PHP - Část VII. (Cykly) - Builder.cz - Informacni server o programovani

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:PHP

PHP - Část VII. (Cykly)

5. července 2000, 00.00 | různé případy cyklů v PHP. Praktické ukázky jsou v našem seriálu samozřejmostí.

Cykly

    Potřebujeme-li v PHP provést opakovaně některou část skriptu, máme k dispozici tyto příkazy: while, do-while, for. Těmto příkazům se říká příkazy cyklů. 

    PŘÍKAZ WHILE
- tento příkaz slouží k opakování určité části skriptu, dokud platí určitá podmínka. Je nejjednodušší z cyklických příkazů. Říká se mu cyklus s podmínkou na začátku. Jeho syntaxe je následující:

while(podmínka)
{
   jeden nebo více příkazů
}

Funkce je následující: nejprve je vyhodnocena podmínka, jestliže vrací FALSE, cyklus je ignorován, a pokračuje se v běhu skriptu. Pokud podmínka vrací TRUE, provedou se příkazy v cyklu, a znovu se vyhodnotí podmínka. Příkazy cyklu jsou stále vykonávány, dokud podmínka vrací TRUE.
Př.

<?
$i = 0;
while($i < 10)
{
   echo "$i<BR>";
   $i++;
}
?>

Tento skript pod sebe vypíše čísla od 0 do 9. Stejně jako u příkazů pro větvení skriptů (if...), existuje i pro příkaz while alternativní syntaxe, která je vhodná pro psaní delších skriptů. Vypadá takto:

<?
$i = 0;
while($i < 10):
   echo "$i<BR>";
   $i++;
endwhile;
?>

    PŘÍKAZ DO-WHILE
- dalo by se říci, že tento příkaz je totožný s předcházejícím. Určitý rozdíl zde však přece je. Podmínka je umístěna až na konci cyklu, což má za následek, že příkazy cyklu jsou vždy vykonány alespoň jednou, bez ohledu na podmínku. Po prvním vykonání se příkazy provádějí, dokud platí zadaná podmínka. Syntaxe tohoto příkazu:

do
{
   jeden nebo více příkazů
} while(podmínka);

Funkce: nejprve se provedou příkazy, potom se vyhodnotí podmínka. Jestliže vrací TRUE, jsou příkazy opakovaně vykonávány, dokud tato podmínka platí. Pokud podmínka vrací FALSE, pokračuje se v běhu skriptu a příkazy tohoto cyklu se už dále neopakují.
Př.

<?
$i = 0;
do
{
   echo "$i<BR>";
   $i++;
} while($i < 10);
?>

Tento skript rovněž vypíše pod sebe čísla od 0 do 9. Kdybychom však podmínku změnili na ($i < 0), skript by vypsal jen 0. Pokud bychom použili předchozí příkaz while a u něj ve stejném skriptu změnili podmínku na ($i < 0), skript by nevypsal nic. K příkazu do-while neexistuje žádná alternativní syntaxe.

    PŘÍKAZ FOR
- tento příkaz se používá zejména ve složitějších cyklech, protože je ze všech cyklických příkazů nejvýkonnější. Při použití příkazu while, je většinou před cyklem umístěna definice nějaké čítačové proměnné. Ta je na konci cyklu inkrementována nebo jinak aktualizována, potom je znovu vyhodnocena podmínka a podle ní příkazy. Příkaz for řeší tyto problémy již v základní syntaxi a tím značně zpřehledňuje skripty. Syntaxe vypadá takto:

for(definice čítačové proměnné; podmínka; aktualizace čítačové proměnné)
{
   jeden nebo více příkazů
}

Popis funkce: před začátkem provádění skriptu je zinicializována čítačová proměnná. Potom je vyhodnocena podmínka. Pokud vrací TRUE, provádějí se příkazy cyklu, v případě, že vrací FALSE, provádějí se ostatní příkazy skriptu mimo cyklus. Po každém provedení příkazů cyklu se zaktualizuje čítačová proměnná.
Př.
<?
for($i = 0; $i < 10; $i++)
{
   echo "$i<BR>";
}
?>

 Tento skript pod sebe vypíše čísla od 0 do 9. I pro tento příkaz existuje alternativní syntaxe:

<?
for($i = 0; $i < 10; $i++):
   echo "$i<BR>";
endwhile;
?>

V zadání příkazu for můžeme jakýkoliv výraz vynechat. Např. for(;;) echo "Toto je nekonečno";
Poslední výhodou tohoto příkazu je možnost použití několika výrazů místo jednoho. Tyto výrazy se potom oddělují čárkou. Takto můžeme např. zinicializovat více proměnných najednou:
for($i = 0, $j = 10; $i < $j; $i++) jeden nebo více příkazů;

V příštím článku si vysvětlíme několik příkazů, které se mohou hodit v každém skriptu.

Obsah seriálu (více o seriálu):

  Tématické zařazení:

   » Rubriky  » PHP  

   » Rubriky  » Web  

   

   

   

  Nejčtenější články
  Nejlépe hodnocené články

   

  Přihlášení k mému účtu

  Uživatelské jméno:

  Heslo: