PHP - Část V. (Operátory) - Builder.cz - Informacni server o programovani

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:PHP

PHP - Část V. (Operátory)

25. června 2000, 00.00 | seznámení s operátory v PHP. Aritmetické, porovnání, spojování řetězců a logické operátory..

  • Aritmetické operátory

    Tyto operátory jsou stejné jako v matematice - sčítání, odčítání, dělení, násobení a zbytek po dělení. Každou z těchto operací v PHP reprezentuje jeden nebo více znaků:

 

Operace: Způsob zápisu: Vrací:
Sčítání $vysledek = 5 + 4; 9
Odčítání $vysledek = 5 - 4; 1
Násobení $vysledek = 5 * 4; 20
Dělení $vysledek = 20 / 4; 5
Zbytek po dělení $zbytek = 5 % 4;  1

Stejně jako v matematice má i v PHP násobení a dělení větší prioritu před sčítáním a odčítáním. Jestliže chceme tuto prioritu změnit, použijeme závorky:

$vysledek = 6 + 5 * 10;
$vysledek = (6 + 5) * 10;

První řádek vrátí výsledek 56, druhý řádek 110. Pokud v PHP chceme přičíst k proměnné nějaký výraz (hodnotu), můžeme s výhodou použít kratšího zápisu:

$x = $x + 5;
$x += 5;

Tyto dva řádky mají úplně stejný efekt. Stejně to funguje i u dalších matematických operací. Operátory pak vypadají takto: +=, -=, *=, /=, %=. Obdobně můžeme použít zkráceného zápisu, pokud budeme chtít zvýšit nebo snížit hodnotu nějaké proměnné o jedna. Těmto operacím se říká inkrementace (zvýšení) a dekrementace (snížení). Zápis vypadá takto:

$x = $x + 1;
$x++;

Tyto dva řádky jsou opět totožné. Stejně funguje i operátor dekrementace ('--'). Operátory inkrementace a dekrementace však můžeme napsat i před proměnnou, bude však rozdíl v pořadí vyhodnocování.
Př.

$x = 20;
$y = $x++;

Po vyhodnocení bude mít $y hodnotu 20 a $x hodnotu 21.

$x = 20;
$y = ++$x;

Po vyhodnocení bude mít $y hodnotu 21 a $x hodnotu 21. Operátoru '++' před proměnnou se říká preinkrementace. Stejně funguje i operátor '--' před proměnnou.

  • Operátory porovnávání

    Tyto operátory při porovnávání výrazů vrací buď TRUE (pravda) nebo FALSE (nepravda), proto se jim často říká také logické operátory. 

Operace: Způsob zápisu:
Test rovnosti $x == $y;
Test nerovnosti $x != $y;
Je větší $x > $y;
Je menší $x < $y;
Je větší nebo rovno $x >= $y;
Je menší nebo rovno $x <= $y;
A zároveň $x && $y;
Nebo $x || $y;
Negace !$x

V PHP existuje ještě jeden speciální operátor '?:'. Říká se mu podmíněný operátor.
Př.

výraz1 ? výraz2 : výraz 3 

Jestliže je výraz1 TRUE, výsledkem je výraz2. Pokud je výraz1 FALSE, výsledkem je výraz3.

  • Operátory pro spojování řetězců

    Pro spojování řetězců existuje v PHP speciální operátor '.'.
Př.

echo "Dvacet děleno deseti je ".(20 / 10);

Tento řádek vypíše řetězec: Dvacet děleno deseti je 2.
Pokud potřebujeme za nějakou proměnnou přiřadit řetězec, použijeme opět zkráceného zápisu .=.

$x = "Začátek řetězce a
$x .= " konec řetězce";
echo $x;

Vypíše řetězec: Začátek řetězce a konec řetězce.

  • Bitové operátory

    Tyto operátory pracují s hodnotou v binárním tvaru. Každou operaci vykonávají na jednotlivých bitech. PHP přitom pracuje s 32 bitovými čísly.

Operace: Způsob zápisu:
Bitové násobení $x & $y;
Bitové sčítání $x | $y;
Bitová negace $x ~ $y;
První číslo, ve kterém jsou změněny
nulové bity na jedničkové
$x ^ $y;
Bitový posun doprava $x >> 3;
Bitový posun doleva $x << 3;

Pro tyto operátory, mimo '~', můžeme rovněž použít zkrácený zápis: &=, |=, <<=, >>=.

Příští článek bude o dalších způsobech větvení skriptů.  

Obsah seriálu (více o seriálu):

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » PHP  

 » Rubriky  » Web  

 

 

 

Nejčtenější články
Nejlépe hodnocené články

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: