Výstup grafů v PHP - Builder.cz - Informacni server o programovani

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:PHP

Výstup grafů v PHP

php

21. února 2002, 00.00 | Na svém webu jsem potřeboval graficky zobrazit počet návštěv. Proto jsem vytvořil třídu GudGraf.php, která toto usnadňuje. Výstup se provádí jako na virtuální plotr..

Na svém webu http://guderna.oceany.cz/ jsem potřeboval graficky zobrazit počet návštěv. Proto jsem vytvořil třídu GudGraf.php, která toto usnadňuje. Výstup se provádí jako na virtuální plotr. Ve třídě jsou implementovány tyto metody:

- konstruktor GudGraf($x,$y,$typ) : definice velikosti kreslící plochy
 • $x - šířka obrázku v pixlech
 • $y - výška obrázku v pixlech
 • $typ - formát obrázku: gif, jpg, png (string)

  - Scale($xmin,$ymin,$xmax,$ymax) : měřítko souřadnic
 • $xmin,$ymin - souřadnice levého spodního rohu
 • $xmax,$ymax - souřadnice pravého horního rohu

  - Move($x,$y) : přesun pisátka bez kreslení na novou pozici
 • $x,$y - souřadnice kam se přesune pisátko

  - Plot($x,$y) : spuštění pisátka a přesun na novou pozici
 • $x,$y - souřadnice kam se přesune pisátko

  - aMove($x,$y) : absolutní přesun pisátka bez kreslení na novou pozici, udává se v pixlech
 • $x,$y - souřadnice kam se přesune pisátko

  - aPlot($x,$y) : spuštění pisátka a přesun na novou absolutní pozici
 • $x,$y - souřadnice kam se přesune pisátko

  - PenColor($R,$G,$B) : barva pisátka v RGB
 • $x,$y - souřadnice kam se přesune pisátko

  - OutString($retez,$velikost) : výstup řetězce na aktuální pozici pisátka
 • $retez - vystupující znaky
 • $velikost - hodnota 1 - 5, udávající velikost písma

  - Paint() : ukončení kresby a zobrazení na strance HTML


  Modul testgud.php se vyvolá: <IMG src="testgud.php">

  
  <?
  include "GudGraf.php"; 
  $xmax=300; // velikost obrazku: 300x200 ( sirka x vyska )
  $ymax=200;
  
  // zvoleni grafickeho formatu podle nainstalovane knihovny v PHP
  if (ImageTypes() & IMG_PNG) 
  	$grafika=new GudGraf($xmax,$ymax,"png");
  else
  {
  	if (ImageTypes() & IMG_JPG) 
  		$grafika=new GudGraf($xmax,$ymax,"jpg");
  	else
  	{
  		if (ImageTypes() & IMG_GIF) 
  			$grafika=new GudGraf($xmax,$ymax,"gif");
  	}
  }
  $grafika->Scale(0,0,10,10); // urceni souradnic
  $grafika->PenColor(255,0,0); // cervene pisatko
  
  $grafika->Move(0,0);	// obdelnik 1
  $grafika->Plot(0,5);
  $grafika->Plot(5,5);
  $grafika->Plot(5,0);
  $grafika->Plot(0,0);
  
  $grafika->Move(5,5);	// obdelnik 2
  $grafika->Plot(5,10);
  $grafika->Plot(10,10);
  $grafika->Plot(10,5);
  $grafika->Plot(5,5);
  
  $grafika->Move(2,2.5); // popis
  $grafika->PenColor(0,0,200);
  $grafika->OutString("obdélník 1",2);
  
  $grafika->Move(7,7.5);
  $grafika->OutString("obdélník 2",2);
  
  // Vytvoreni barevnych sloupecku vlevo nahore
  imagefilledrectangle($grafika->im,10,10,20,30,
   ImageColorAllocate($grafika->im,255,0,0));
  imagefilledrectangle($grafika->im,20,10,30,30, 
   ImageColorAllocate($grafika->im,0,255,0));
  imagefilledrectangle($grafika->im,30,10,40,30, 
   ImageColorAllocate($grafika->im,0,0,255));
  
  $grafika->Paint();
  ?>
  

  Modul testsin.php se vyvolá: <IMG src="testsin.php">

  <?
  include "GudGraf.php"; 
  $xmax=300;
  $ymax=200;
  if (ImageTypes() & IMG_PNG) 
  	$grafika=new GudGraf($xmax,$ymax,"png");
  else
  {
  	if (ImageTypes() & IMG_JPG) 
  		$grafika=new GudGraf($xmax,$ymax,"jpg");
  	else
  	{
  	 if (ImageTypes() & IMG_GIF) 
  		$grafika=new GudGraf($xmax,$ymax,"gif");
  	}
  }
  $grafika->Scale(0,-1.1,6.28,1.1);
  $grafika->PenColor(0,0,0);
  $grafika->Move(6.3,0);
  $grafika->Plot(0,0);
  $grafika->PenColor(255,0,0);
  for ($i=0;$i<6.3;$i=$i+0.1) $grafika->Plot($i,sin($i));
  $grafika->aMove(40,50);
  $grafika->PenColor(0,0,200);
  $grafika->OutString("Funkce: y = sin(x)",2);
  
  $grafika->Paint();
  ?>

  Třída GudGraf.php

  <?
  class GudGraf{
  var $locx, $locy, $im, $loctyp,$xmin,$ymin,$xmax,$ymax,$kx,$ky,
   $lastx, $lasty, $R, $G, $B, $posunx, $posuny;
  function GudGraf($x,$y,$typ)
  {
  	$this->locx=$x;
  	$this->locy=$y;
  	$this->loctyp=$typ;
  	switch (StrToUpper($this->loctyp)) {
  	case "GIF":
  		header("Content-type: image/gif");
  		break;
  	case "JPG":
  		header("Content-type: image/jpeg");
  		break;
  	case "PNG":
  		header("Content-type: image/png");
  		break;
  	default:
  	}
  	$this->im = imagecreate($x,$y);	
  	imagefill($this->im, 0, $y-1,
       ImageColorAllocate ($this->im, 255,255,255));
  	$this->lastx=0;
  	$this->lasty=5;
  	$this->aPlot(0,$y);
  	$this->aPlot($x-5,$y);
  	$this->aPlot($x-5,5);
  	$this->aPlot(0,5);
  
  	$this->aMove(1,6);
  	$this->aPlot(1,$y-1);
  	$this->aPlot($x-6,$y-1);
  	$this->aPlot($x-6,6);
  	$this->aPlot(1,6);
  	imagerectangle($this->im, 5, $y-1,$x-1, $y-4, 
        ImageColorAllocate ($this->im, 170,170,170));
  	imagerectangle($this->im, 6, $y-2,$x-2, $y-3, 
        ImageColorAllocate ($this->im, 170,170,170));
  	ImageRectangle($this->im, $x-4, $y-1,$x-1, 5, 
        ImageColorAllocate ($this->im, 170,170,170));
  	ImageRectangle($this->im, $x-3, $y-2,$x-2, 6, 
        ImageColorAllocate ($this->im, 170,170,170));
  	$this->posunx=3;
  	$this->posuny=8;
  }
  
  function Scale($xmin,$ymin,$xmax,$ymax)
  {
  	$this->xmin=$xmin;
  	$this->ymin=$ymin;
  	$this->xmax=$xmax;
  	$this->ymax=$ymax;
  	$this->kx =
       ($this->locx-($this->posunx+$this->posuny)) / ($xmax - $xmin);
  	$this->ky = 
       ($this->locy-($this->posunx+$this->posuny)) / ($ymax - $ymin);
  	$this->lastx=(-$this->xmin)*$this->kx;
  	$this->lasty=(-$this->ymin)*$this->ky;
  }
  
  function Move($x,$y)
  {
  	$this->lastx=$this->posunx+($x-$this->xmin)*$this->kx;
  	$this->lasty=$this->posuny+($y-$this->ymin)*$this->ky;
  }
  
  function aMove($x,$y)
  {
  	$this->lastx=$x;
  	$this->lasty=$y;
  }
  
  function Plot($x,$y)
  {  
  	$xx=$this->posunx+($x-$this->xmin)*$this->kx;
  	$yy=$this->posuny+($y-$this->ymin)*$this->ky;
  	imageline($this->im,$this->lastx,$this->locy-$this->lasty,
       $xx,$this->locy-$yy, ImageColorAllocate ($this->im, $this->R, 
       $this->G, $this->B));
  	$this->lastx=$xx;
  	$this->lasty=$yy;
  }
  
  function aPlot($x,$y)
  {
  	imageline($this->im,$this->lastx,$this->locy-$this->lasty,
       $x,$this->locy-$y, ImageColorAllocate($this->im, $this->R,
       $this->G, $this->B));
  	$this->lastx=$x;
  	$this->lasty=$y;
  }
  
  function DejRozmer(&$x,&$y)
  {
  	$x=$this->locx;
  	$y=$this->locy;
  }
  
  function PenColor($R,$G,$B)
  {
  	$this->R=$R;
  	$this->G=$G;
  	$this->B=$B;
  }
  
  function OutString($retez,$velikost)
  {
  	ImageString($this->im,$velikost,$this->lastx,$this->locy-$this->
       lasty-imagefontheight($velikost), $retez,ImageColorAllocate($this->im, 
       $this->R, $this->G, $this->B));
  }
  
  function Paint()
  {
  	ImageString($this->im,1,$this->locx-130,$this->locy-15,
       "http://guderna.oceany.cz",ImageColorAllocate($this->im,100,150,250));
  	switch (StrToUpper($this->loctyp)) {
  	case "GIF":
  		imagegif($this->im);
  		break;
  	case "JPG":
  		imagejpeg($this->im);
  		break;
  	case "PNG":
  		imagepng($this->im);
  		break;
  	default:
  	}
  	ImageDestroy($this->im);
  }
  }?>

  Download skriptů a ukázek

  Více informací na http://guderna.oceany.cz

 • Tématické zařazení:

   » Rubriky  » PHP  

   » Rubriky  » Web  

   

   

   

  Nejčtenější články
  Nejlépe hodnocené články

   

  Přihlášení k mému účtu

  Uživatelské jméno:

  Heslo: