Naučte se programovat v Delphi (4. díl) - První program - Builder.cz - Informacni server o programovani

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:Delphi

Naučte se programovat v Delphi (4. díl) - První program

16. července 2001, 00.00 | Vstupní branou do většiny programovacích jazyků je první program, nazývaný Hello World! V dnešním díle si ukážeme dva způsoby, jak tento program vytvořit.

V dnešním díle seriálu vám představím několik důležitých komponent ze stránek Standard, Additional, Win32, System a Samples. Pak se už můžeme vrhnout na vytváření našeho prvního programu, který už bude něco umět.

Paleta Standard

    Na paletě Standard najdete ty nejběžnější a nejvíce používané komponenty. Nebudem se zabývat všemi komponentymi, ale jen těmi, které pro nás mají zatím alespoň trochu význam. Budu zde popisovat komponenty z Delphi 5 Enterprise a proto je možné, že v jiných verzích Delphi mohou chybět některé komponenty, nebo karty.

standard.GIF (2719 bytes)

MainMenu - Hlavní menu, které se edituje v tvz. Menu Designeru .
PopUpMenu -
Kontextové menu.
Label -
"Obyčejný" text, u kterého můžete měnit styl a barvu písma.
Edit -
Pole, které slouží k výpisu a zadávání krátkého textu..
Memo -
Rozšířený Edit pro psaní delších textů.
Button -
Standardní windowsowské tlačítko.
CheckBox -
Přepínač s vlastností checked, která nabývá hodnot true (pravda) nebo false (nepravda).
RadioButton -
Další přepínač, který když je ve skupině, tak může být zapnutý jen jeden!
ListBox -
Jakýsi seznam, ve kterém můžete označovat položky.
ComboBox -
Rozbalovací seznam ve kterém vidíme jen jednu hodnotu.
ScrollBar -
Posuvná lišta.
GroupBox -
Je ohraničené pole pro různé komponenty typu Label, Button, Edit apod.
RadioGroup -
Odhraničené pole pro komponenty RadioButton.
Panel -
Visuální kompoenta, která slouží k ohraničení části formuláře a může obsahovat i další komponenty podobně jako GroupBox.

Paleta Additional

additional.GIF (3063 bytes)

BitBtn - Je standartní windowsowské tlačítko s možností přidat vedle textu bitmapu.
SpeedButton
- Je tlačítko, které slouží k tvorbě palet jako je třeba paleta komponent v Delphi.
MaskEdit -
Editační políčko podobné Editu, u kterého musí mít vstupní hodnoty určitý formát.
Image -
Komponenta, ve které se zobrazují obrázky.
Bevel -
Komponenta, sloužící k optickému rozdělení formuláře.
Chart -
Graf.

Paleta Win32

win32.GIF (3020 bytes)

PageControl - Komponenta, která může být rozdělena na více stran a obsahovat další visuální komponenty.
ImageList -
Slouží k uložení více obrázků.
TrackBar -
Posuvník.
ProgressBar -
Ukazatel průběhu děje.
Animate -
Komponenta sloužící k zobrazování animací.
StatusBar -
Stavový řádek, který má teměř každé windowsovské okno. Ve StatusBaru můžeme v jednotlivých kolonkách zobrazovat text nebo průběh děje.

Paleta System

system.GIF (2578 bytes)

Timer - Komponenta, která každou periodu vykonává určitý děj.
MediaPlayer -
Komponenta sloužící k přehrávání médií.

Paleta Samples

samples.GIF (2247 bytes)

Gauge - Obdoba Progress, ale umí zobrazovat procenta a je "vcelku".

Dialogs -
OpenDialog, ColorDialog atd. jsou formuláře sloužící k jednoduchému výběru např. barvy nebo souboru z nabýdky.

    Komponenty doporučuji ihned po vložení do projektu vhodně pojmenovat, protože Delphi nedokáže změnit všechna jména, která jsou použity v projektu. Osobně bych vám doporučil chvíli si s komponentami "pohrát". Jen tak si zkouše je vlkádat do formuláře a měnit jejich vlastnosti, lépe pochopíte jejich funkčnost.

Hello World!

    Jakousi vstupní branou do téměř každého programovacího jazyka je první program, který je velice často nazýván "Hello World!". Dnes si ukážeme dva způsoby programování Hello World. První způsob bude pouze upravovat vlastnost komponenty Label a druhá možnost zobrazí standartní dialogové okno.

    První program začneme výběrem File -> New Application. Na prázdný formulář si umístíme jednu komponentu Label a jedno tlačítko Button. Tyto komponenty si pojmenujeme tak, že v Object Inspectoru klikneme na vlastnost Name a do editačního políčka vepíšeme MujLabel resp. MujButton. Vlastnosti komponent se oddělují tečkou a v našem případě budeme editovat vlastnost caption u komponenty Label . K přiřazení vlastnosti se v Delphi používá dvojznaku :=. Dvojitým kliknutím na komponentu MujButton se vám objeví Editor již s předdefinovaným kódem pro rutinu OnClick , Vy už jen doplníte následující kód.

procedure TForm1.MujButtonClick(Sender: TObject);
begin
  MujLabel.Caption:=('Hello World!');
end;

    V době návrhu by měl náš program vypadat asi takto.

Hello1.GIF (4212 bytes)

    Rozmístění komponent samozřejmě záleží na vás a na funkčnost komponenty nemá vliv. Na obrázku je vidět kolem komponenty MujButton rám tvořený z 8 čtverečků, které nám oznamují, že je tato komponenta aktuální a že právě její vlastnosti a události se zobrazují v Object Inspectoru. Projekt zkompilujte klávesou F9 a první program je hotový. Pokud se vám nepodaří přeložit první program, tak nepokračujte ve čtení článku a zkuste najít chybu!

    Druhý způsob vytvoření prvního programu je zobrazení jednoduchého dialogového okna. K zobrazení okna budeme používat fci ShowMessage(). K druhému příkladu můžeme použít předchozí projekt jen s tím rozdílem, že rutina OnClick komponenty MujButton bude vypadat takto:

procedure TForm1.MujButtonClick(Sender: TObject);
begin
  ShowMessage('Hello World!');
end;

    Projekt zkompilujte a klikněte na tlačítko MujButton.

Hello2.GIF (3718 bytes)

    Zobrazí se vám jednoduché dialogové okno s jedním tlačítkem OK, které slouží ke zrušení okna.

    Dnes jsme si ukázali, jak se editují vlastnosti při běhu programu a popsali jsme si některé důležité komponenty. Stručně jsem se zmínil o znaku přiřazení, který popíši podrobněji příště.

Příšte

    Příšte si řekneme něco o datových typech a proměnných.

Obsah seriálu (více o seriálu):

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Delphi  

 » Rubriky  » Windows  

 

 

 

Nejčtenější články
Nejlépe hodnocené články

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: