Speciální dialog - Builder.cz - Informacni server o programovani

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:Delphi

Speciální dialog

special_dialog

2. srpna 2001, 00.00 | Potřebujete v dialogu zobrazit další komponenty, například CheckBox nebo SpeedButton ? Není nic jednoduššího, než si přečíst tento článek, ve kterém se vše dozvíte !Vadí vám, že standartní windows dialog volaný přes MessageDlg vás omezuje tím, že můžete použít pouze vlastní text, a k tomu si vybrat některou z ikon a sady tlačítek ? Chtěli byste vytvořit dialog, který by obsahoval další komponentu, například známý CheckBox "Show this message again" ? Tak právě pro vás je zde dnešní článek, ve kterém se vše potřebné dozvíte.

K vytvoření nového dialogu použijeme funkci CreateMessageDialog, která má následující parametry:

function CreateMessageDialog(const Msg: string; DlgType: TMsgDlgType; Buttons: TMsgDlgButtons): TForm;
 • Msg - text dialogu
 • DlgType - typ dialogu:
  • mtWarning -
  • mtError -
  • mtInformation -
  • mtConfirmation -
  • mtCustom - bez ikony
 • Buttons - tlačítka na dialogu
  • buď určíte každé zvlášť, na výběr máte z těchto:
   mbYes, mbNo, mbOK, mbCancel, mbAbort, mbRetry, mbIgnore, mbAll, mnNoToAll, mbYesToAll, mbHelp
  • nebo si vyberete z těchto třech možností:
   mbYesNoCancel, mbOKCancel, mbAbortRetryIgnore

Jak vidíte, z celé procedury vznikce formulář, a o ten nám právě jde. Než si totiž dialog zobrazíme, pohrajeme si trochu z formulářem, změníme font, barvu nebo cokoliv jiného, přidáme další komponenty... Co kdo chce. Dáme se tedy do programování.

Začneme tím, že spustíme delphi a vytvoříme nový projekt. Na formulář vložíme pouze komponentu button, a ihned k ní vytvoříme proceduru OnClick. Nejprve si definujeme náš dialog typu TForm, potom komponentu CheckBox a nakonec jsem ještě přidal i SpeedButton, který bude sloužit pro zobrazení nápovědy. Další krok bude vytvoření dialogu a obou komponent. Dejte si pozor, aby jste při vytváření CheckBoxu a SpeedButtonu nastavili AOwner na náš dialog, jinak se vám vytvoří na formuláři, a to určitě nechcete. Dále se pokusíme změnit titulek (Caption) dialogu a také jeho výšku, aby bylo místo pro checkbox. Následuje vytvoření CheckBoxu, nastavení parametrů a to stejné i se SpeedButtonem. Pro SpeedButton si ještě vytvoříme proceduru HelpClick, do které si můžete doplnit váš libovolný kód. Po tomto kroku postupně prozkoumáme jednu komponentu po druhé, a pokud se bude jednat o Label, změníme font na tučný. Také počeštíme tlačítka z Yes na Ano a No na Ne. Konečně se dostáváme k zobrazení dialogu - po jeho zavření ještě zjistíme stav CheckBoxu a můžete všechny komponenty uvolnit. To by bylo asi tak ve stručnosti, zde je kompletní kód:


procedure TForm1.HelpClick(Sender: TObject);
begin
 ShowMessage('-  Nápověda :))  -');
end;

procedure TForm1.LbSpeedButton1Click(Sender: TObject);
var
 AMsgDialog: TForm;
 ACheckBox: TCheckBox;
 AButton:TSpeedButton;
 i:integer;
begin
 // vytvoření dialogu
 AMsgDialog := CreateMessageDialog
 ('Toto je text zprávy, kterou chcete zobrazit.'+#13#10+
 'Možná jednou, možná víckrát, to už je na uživateli...'+#13#10,
  mtInformation,[mbYes, mbNo]);

 // vytvoření checkboxu a speedbuttonu
 ACheckBox := TCheckBox.Create(AMsgDialog);
 AButton:=TSpeedButton.create(AMsgDialog);

 with AMsgDialog do
 try
 Caption := 'Nějaký title...' ;
 Height := 169;
 Font.Name:='Tahoma';

 with ACheckBox do begin // checkbox
  Parent := AMsgDialog;
  Caption := 'Neukazovat příště tento dialog !';
  Top := 121;
  Left := 8;
  Width:=220;
 end;

 with AButton do begin  // speedbutton
  Parent := AMsgDialog;
  Caption := '';
  Hint:='Nápověda';
  ShowHint:=true;
  Top := 105;
  Left := 278;
  Flat:=true;
  Height:=32;
  Width:=32;

  Glyph.LoadFromFile('help.bmp');
  OnClick:=HelpClick;
 end;

 for i := 0 to ComponentCount-1 do
  begin
  if (Components[i] is Tlabel) then   // LABEL - tučné
    (Components[i] as TLabel).Font.Style := [fsBold];
  if (Components[i] is TButton) then
   begin
   // tlačítko Yes = Ano
   if (Components[i] as TButton).Caption = '&Yes' then
     (Components[i] as TButton).Caption := '&Ano'
   // tlačítko No = Ne
   else if (Components[i] as TButton).Caption = '&No' then
     (Components[i] as TButton).Caption := '&Ne';
   end;
  end;

 // zobrazení dialogu
 if (ShowModal = ID_YES) then begin
  if ACheckBox.Checked then
   begin
   //... CheckBox byl zaškrtnutý
   ShowMessage('Už víckrát neukazovat...');
   end
  else
   begin
   //... CheckBox nebyl zaškrtnutý
   ShowMessage('Ještě párkrát ukázat...');
   end;
 end;

 finally
 ACheckBox.Free;
 AButton.Free;
 Free;
 end;
end;


Ve vkládání komponent se vám meze nekladou, ovšem nezapomínejte, že méně je někdy více. A také zvažte, zda-li by už nebylo jednodušší vytvořit nový formulář, dát na něj pár komponent a zobrazovat pak jej. Každopádně toto je jedno z dalších možných řešení, jaké použijete je pouze na vás.

Nakonec zde ještě přikládám mnou vytvořené, trochu hezčí ikony do dialogů (16 barev je málo :():
Download
ZDE si můžete stáhnout dnes vytvořený program a jeho zdrojáky (180 kB)

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Delphi  

 » Rubriky  » Windows  

Diskuse k článku

 

Vložit nový příspěvek   Sbalit příspěvky

 

Zatím nebyl uložen žádný příspěvek, buďte první.

 

 

Vložit nový příspěvek

Jméno:

Pohlaví:

,

E-mail:

Předmět:

Příspěvek:

 

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

 

 

 

Nejčtenější články
Nejlépe hodnocené články

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: