Úvod do standardních algoritmů v C++ - Builder.cz - Informacni server o programovani

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:C/C++

Úvod do standardních algoritmů v C++

7. ledna 2002, 00.00 | Dnes se seznámíme se standardními algoritmy v jazyce C++. Standardní algoritmy jsou součástí STL. Jedná se
o spoustu užitečných šablon funkcí, které za nás naprogramoval někdo jiný. Na nás je jen, abychom je používali.

Dnes se seznámíme se standardními algoritmy v jazyce C++. Standardní algoritmy jsou součástí STL. Jedná se o spoustu užitečných šablon funkcí, které za nás naprogramoval někdo jiný. Na nás je jen, abychom je používali. Také si ukážeme příklady algoritmů pro naplnění kontejneru.

Standardní algoritmy jsou šablony funkcí. Všechny šablony jsou deklarovány v hlavičkovém souboru algorithm v prostoru jmen std. Algoritmy ve většině případů slouží k práci s kontejnery. Žádný s algoritmů ale nepracuje s kontejnery přímo. K prvkům kontejneru přistupují algoritmy zásadně pomocí iterátorů. Viz můj článek Iterátory v C++. To umožňuje, aby algoritmy byly obecné a jednou napsaný algoritmus byl použitelný pro jakýkoliv kontejner. Díky toho lze algoritmy aplikovat také na obyčejné pole.

S jistým typem algoritmů jsme se již setkali. Jednalo se o množinové operace pro průnik, sjednocení, množinový rozdíl, symetrickou diferenci a určení zda se jedná o podmnožinu. Těmito operacemi se dále nebudeme zabývat. Probrali jsme je v článku Množina a multimnožina v C++.

Algoritmy nepracující s kontejnery

Jak jsem uvedl, většina algoritmů je pro manipulaci s daty v kontejnerech. Jako příklad algoritmů, které s kontejnery nemanipulují uvedu algoritmy min, max, swap. Algoritmus swap "vymění" obsah obou prvků. Šablona swap má parametr udávající typ obou prvků. Parametrem funkce jsou dvě reference na proměnné, jejíž hodnoty chceme vyměnit. Typ, který je parametrem šablony musí být schopen se kopírovat pomocí kopírovacího konstruktoru a operátoru =. Nelze-li použít implicitní, musí je definovat programátor. Algoritmy min a max vracejí minimální a maximální prvek. Pro každý algoritmus existují dvě varianty:

 • template <class T>const T& min(const T& a, const T& b); - parametrem šablony je typ obou prvků a typ návratové hodnoty. Algoritmus vrátí minimální prvek z a,b. Použije při tom operátor <.
 • template <class T, class Compare>const T& min(const T& a, const T& b, Compare comp); - obdobně jako minulá možnost. K výběru minima nebude použit operátor <, ale funkční objekt zadaný jako poslední parametr. Viz můj článek Funkční objekty v C++. Tím zajistíme, aby objekt a a objekt b byly porovnány pomocí jiné, námi vybrané relace.

Pro algoritmus max je situace obdobná. Použití min, max a swap je velmi jednoduché.

#include <iostream>
#include <algorithm>
#include <functional>
using namespace std;

less<int> l;

int main()
{
  int a = 9, b = 10, c = 11;
  cout << min(a,b) << endl;
  cout << max(b,c) << endl;
  swap(c,a);
  cout << min(a,b,l) << endl; 
  /* 
    Jenom ukázka možností. V tomto konkrétním 
    případě jsem chování min pomocí objektu l 
    nijak nezměnil.
  */
  return 0;
}

Algoritmy pro vyplňování kontejnerů

V C++ existují 4 algoritmy, kterými lze vyplňovat kontejnery nějakými hodnotami. Pro vyplnění kontejneru konstantní hodnotou slouží algoritmy fill a fill_n. Šablona fill má dva parametry. Typ iterátoru (Očekává se dopřední iterátor. Viz můj článek Iterátory v C++.) Druhým parametrem je typ vkládaného prvku. Parametry funkce jsou dva iterátory (začátek a konec) a prvek, který se má vložit mezi prvky dané iterátory začátek a konec. Šablona fill_n má 3 parametry. Typ iterátoru (očekává se výstupní iterátor), typ parametru udávající počet vložených prvků a typ vkládaného prvku. Parametry funkce jsou iterátor, udávající začátek, počet prvků a vkládaný prvek. Použití je jednoduché. Ukážeme si jej na jednoduchém příkladu.

#include<iostream>
#include<fstream>
#include<algorithm>
#include<vector>

using namespace std;

int main()
{
  vector<int> vektor(10,3); 
  /* vektor má 10 prvků - samé trojky. */
  for(vector<int>::iterator i = vektor.begin();
    i != vektor.end(); i++)
  {
    cout << *i << '\t';
  }
  cout << endl;
  fill(vektor.begin(),vektor.end(),20); 
  /* V celém vektoru jsou dvacítky. */
  for(vector<int>::iterator i = vektor.begin(); 
    i != vektor.end(); i++)
  {
    cout << *i << '\t';
  }
  cout << endl;
  fill_n(vektor.begin() + 2,5,100);
  /* Do prvku vektor[2] a 4 následujících (celkem 5) 
    vloží číslo 100. */
  for(vector<int>::iterator i = vektor.begin(); 
    i != vektor.end(); i++)
  {
    cout << *i << '\t';
  }
  cout << endl;
  ofstream soubor("Pokus.txt");
  fill_n(ostream_iterator<int>(soubor,","),10,0);
  /* 
    Nezapomeňme, že také proudy mají své iterátory. 
    Předchozí řádek zapíše do textového souboru "Pokus.txt" 
    deset nul oddělených čárkou. 
  */
  soubor << endl;
  return 0;
}

Pro vyplnění kontejneru nekonstantní hodnotou jsou k dispozici algoritmy generate a generate_n. Parametry jsou obdobné jako u fill, resp. fill_n jen s tím rozdílem, že místo parametru šablon udávající typ vkládaného prvku je parametrem třída funkčního objektu (generátoru). A jako parametr funkce místo hodnoty, která se má vkládat, je parametrem funkční objekt (generátor), nebo ukazatel na funkci. Očekává se ukazatel na funkci, která nemá parametry a vrací typ prvku v kontejneru, nebo funkční objekt jehož třída má přetížen operátor () tak, aby vracel typ prvku v kontejneru a neměl parametry. Viz. můj článek Funkční objekty v C++. Uveďme si příklad.

#include<iostream>
#include<fstream>
#include<algorithm>
#include<vector>
#include<stdlib.h>

using namespace std;

class Faktorial
{
  private:
    int I, Vysledek;
  public:
    Faktorial() : I(0), Vysledek(1) {}
    int operator() () { return Vysledek *=++I; }
    /*
      N-tý prvek ve vektoru bude n! (n - faktoriál).
      Upozorňuji, že prvek s indexem 0 je první, 
      nikoliv nultý.
    */
};

class Rada
{
  private:
  	int A,B;
  public:
  	Rada() : A(0),B(1) {}
    int operator() () { swap(A,B); return A += B; }
    /* 
      První dva prvky jsou jedničky, každý další prvek 
      je součet předchozích dvou. Může se to zdát trochu 
      zvláštně napsané, ale pracuje to tak, jak má.
    */
};

int main()
{
  vector<int> vektor(10); /* vektor má 10 prvků*/
  Faktorial f;
  Rada r;
  generate(vektor.begin(),vektor.end(),rand);
  /* 
    Jako generátor je ukazatel na funkci rand 
    vracející náhodné číslo. Vyplnil jsem vektor 
    náhodnými čísly. 
  */
  for(vector<int>::iterator i = vektor.begin(); 
    i != vektor.end(); i++)
  {
    cout << *i << '\t';
  }
  cout << endl;
  generate(vektor.begin(),vektor.end(),f);
  for(vector<int>::iterator i = vektor.begin(); 
    i != vektor.end(); i++)
  {
    cout << *i << '\t';
  }
  cout << endl;
  generate(vektor.begin(),vektor.end(),r);
  for(vector<int>::iterator i = vektor.begin(); 
    i != vektor.end(); i++)
  {
    cout << *i << '\t';
  }
  cout << endl;
  /* Nesmíme zapomenout, že vše lze použít i na pole. */
  int pole[20];
  generate_n(pole,20,r);
  for(int *p = pole; p != &pole[20]; p++)
  {
    cout << *p << '\t';
  }  
  cout << endl;
  return 0;
}

Jako poslední parametr funkce generate je možné zadat ukazatel na funkci (V mém příkladě rand.), nebo funkční objekt (V mém příkladě objekt f třídy Faktorial, nebo objekt r třídy Rada.).

Příště se podíváme na kopírovací a přesouvací algoritmy.


Obsah seriálu (více o seriálu):

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » C/C++  

 

 

 

Nejčtenější články
Nejlépe hodnocené články

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: