Komponenta TIAeverButton - Builder.cz - Informacni server o programovani

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:Komponenty

Komponenta TIAeverButton

12. listopadu 2001, 00.00 | Dnes si představíme užitečnou a volně šiřitelnou komponentu, která není obsahem Delphi. Komponenta TIAeverButton je jakési lepší tlačítko u kterého můžete měnit tvar, otáčet s ním a provádět mnoho dalších operací..

   Když jsem si prohlížel na jednom nejmenovaném serveru nabízené komponenty k stažení, tak mi neunikla tato vysoce hodnocená komponenta. Tak jsem si jí stáhl a vyzkoušel. Výsledky byly ohromující. A proto vám zde tuto komponentu představuji. Download naleznete zde.

   Komponenta TIAeverButton má 79 vlastností! Některé má stejné jako ostatní komponenty, ale na ty výjimečné se podíváme blíže:

 • BitmapHAlgin - zde si nastavíte, kam se má v horizontální pozici vložit obrázek, který lze do této komponenty načíst. Na výběr máte haCenter, haLeft, haRight a haNone.
 • BitmapLeft - číslo, které zde máte udat, vyjadřuje, kolik pixelů od levého okraje tlačítka má být obrázek umístěn.
 • BitmapTop - to samé, jen se jedná o vzdálenost o vrchního okraje tlačítka
 • BitmapVAlgin - tato vlastnost už jen ovlivňuje vertikální pozici obrázku v tlačítku. Na výběr máte vaTop, vaCenter, vaBottom, vaNone.
 • Button3DKind - jedna z toho množství velmi unikátních vlastností: U tlačítka si totiž můžete nastavit 3D efekt okrajů. Na výběr máte: dk3D, dk3DBorder, dk3DBorderFlatten, dk3DSimple, dkFlatten, dkFlattenSimple, dkNone. Můžete si tedy vybrat z mnoha možných 3D variant a už nemusíte ve svých programech mít ty obyčejné a hnusné tlačítka :))
 • ButtonAngle - číslem udáte natočení tlačítka (to u běžného Button nemáte :))
 • ButtonDepth - tato vlastnost přímo souvisí s výše uvedenou Button3DKind. Zde číslem udáte velikost okrajů a tudíž celého 3D Effektu.
 • ButtonKind - tuto vlastnost si vychvaluji ze všech nejvíce: měníte zde totiž tvar tlačítka. Na výběr máte mnoho, od šipky, přes elipsy a ovály až po různé patvary. Toto je jedna z těch největších výhod této komponenty...
 • Caption3DKind - ano je tomu tak, i popisek na tlačítku může mít vlastní 3D efekt. Ale na výběr máte jen dvě možnosti: ckEmbossed a ckPressed. Třetí varianta nechá popisku bez 3D efektu.
 • CaptionAngle - když si natočíte tlačítko, popiska zůstane rovně. Ale touto vlastností si můžete nastavit, i natočení popisky tlačítka.
 • CaptionFixed - zde určíte, zda se má při otáčení tlačítka otáčet i popiska.
 • CaptionHAlgin - nastavení horizontální pozice popisky tlačítka.
 • CaptionLeft - číslo, které určuje vzdálenost popisky od levého okraje tlačítka
 • CaptionTop - to samé, ale jedná se o vzdálenost od horního okraje
 • CaptionVAlgin - nastavení vertikální pozice popisky tlačítka.
 • GradientAngle - a pomalu se dostáváme k pozadí tlačítka (opět vlastnost, která u běžného tlačítka není). Zde nastavíte natočení pozadí tlačítka.
 • GradientBitmap - zde můžete načíst obrázek, který bude použit jako pozadí. Nemusíte ani vybírat nějaké extra obrázky. Vzhledem k tomu, že stejně bude vcelku zdeformovaný by se sem hodil i nějaký obyčejný obrázek, s několika barvami...
 • GradientBitmap - zde nastavíte deformaci obrázku. Pokud necháte nula, pozadí moc extra nebude, doporučuji hodnoty vyšší než sto.
 • GradientFixed - tady můžete určit, jestli se má pozadí otáčet také, nebo zda-li má stát na místě.
 • GradientKind - U této vlastnosti máte na výběr: gkCircular - obrázek se středově zdeformuje; gkLinear - zde se zdeformuje lineárně. Pokud nastavíte gkNone, nebude pozadí vůbec použito
 • MainBitmap - zde si načtete obrázek, který má být zobrazován na vámi určeném místě v tlačítku.
 • MainBitmapGlyphs - pokud máte obrázek, který jste načetli do MainBitmap rozdělený na několik částí, zde pak můžete určovat, která z částí má být zobrazována.
 • Potom se zde výše uvedené dvě vlastnosti opakují, ale jedná se o obrázky, které se mají zobrazit při stisknutí, kliknutí a opuštění tlačítka. Myslím si, že je pro podobnost nemusím zmiňovat.
 • Rotated - další výhoda této komponenty. Můžete si určit, zda se má tlačítko stále otáčet (pokud máte obrázek na pozadí, je otáčení značně zpomaleno:()
 • RotatedAngle - Zde číslem určíte o kolik se má tlačítko otáčet.
 • RotatedTime - tady zase určujete, po jakém časovém intervalu se má tlačítko otáčet (údaj je v milisekuindách).
 • RotationCenterFixed - zde si můžete určit, zde má být bod otáčení uchycen přímo uprostřed.
 • RotationPointX a RotationPointY - pokud máte nastavenu výše uvedenou vlastnost na False (bod otáčení nebude uchycen uprostřed), platí hodnoty těchto dvou vlastností, které určují, horizontální a vertikální pozici tohoto bodu.

A to by bylo k vlastnostem asi vše. Ještě si uvedeme malý příklad k využití tohoto tlačítka a bude to vše.

    Do formuláře vložte jedno normální tlačítko a jedno IAeverButton. Nechte standardní názvy. Nastavte u IAeverButton1 vlastnost Rotated, RotationCenterFixed a CaptionFixed na true. Potom vytvořte proceduru události onClick objektu Button1 a do něj vložte následující kód:

if IAeverButton1.Rotated=True then IAeverButton1.Rotated:= False; {pokud se tlačítko otáčí, tak STOP}
if IAeverButton1.Rotated=False then IAeverButton1.Rotated:= True; {pokud se neotáčí, tak ať se zase otáčí}


   A to už by asi k této komponentě stačilo. Řekl bych, že tato komponenta má velmi široké použití. Já sám ji používám vždy, už nepoužívám klasické tlačítka. Sice pak program má větší velikost, ale ta velikost je zanedbatelná. Zato příjemné prostředí pomocí těchto tlačítek zvedá popularitu programu. A tak vám přeji mnoho úspěšných programů s touto komponentou.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Komponenty  

 » Rubriky  » Delphi  

 » Rubriky  » Windows  

 

 

 

Nejčtenější články
Nejlépe hodnocené články

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: