Filtry v dynamickém HTML, druhá část: referenční manuál - Builder.cz - Informacni server o programovani

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:JavaScript

Filtry v dynamickém HTML, druhá část: referenční manuál

html_obecne

4. května 2001, 00.00 | V minulém článku jsme si ukázali práci s filtry v dynamickém HTML. Dnes si představíme jednotlivé filtry s jejich parametry a také si vyzkoušíme, co tyto parametry s filtry dělají.

V minulém článku jsme si ukázali práci s filtry v dynamickém HTML. Dnes si představíme jednotlivé filtry s jejich parametry a také si budete moct vyzkoušet, co jednotlivé parametry s filtrem udělají.

V následujícím výpisu je vždy jméno filtru, pod ním popis filtru, dále ukázka filtru na logu Builderu a na textu, pod ní přesný zdrojový kód filtru a úplně dole jsou textová políčka, kde můžete změnit parametry filtru tak, že vyplníte hodnoty a stisknete "Aplikovat". Na ukázky se aplikuje filtr s novými parametry a zdrojový kód se změní odpovídajícím způsobem. Pro návrat k původním hodnotám stiskněte "Reset". Vedle políček pro změnu parametrů je vždy popis jednotlivého parametru.

Pro ukázky účinků jednotlivých filtrů používáme logo Builderu a text, jejich základní vzhled (bez filtrů) je tento:

Základní podoba textuAlpha

Popis: Nastavuje úroveň průhlednosti obrázku.


Filtr Alpha
opacity: Nastavuje úroveň průhlednosti obrázku v počáteční oblasti. Implicitní hodnota (nemusí se nastavovat) 0 je plně průhledná, 100 je neprůhledná.
finishopacity: Nastavuje úroveň průhlednosti obrázku v koncové oblasti. Hodnota 0 je plně průhledná, 100 je neprůhledná.
style: Specifikuje tvar oblasti. Možné hodnoty jsou 0 (stejný tvar), 1 (přímočarý tvar), 2 (paprskovitý tvar) a 3 (pravoúhlý tvar).
startX: Specifikuje počáteční oblast v ose X.
startY: Specifikuje počáteční oblast v ose Y.
finishX: Specifikuje koncovou oblast v ose X.
finishY: Specifikuje koncovou oblast v ose Y.Blur

Popis: Rozmaže objekt v zadaném směru.


Filtr Blur
add: Specifikuje, zda zobrazit původní obrázek. Může nabývat hodnot true (pro zobrazení původního obrázku, implicitně nastavená hodnota) nebo false (pro zobrazení pouze "rozmazané verze" obrázku).
direction: Nastavuje směr rozmazání. Možné hodnoty jsou 0 (nahoru), 45 (pravý horní roh), 90 (doprava), 135 (pravý dolní roh), 180 (dolů), 225 (levý dolní roh), 270 (doleva, implicitně nastavená hodnota) a 315 (levý horní roh).
strength: Definuje počet pixelů, které efekt "natáhne". Implicitní hodnota je 5.Chroma

Popis: Určenou barvu objektu vykreslí jako průhlednou.


Filtr Chroma
color: Specifikuje barvu, která se má vykreslit jako průhledná. Hodnoty se zadávají ve formátu #RRGGBB.DropShadow

Popis: Vytvoří stín objektu v zadané barvě a se zadaným posunutím.


Filtr DropShadow
color: Specifikuje barvu stínu. Hodnoty se zadávají ve formátu #RRGGBB.
offX: Specifikuje odsazení stínu od objektu v ose X v pixelech. Kladné hodnoty posouvají stín doprava, záporné hodnoty posouvají stín doleva.
offY: Specifikuje odsazení stínu od objektu v ose Y v pixelech. Kladné hodnoty posouvají stín dolů, záporné hodnoty posouvají stín nahoru.
positive: Specifikuje, jestli se má vykreslit stín průhledných pixelů. Hodnoty jsou true (pro nevykreslování stínu průhledných pixelů) a false (pro vykreslování stínu průhledných pixelů).FlipH

Popis: Horizontálně převrátí objekt.


Filtr FlipH
Tento filtr nemá žádné parametry.FlipV

Popis: Vertikálně převrátí objekt.


Filtr FlipV
Tento filtr nemá žádné parametry.Glow

Popis: Ozáří objekt.


Filtr Glow
color: Specifikuje barvu ozáření. Hodnoty se zadávají ve formátu #RRGGBB.
strength: Specifikuje intenzitu ozáření. Možné hodnoty jsou 1 - 255.Gray

Popis: Vykreslí objekt černobíle.


Filtr Gray
Tento filtr nemá žádné parametry.Invert

Popis: Invertuje barevné hodnoty objektu.


Filtr Invert
Tento filtr nemá žádné parametry.Mask

Popis: Vytvoří z objektu jeho vlastní masku.


Filtr Mask
color: Specifikuje barvu, kterou jsou vykresleny původně průhledné pixely. Hodnoty se zadávají ve formátu #RRGGBB.Shadow

Popis: Vytvoří obrys objektu a posune jej zadaným směrem - vzniká tak efekt stínu.


Filtr Shadow
color: Specifikuje barvu obrysu. Hodnoty se zadávají ve formátu #RRGGBB.
direction: Nastavuje směr posunutí obrysu. Možné hodnoty jsou 0 (nahoru), 45 (pravý horní roh), 90 (doprava), 135 (pravý dolní roh), 180 (dolů), 225 (levý dolní roh, implicitně nastavená hodnota), 270 (doleva) a 315 (levý horní roh).Wave

Popis: Vytvoří na objektu vlny.


Filtr Wave
add: Specifikuje, zda vykreslovat původní obrázek. Může nabývat hodnot true (pro přidání původního obrázku) nebo false (pro nepřidání původního obrázku).
freq: Nastavuje počet vln.
light: Nastavuje intenzitu světla, možné hodnoty jsou 0 - 100.
phase: Specifikuje, jakou částí vlny má efekt začít. Možné hodnoty jsou 0 - 100. Vlna je považována za sinusoidu a hodnoty jsou vlastně procenta z 360 stupňů (např. hodnota 50 je 180 stupňů).
strength: Nastavuje intenzitu efektu.Xray

Popis: Vykreslí pouze vnější obrys objektu.


Filtr Xray
Tento filtr nemá žádné parametry.Toto jsou všechny filtry v DHTML kromě jednoho - filtru Light. Ten jsem záměrně vynechal, protože se ovládá odlišným způsobem od ostatních filtrů, a proto si ho probereme až příště. Příště se také podíváme na náročnější efekty a míchání filtrů - opět si budete moct sami všechno jednoduše vyzkoušet.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » JavaScript  

 » Rubriky  » Web  

 » Rubriky  » HTML  

 

 

 

Nejčtenější články
Nejlépe hodnocené články

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: