Učime se Win API - 22. - Builder.cz - Informacni server o programovani

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:C/C++

Učime se Win API - 22.

winapi_logo

6. června 2002, 00.00 | V tomto pokračování si ukážeme něco málo ze základů práce se soubory. Naučíme
se použít standardní dialog pro otevření souboru a dále si ukážeme ten
nejjednodušší způsob načtení textu ze souboru do nějakého editačního prvku.

Výběr a načtení souboru

V tomto pokračování si ukážeme něco málo ze základů práce se soubory. Naučíme se použít standardní dialog pro otevření souboru a dále si ukážeme ten nejjednodušší způsob načtení souboru (textu) například do víceřádkového editačního pole. Výsledek dnešního ukázkového příkladu vidíte na obrázku:

K vyvolání standardního systémového dialogu pro otevření (nebo uložení) souboru složí funkce GetOpenFileName:

BOOL GetOpenFileName(
 LPOPENFILENAME lpofn  // inicializační data
);

Jak je vidět, veškeré parametry funkce jsou ve struktuře OPENFILENAME:

typedef struct tagOFN { 
 DWORD     lStructSize; 
 HWND     hwndOwner; 
 HINSTANCE   hInstance; 
 LPCTSTR    lpstrFilter; 
 LPTSTR    lpstrCustomFilter; 
 DWORD     nMaxCustFilter; 
 DWORD     nFilterIndex; 
 LPTSTR    lpstrFile; 
 DWORD     nMaxFile; 
 LPTSTR    lpstrFileTitle; 
 DWORD     nMaxFileTitle; 
 LPCTSTR    lpstrInitialDir; 
 LPCTSTR    lpstrTitle; 
 DWORD     Flags; 
 WORD     nFileOffset; 
 WORD     nFileExtension; 
 LPCTSTR    lpstrDefExt; 
 LPARAM    lCustData; 
 LPOFNHOOKPROC lpfnHook; 
 LPCTSTR    lpTemplateName; 
#if (_WIN32_WINNT >= 0x0500)
 void *    pvReserved;
 DWORD     dwReserved;
 DWORD     FlagsEx;
#endif // (_WIN32_WINNT >= 0x0500)
} OPENFILENAME, *LPOPENFILENAME; 

Prozatím se nebudeme zabývat podrobnějším vysvětlením všech prvků této struktury. Nejlépe si ukázat jednoduchý příklad. Důležité je pamatovat na "vynulování" struktury před plněním jednotlivých prvků, abychom ty které nás nezajímají, mohli ignorovat a měli jistotu, že jsou "nulové". Dále je nutné runě naplnit prvek lStructSize na velikost struktury (pomocí sizeof). Nyní již k příkladu.  V dnešní ukázce je aplikace založená na dialogu se 2 edit-boxy, z nichž do jednoho vypíšeme plný název vybraného souboru, do druhého (víceřádkového) pak obsah tohoto (textového) souboru. Dialog otevření souboru vyvoláme na talčítko "Vybrat soubor" (IDC_OPEN_FILE). Pro vybrání souboru si vytvoříme následující funkci:

BOOL OpenDialog(LPTSTR lpFile, HWND hwndOwner)
{
 OPENFILENAME ofn;
 TCHAR chFile[_MAX_PATH];
 lstrcpy(chFile, "");
 ZeroMemory(&ofn, sizeof(OPENFILENAME));
 ofn.lStructSize = sizeof(OPENFILENAME);
 ofn.lpstrFile = chFile;
 ofn.hwndOwner = hwndOwner;
 ofn.nMaxFile = sizeof(chFile);
 ofn.lpstrFilter = 
     TEXT("Textové soubory (*.txt)\0*.txt\0Všechny soubory (*.*)\0*.*\0");
 ofn.nFilterIndex = 1;
 ofn.Flags = OFN_PATHMUSTEXIST | OFN_FILEMUSTEXIST;
 if ( !GetOpenFileName(&ofn) )
  return FALSE;
 lstrcpy(lpFile, chFile);
 return TRUE;
}

Pokud uživatel stiskne tlačítko "OK", funkce zkopíruje plný název vybraného souboru do parametru lpFile.

Nyní tedy máme jméno souboru a můžeme přistoupit k jeho otevření a načtení. Pro otevření (nebo vytvoření nového) souboru se používá funkce CreateFile:

HANDLE CreateFile(
 LPCTSTR lpFileName,             // jméno souboru
 DWORD dwDesiredAccess,           // přístup
 DWORD dwShareMode,             // sdílení
 LPSECURITY_ATTRIBUTES lpSecurityAttributes, // atributy zabezpečení
 DWORD dwCreationDisposition,        // způsob vytvoření
 DWORD dwFlagsAndAttributes,         // atributy souboru
 HANDLE hTemplateFile            // soubor "šablony"
);

Podrobněji se k této funkci a jejím možnostem vrátíme později, zde si ukážeme ten nejjednodušší způsob použití pro otevření existujícího souboru. Funkce vrátí handle otevřeného souboru nebo v případě neúspěchu hodnotu INVALID_HANDLE_VALUE. Podívejme se nyní na celou vlastní funkci, která načte zadaný soubor a jeho obsah nastaví jako text okna zadaného jako parametr:

BOOL LoadFile(LPCTSTR lpFileName, HWND hWndTo)
{
 HANDLE hFile;
 DWORD dwSize;
 DWORD dw;
 LPBYTE lpBuffer = NULL;
 hFile=CreateFile(lpFileName, GENERIC_READ, 0,NULL, OPEN_EXISTING, 0, NULL);
 if ( hFile == INVALID_HANDLE_VALUE )
  return FALSE;
 dwSize = GetFileSize(hFile, NULL);
 lpBuffer = (LPBYTE)HeapAlloc(GetProcessHeap(), 
                HEAP_GENERATE_EXCEPTIONS, dwSize+1);
 if ( !ReadFile(hFile, lpBuffer, dwSize, &dw, NULL) )
 {
  CloseHandle(hFile);
  HeapFree(GetProcessHeap(), 0, lpBuffer);
  return FALSE;
 }
 CloseHandle(hFile);
 lpBuffer[dwSize] = 0;
 SetWindowText(hWndTo, (LPCTSTR)lpBuffer);
 if ( !HeapFree(GetProcessHeap(), 0, lpBuffer) )
  return FALSE;
 return TRUE;
}

Jak je zřejmé, celý obsah souboru načítáme v jednom čtení. Musíme tedy nejprve zjistit velikost souboru pomocí funkce GetFileSize. Buffer si naalokujeme na tuto velikost plus jeden byte navíc pro uložení nulového znaku ukončujícího řetězec, neboť k tomuto bufferu budeme přistupovat jako k céčkovskému řetězci, použijeme ho jako parametr funkce SetWindowText. Pro alokaci bufferu by samozřejmě bylo možné použít standardní céčkovské funkce malloc/free. Na tomto příkladě jsem ale také ukázal jednoduchý způsob alokace paměti pomocí Win32 funkcí, konkrétně HeapAlloc/HeapFree. Vlastní načtení souboru pak provádíme funkcí ReadFile:

BOOL ReadFile(
 HANDLE hFile,        // handle otevřeného souboru
 LPVOID lpBuffer,       // datový buffer
 DWORD nNumberOfBytesToRead, // počet bytů k načtení
 LPDWORD lpNumberOfBytesRead, // počet načtených bytů
 LPOVERLAPPED lpOverlapped  // "overlapped" buffer
);

Tato funkce nám vrátí logickou hodnotu indikující úspěch načtení a současně naplní parametr lpNumberOfBytesRead počtem skutečně načtených bytů, který může být menší než počet bytů požadovaných, pokud například narazíme na konec souboru.

Zde je ke stažení doprovodný projekt win_api_22.zip (17 kB).

Obsah seriálu (více o seriálu):

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » C/C++  

Poslat článek

Nyní máte možnost poslat odkaz článku svým přátelům:

Váš e-mail:

(Není povinný)

E-mail adresáta:

Odkaz článku:

Vzkaz:

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

 

 

 

Nejčtenější články
Nejlépe hodnocené články

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: