
if (mouse_b & 1)
 printf("Je stisknute leve stacitko");

if (mouse_b & 2)
 printf("Je stisknute prave stacitko");

if (mouse_b & 4)
 printf("Je stisknute prostredni stacitko");

Tyto informace jsou pro nás bohatě dostačující co se týče pozice a události tlačítek, ale teď k tomu co je ještě potřeba zavolat, aby se nám kurzor objevil na obrazovce.

K tomu slouží funkce:

void show_mouse(BITMAP *bmp);


která jako parametr bere BITMAPu na kterou si přejeme kurzor myši zobrazit.
Volání může vypadat například takto: show_mouse(screen);

Opak této funkce, tedy pro opětovné skrytí kurzoru je funkce:

show_mouse(NULL);


A teď ještě k dalším funkcím v Allegru pro práci s myší.

Nastavení pozice kurzoru na námi zadané souřadnice:

void position_mouse(int x, int y);


Nastavení citlivosti myši:

void set_mouse_speed(int xspeed, int yspeed);


Jako parametry jsou hodnoty zvlášť pro x-ovou a y-ovou souřadnici. Standardně je pro obě souřadnice hodnota 2. Vyšší hodnota znamená vyšší citlivost ( tedy pro přemístění kurzoru ujedeme větší vzdálenost na podložce ) a nižší hodnota znamená přesný opak.

Rozsah myši si můžeme taky navolit podle nás:

void set_mouse_range(int x1, int y1, int x2, int y2);


Této funkci dáme parametry souřadnice obdélníku v jakém se může naše myš ( nebo spíše kurzor ) pohybovat. Pokud tedy chcete např., aby se kurzor pohyboval pouze v horní polovině obrazovky dosáhnete toho voláním této funkce s těmito parametry:

set_mouse_range(0, 0, (SCREEN_W / 2) - 1, (SCREEN_H / 2) - 1);


A nyní ještě něco ke kurzorům
To znamená např.: jak si změním kurzor na svůj => třeba na křížek a taky jak si změním v kurzoru pozici, která mi udává souřadnice. Je blbý, aby křížek reagoval na levý horní roh :), když má reagovat na prostředek.

Ke změně slouží funkce:

void set_mouse_sprite(BITMAP *sprite);


Tato funkce bere jako parametr BITMAPu, kterou si můžete nakreslit v nějakém graf. programu anebo si ji jednoduše namalovat pomocí Allegra.

A reakci kurzoru nastavíme pomocí:

void set_mouse_sprite_focus(int x, int y);


Jako parametry máme samozřejmě pozici v naší BITMAPě. Defaultní nastavení je 0, 0.

Dneska jsme si toho ukázali hodně z toho co Allegro nabízí. Pokud chcete vědět ještě více není nic jednoduššího než se podívat do manuálu Allegra. Anebo si taky můžete prohlédnout ukázkové programy v Allegru.

Příklad:

Pro lepší pochopení si uvedeme opětovný příklad na dnění funkce.

Ovládání:

R - zvětšuje intenzitu červené barvy max. 255
Shift + R - zmenšuje intenzitu červené barvy min. 0

G - zvětšuje intenzitu zelené barvy max. 255
Shift + G - zmenšuje intenzitu zelené barvy min. 0

B - zvětšuje intenzitu modré barvy max. 255
Shift + B - zmenšuje intenzitu modré barvy min. 0

ESC nebo pravé tlačítko myší - konec programu

Levé tlačítko - kreslí buď tečky nebo lomenou čáru

Enter - mění druh kreslení - viz levé tlačítko

Poznámka:
V programu je malý obdélník. Pokud se kurzor objeví uvnitř tak se obrázek kurzoru změní na standardní šipku a pokud se objeví pryč z obdélníku objeví se místo šipky křížek. Kurzor se může pohybovat pouze v rozmezí horní poloviny obrazovky.

Program:

#include <dos.h>
#include <stdlib.h>
#include "allegro.h" // hlav. soubor. allegra - to už ani nemusím psát :)

// Bitmapa pro kurzor myši
BITMAP *mouse;
PALETTE pal;

int main()
{
 int i, maluju = 0, comalujes = 1, jeenter = 0;
 int zmenit = 1;
 int x_old = 0, y_old = 0, x = 0, y = 0;
 int r=255, g=255, b=0;

 allegro_init();
 install_mouse();
 install_keyboard();

 set_color_depth(16);

 i = set_gfx_mode(GFX_AUTODETECT, 640, 480, 0, 0);

 if (i<0)
 {
  allegro_exit();
  printf("CHYBA");

  return 0;
 }

 // nahraje kuszor mysi a upravi fokus
 mouse = load_bitmap("mousesprite.bmp", pal);
 set_mouse_sprite(mouse);
 set_mouse_sprite_focus(9, 8);

 // zobrazi kuzor a nastavi rychlost a rozsah
 show_mouse(screen);
 set_mouse_speed(5,5);
 set_mouse_range(0, 0, SCREEN_W - 1, SCREEN_H/2 - 1);
 position_mouse(0, 0);

 // kresli obdelnik
 rect(screen, 100, 100, 200, 200, makecol(255, 0, 0));

 while (1)
 {
  // jeli mys v obdelniku ukaze se defaultni kurzor
  if (mouse_x > 100 && mouse_x < 200 && mouse_y > 100 
    && mouse_y < 200 && zmenit)
  {
   zmenit = 0;
   set_mouse_sprite(NULL);
  }

  // neni-li in a je tedy out tak se nahraje muj kurzor
  if (!(mouse_x > 100 && mouse_x < 200 && mouse_y > 100 
    && mouse_y < 200) && !zmenit)
  {
   zmenit = 1;
   set_mouse_sprite(mouse);
  }

  // pokud zmacknu uziv. tlac. tak malujeme
  if (mouse_b & 1)
  {
   maluju = 1;
   show_mouse(NULL);

   // malujeme tecky nebo cary
   if (comalujes)
    putpixel(screen, mouse_x, mouse_y, makecol(r, g, b));
   else
   {

    x = mouse_x;
    y = mouse_y;

    line(screen, x_old, y_old, x, y, makecol(r, g, b));

    x_old = x;
    y_old = y;
   }

  }
  else
   if (maluju == 1)
    maluju = 0 ;

  if (maluju == 0)
  {
   maluju = 2;
   show_mouse(screen);
  }

  // menime barvu RED
  if (key[KEY_R])
  {
   if (key_shifts & KB_SHIFT_FLAG)
    r--;
   else
    r++;

   if (r>255)
    r=255;
   if (r<0)
    r=0;
  }

  // menime barvu GREEN
  if (key[KEY_G])
  {
   if (key_shifts & KB_SHIFT_FLAG)
    g--;
   else
    g++;

   if (g>255)
    g=255;
   if (g<0)
    g=0;
  }

  // menime barvu BLUE
  if (key[KEY_B])
  {
   if (key_shifts & KB_SHIFT_FLAG)
    b--;
   else
    b++;

   if (b>255)
    b=255;
   if (b<0)
    b=0;
  }

  // takovy trik aby se funkce pri drzeni
  // klavesy neopakovala
  if (key[KEY_ENTER] && !jeenter)
  {
   jeenter = 1;
   comalujes = !comalujes;
  }

  // tady vime ze je klavesa odmacknuta
  if (!key[KEY_ENTER])
   jeenter = 0;

  // prave tlacitko mysi nebo ESCape je konec
  if ((mouse_b & 2) || key[KEY_ESC])
   break;

  // aby se barvy menily pomaluji a slo to postrehnout
  delay(5);
  clear_keybuf();
 }

 destroy_bitmap(mouse);
 return 0;
}
END_OF_MAIN();

Minule jsem se zmínil, že si uděláme "velký" příklad, který bude obsahovat vše co jsme se doposud naučili, ale vzhledem k rozsáhlosti dnešního článku jsem se rozhodl vyhradit pro to nový díl o Allegru, který ponese hrdě už číslo 6. Tedy příště se těšte už na větší aplikaci.

Zdrojový příklad si můžete stáhnou zde.

Obsah seriálu (více o seriálu):

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » C/C++  

Poslat článek

Nyní máte možnost poslat odkaz článku svým přátelům:

Váš e-mail:

(Není povinný)

E-mail adresáta:

Odkaz článku:

Vzkaz:

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

 

 

 

Nejčtenější články
Nejlépe hodnocené články

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: