Redakční Systém IV. - Builder.cz - Informacni server o programovani

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:PHP

Redakční Systém IV.

redakcni system

3. května 2001, 00.00 | Po delší odmlce pokračujeme ve tvorbě vlastního redakčního systému v PHP. Dnes dokončíme administraci uživatelů a načneme správu rubrik.

Takže po trošku delší odmlce se opět setkáváme u seriálu Redakční Systém v PHP. V dnešním díle bych chtěl dokončit popis administračních skriptů starajících se o přidávání, editování a mazání uživatelů. Pokud nám zbyde trocha prostoru, budu pokračovat v popisu skriptů starajících se o vytváření, editaci a mazání rubrik. Nejdříve vás ale poprosím o drobnou změnu skriptu generuj.php, která napomůže většímu user-friendly rozhraní. Samotná úprava spočívá v přidání jednoho řádku do smyčky, ve které se vytváří proměnná $data. Funkčnost změny si vysvětlíme, až bude vhodná doba a budeme ji využívat.

generuj.php - oprava (/admin/generuj.php)
  // pro každý řádek přidej do proměnné $data
  while ($row = mysql_fetch_row($sql))
  {
   $data .= "<option value=\"".$row[0]."\"";
   // !!! přidaný řádek !!!
   $data .= '<? if ($autor == $row[0]) echo " SELECTED"; ?>';

   $data .= ">".$row[1]."</option>\n";
  }

O přidání nového uživatele se nám postará skript add_user.php, který se bude načítat do samostatného popup okna. Při prvním zavolání se zobrazí prázdný formulář, do kterého budete moct vyplnit údaje o uživateli. Login, heslo, email a jméno jsou povinné položky. Pokud nebudou vyplněny, skript opětovně zobrazí formulář, kde budete muset doplnit všechny povinné údaje. Budou-li všechny položky vyplněny, skript nejdříve ověří zda se v databázi neopakuje zadaný login, pokud ano, zobrazí se chybové hlášení a formulář. Pokud je vše v pořádku, skript uloží informace o uživateli do databáze, vygeneruje nový seznam uživatelů, zavře popup okno a reloaduje stránku se seznamem uživatelů, kde by se již měl zobrazit nový záznam.

add_user.php (/admin/add_user.php)
<?
// pokud neproběhla autorizace, ukončíme skript
if (!isset($PHP_AUTH_USER))
{
  echo "Neautorizovaný přístup";
  exit;
}

// include funkcí
include "../function.php";
include "../conn.php";

// autorizace
auth();

$error = ''; // proměnná obsahuje případné chybové hlášení

// existuje-li proměnná $email, $heslo, $login a $jmeno,
// budeme přidávat nového uživatele
if ($email != "" && $heslo != "" && $login != "" && $jmeno != "")
{
  // pokud neexistuje proměnná $deny, nastavíme ji
  if (!isset($deny)) $deny = "n";

  // otestujeme možnost existence loginu, pokud již v databázi je,
  // vypíšeme chybové hlášení a vrátíme uživateli formulář k opravě.
  // jinak uživatele do databáze vložíme
  @$sql = mysql_query("SELECT * FROM autori WHERE login LIKE '$login'");
  if (mysql_num_rows($sql) > 0)
  {
   $login = '';
   $error = "<DIV ALIGN=CENTER>Login již existuje !!!</DIV>\n";
  }
  else
  {
   // přidáme uživatele
   @$sql = mysql_query("INSERT INTO autori VALUES (null, '$login',
                    '".md5($heslo)."', '$jmeno',
                    '$email', '$oautorovi', $poz,
                    '$deny')");

   // jelikož jsme do databáze vložili nového uživatele, bude třeba
   // vygenerovat nový soubor se seznamem uživatelů.
   $generuj = "autori";
   include "./generuj.php";

   mysql_close($conn);
   // zavoláme funkci, která nám zavře popup okno a reloadne
   // stránku s uživatli
   zavri();
   exit;
  }
}

else
{
  $error = "<DIV ALIGN=CENTER>Chybí povinné údaje !!!</DIV>\n";
}

// databázi již nebudeme potřebovat
mysql_close($conn);

// zobrazíme HTML stránku s formulářem, který doplníme o případné
// chybové hlášení a obsah proměnných.
head();
?>

<H4 ALIGN="CENTER"><B>Přidání uživatele</B></H4>

<? echo $error; ?>

<FORM METHOD="POST" ACTION="add_user.php">
<TABLE BORDER="0" CELLSPACING="0" CELLPADDING="0" ALIGN="CENTER">
 <TR>
  <TD>Login: * </TD>
  <TD><INPUT TYPE="TEXT" NAME="login" MAXLENGTH="20" SIZE="40"
  VALUE="<? echo $login; ?>"></TD>
 </TR>
 <TR>
  <TD>Heslo: * </TD>
  <TD><INPUT TYPE="TEXT" NAME="heslo" MAXLENGTH="25" SIZE="40"
  VALUE=""></TD>
 </TR>
 <TR>
  <TD>Email: * </TD>
  <TD><INPUT TYPE="TEXT" NAME="email" MAXLENGTH="100" SIZE="40"
  VALUE="<? echo $email; ?>"></TD>
 </TR>
 <TR>
  <TD>Jméno: * </TD>
  <TD><INPUT TYPE="TEXT" NAME="jmeno" MAXLENGTH="100" SIZE="40"
  VALUE="<? echo $jmeno; ?>"></TD>
 </TR>
 <TR>
  <TD VALIGN="TOP">O autorovi:  </TD>
  <TD><TEXTAREA COLS="34" ROWS="4" NAME="oa">
  <? echo $oa; ?></TEXTAREA></TD>
 </TR>

 <TR>
  <TD>Pozice:  </TD>
  <TD><SELECT name="poz">
  <?
  // vloží všechny možné pozice a pokud je proměnná poz shodná
  // s některým z indexů, pak tuto položku zvolí
  for ($i = 1; $i <= 3; $i++)
  {
    echo "<OPTION VALUE=\"$i\"";
    if ($i == $poz)
      echo " SELECTED";
    echo ">$pozice[$i]</OPTION>";
  }
  ?>
  </SELECT></TD>
 </TR>
 <TR>
  <TD>Aktivní:  </TD>
  <TD><INPUT TYPE="CHECKBOX" NAME="deny" VALUE="a"
  <? if ($deny == "a") echo " CHECKED"; ?>></TD>
 </TR>
 <TR>
  <TD COLSPAN="2" ALIGN="CENTER">
   <INPUT TYPE="SUBMIT" VALUE="Přidat">
   <? butonek(); ?>
  </TD>
 </TR>
</TABLE>
</FORM>

<?
foot();
?>

Další skript, který si probereme, bude edit_user.php, který bude obsluhovat formulář pro změnu údajů o autorech. Jedná se vlastně o úpravu předešlého skriptu. Heslo už ale nebude povinná položka, pokud jej nevyplníte, nebude se měnit.

edit_user.php (/admin/edit_user.php)
<?
// pokud nenproběhla autorizace, ukončíme skript
if (!isset($PHP_AUTH_USER))
{
  echo "Neautorizovaný přístup";
  exit;
}

include "../function.php";

// pokud neexsituje proměnná $id zavřeme popup
if (!isset($id))
{
  zavri();
  exit;
}

include "../conn.php";

// autorizace
auth();

// pokud byl odeslán formulář, a bylo zadáno jméno a email, budeme
// autora editovat
if ($email != "" && $jmeno != "")
{
  if (!isset($deny))
   $deny = "n";

   // SQL pokud se nemění heslo, nebudeme jej v databázi měnit
   if ($heslo == "")
   {
     @$sql = mysql_query("UPDATE autori SET jmeno = '$jmeno',
                   email = '$email', oautorovi = '$oa',
                   prava = $poz, stav = '$deny'
               WHERE id = $id");
   }
   // SQL pokud se heslo mění, provedeme změnu hesla v databázi
   else
   {
     @$sql = mysql_query("UPDATE autori SET pass = '".md5($heslo)."',
                   jmeno = '$jmeno', email = '$email',
                   oautorovi = '$oa', prava = $poz,
                   stav = '$deny' WHERE id = $id");
   }

   // mohlo se změnit jméno autora, takže vygenerujeme nový
   // soubor s autory
   $generuj = "autori";
   include "./generuj.php";

   mysql_close($conn);
   zavri();
   exit;
}

// select informaci o uzivateli
@$sql = mysql_query("SELECT * FROM autori WHERE id = $id");

// pokud neni user v databazi, zavru okno
if (mysql_num_rows($sql) == 0):
  mysql_close();
  zavri();
  exit;
endif;

@$row = mysql_fetch_row($sql);
mysql_free_result($sql);
mysql_close($conn);

head();
?>

<H4 ALIGN="CENTER"><B>Editace uživatele</B></H4>

<FORM METHOD="POST" ACTION="edit_user.php">
<INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="id" VALUE="<? echo $id; ?>">
<TABLE BORDER="0" CELLSPACING="0" CELLPADDING="0" ALIGN="CENTER">
 <TR>
  <TD>Login:  </TD>
  <TD><? echo $row[1]; ?></TD>
 </TR>
 <TR>
  <TD>Heslo:  </TD>
  <TD><INPUT TYPE="TEXT" NAME="heslo" MAXLENGTH="25" SIZE="40"
   VALUE=""></TD>
 </TR>
 <TR>
  <TD>Email: * </TD>
  <TD><INPUT TYPE="TEXT" NAME="email" MAXLENGTH="100" SIZE="40"
   VALUE="<? echo $row[4]; ?>"></TD>
 </TR>
 <TR>
  <TD>Jméno: * </TD>
  <TD><INPUT TYPE="TEXT" NAME="jmeno" MAXLENGTH="100" SIZE="40"
   VALUE="<? echo $row[3]; ?>"></TD>
 </TR>
 <TR>
  <TD VALIGN="TOP">O autorovi:  </TD>
  <TD><TEXTAREA COLS="34" ROWS="4" NAME="oa">
  <? echo $row[5]; ?></TEXTAREA></TD>
 </TR>

 <TR>
  <TD>Pozice:  </TD>
  <TD><SELECT name="poz">
  <?
   for ($i = 1; $i <= 3; $i++)
   {
    echo "<OPTION VALUE=\"$i\"";
    if ($i == $row[6])
      echo " SELECTED";
    echo ">$pozice[$i]</OPTION>";
   }
  ?>
  </SELECT></TD>
 </TR>
 <TR>
  <TD>Aktivní:  </TD>
  <TD><INPUT TYPE="CHECKBOX" NAME="deny" VALUE="a"
  <? if ($row[7] == "a") echo " CHECKED"; ?>></TD>
 </TR>
 <TR>
  <TD COLSPAN="2"> </TD>
 </TR>
 <TR>
  <TD COLSPAN="2" ALIGN="CENTER">
   <INPUT TYPE="SUBMIT" VALUE="Editovat">
   <? butonek(); ?>
  </TD>
 </TR>
</TABLE>
</FORM>

<?
foot();
?>

Tak, a administraci uživatelů máme hotovou. Můžete si vyzkoušet vytvořit několik testovacích userů a přidělovat jim různá práva, popřípadě jim zakázat přístup úplně. Alespoň si tak vyzkoušíte činnost skriptu menu.php - zda se položky menu skutečně generují podle práv přihlášeného uživatele.

Rubriky

Jelikož již máme možnost vytvořit uživatele, kteří budou mít možnost vkládat články a krátké zprávy, bude třeba vytvořit rubriky, do kterých se budou články autorů vkládat. Pro administraci rubrik bude třeba vytvořit další PHP skripty, které se budou jmenovat: rubriky.php, add_rubrika.php a edit_rubrika.php. Jelikož seznam rubrik budeme kvůli pozdější optimalizaci výkonu generovat do souboru, přidáme do skriptu generuj.php další část kódu, která se bude o toto generování starat. Skript vygeneruje celkem dva soubory. Jeden bude používán v administrační části, kde se bude vkládat do formuláře pro vložení/editaci článku a druhý bude vkládán do skriptů, jež se budou starat o samotné zobrazování stránek návštěvníkům.

generuj.php (/admin/generuj.php)
if ($generuj == "rubriky")
{
  // vybereme všechny rubriky a seřadíme výsledek podle jejich názvu.
  @$sql = mysql_query("SELECT * FROM rubriky ORDER BY rubrika");

  // vyprázdníme pomocné proměnné
  $data1 = '';
  $data2 = '';

  // pro každý záznam v databázi vložíme do pomocných proměnných
  // jeden řádek
  while ($row = mysql_fetch_row($sql))
  {
   $data1 .= "<a href=\"index.php?rubrika=".$row[0]."\">".$row[1];
   $data1 .= "</a><br>\n";
   $data2 .= "<option value=\"".$row[0]."\"";
   $data2 .= '<? if ($rubrika == $row[0]) echo " SELECTED"; ?>';
   $data2 .= ">".$row[1]."</option>\n";
  }

  // vygenerujeme první soubor
  @$f = fopen("../inc/rubriky","w");
  fputs($f,$data1);
  fclose($f);

  // vygenerujeme druhý soubor
  @$f = fopen("../inc/rubriky_admin","w");
  fputs($f,$data2);
  fclose($f);
}

Jelikož dnešní část byla hodně praktická, další část skriptů pro administraci rubrik si probereme až v příštím díle seriálu. Máte tak alespoň možnost pořádně odzkoušet administraci uživatelů a případně ji doladit dle svého gusta. A abych nezapomněl, přidávám dva slíbené obrázky, které pomohou zpestření administrační části RS. Jsou to následující dva malé gify, které umístíte do adresáře: /admin/img/.

ok.gif(209 b)     no.gif(164 b)

Obsah seriálu (více o seriálu):

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » PHP  

 » Rubriky  » Web  

 

 

 

Nejčtenější články
Nejlépe hodnocené články

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: