Piškvorky v ASP - Builder.cz - Informacni server o programovani

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:Web

Piškvorky v ASP

1. srpna 2000, 00.00 | Plný zdrojový kód oblíbené hry. Nevěříte že něco takového lze vytvořit pouze pomocí ASP?

Autorem tohoto kódu je spam_email('.com', '@', 'eastbiz', 'guderna');
Funkční verzi lze vyzkoušet na url:
http://62.168.28.249/gomoku/gomoku.asp
Hodně zábavy!!


Guderna - GOMOKU / Piskvorky
a:hover {background-color:#cccccc; color:"Black";
text-decoration:none}	<%	

Const O_POCITAC = 1
Const X_PROTIHRAC = 2
Const prazdne = 0
Dim mvarVysledek
Dim B1, B2, B3, I, J, M1, M2, T1, S1, S2, S3, K, LL, Y1, I5, J5, I8, I7, J7,
J8, M
Dim iii, K1, POC, I11, J11, I22, J22, ii, jj, I1, J1, I2, J2, NN
Dim K2, R1, N 

Function cIntIq(Cislo)
	cIntIq = 0
	On Error Resume Next
	cIntIq = cLng(Cislo) 
End Function
'===========================================================================
==
Private Sub podpr1()
'===========================================================================
==
 I1 = I - 4
 If I1 < 1 Then I1 = 1
 I2 = I + 4
 If I2 > B1 Then I2 = B1
 J1 = J - 4
 If J1 < 1 Then J1 = 1
 J2 = J + 4
 If J2 > B1 Then J2 = B1
 S2 = I - I1
 If (J - J1) < S2 Then S2 = J - J1
 S3 = I2 - I
 If (J - J1) < S3 Then S3 = J - J1
End Sub

'===========================================================================
==
Private Sub PODPR3()
'===========================================================================
==
 podpr1
 PA(I, J) = 0
 PB(I, J) = 0
 For M = I To I2
 If PV(M, J) <= 0 Then PA(I, J) = PA(I, J) + PW(PX(M, J) + 1)
 If PX(M, J) <= 0 Then PB(I, J) = PB(I, J) + PW(PV(M, J) + 1)
 Next
 For S1 = 0 To S3
 If PT(I + S1, J - S1) <= 0 Then PA(I, J) = PA(I, J) + PW(PU(I + S1, J -
S1) + 1)
 If PU(I + S1, J - S1) <= 0 Then PB(I, J) = PB(I, J) + PW(PT(I + S1, J -
S1) + 1)
 Next
 For NN = J1 To J
 If PR(I, NN) <= 0 Then PA(I, J) = PA(I, J) + PW(PS(I, NN) + 1)
 If PS(I, NN) <= 0 Then PB(I, J) = PB(I, J) + PW(PR(I, NN) + 1)
 Next
 For S1 = 0 To S2
 If PO(I - S1, J - S1) <= 0 Then PA(I, J) = PA(I, J) + PW(PQ(I - S1, J -
S1) + 1)
 If PQ(I - S1, J - S1) <= 0 Then PB(I, J) = PB(I, J) + PW(PO(I - S1, J -
S1) + 1)
 Next
End Sub

'===========================================================================
==
Private Sub PODPR2()
'===========================================================================
==
 I5 = I: J5 = J: I7 = I1: I8 = I2: J7 = J1: J8 = J2: J = J5
 For I = I5 + 1 To I8
 PODPR3
 Next
 For I = I7 To I5 - 1
 PODPR3
 Next
 I = I5
 For J = J5 + 1 To J8
 PODPR3
 Next
 For J = J7 To J5 - 1
 PODPR3
 Next
 For T1 = 1 To 4
 If (J5 + T1) <= B1 Then
  If (I5 + T1) <= B1 Then
  I = I5 + T1: J = J5 + T1
  PODPR3
  End If
  If (I5 - T1) >= 1 Then
  I = I5 - T1: J = J5 + T1
  PODPR3
  End If
 End If
 If (J5 - T1) >= 1 Then
  If (I5 + T1) <= B1 Then
  I = I5 + T1: J = J5 - T1
  PODPR3
  End If
  If (I5 - T1) >= 1 Then
  I = I5 - T1: J = J5 - T1
  PODPR3
  End If
  End If
 Next
End Sub

'**************************************************

Public Sub ginit(gi, gj)
 nmax = 20
' ja = 0: ty = 0
 B1 = nmax: PW(1) = 0: PW(2) = 5: PW(3) = 25
 PW(4) = 80: PW(5) = 1000: B2 = 5
 K1 = 4: K2 = 4.5
 POC = 0
 I = nmax \ 2 - 3 + Int((6 * Rnd) + 1)    ' zacatecni postaveni
 J = nmax \ 2 - 3 + Int((6 * Rnd) + 1)
' debugprint(i & "," & j)
 gi = I
 gj = J
 For I = 1 To nmax
 For J = 1 To nmax
  PX(I, J) = 0: PV(I, J) = 0: PU(I, J) = 0: PT(I, J) = 0: PS(I, J) = 0:
PR(I, J) = 0
  PQ(I, J) = 0: PO(I, J) = 0: hraci_pole(I, J) = 0: PA(I, J) = 0: PB(I, J)
= 0
 Next 
 Next 
End Sub

'**************************************************

Public Function gtah(gi, gj)
POC = POC + 1
I = gi: J = gj
hraci_pole(I, J) = O_POCITAC
podpr1
For K = I To I2
If K >= 5 Then
 If PX(K, J) >= 4 Then
  gtah = 1
  ty = ty + 1
  Exit Function
'              {GOTO vyhral_jste}
 Else
  PX(K, J) = PX(K, J) + 1
 End If
End If
Next
For S1 = 0 To S3
 If ((I + S1) >= 5) And ((J - S1) <= (B1 - 4)) Then
  If PU(I + S1, J - S1) >= 4 Then
   gtah = 1
   ty = ty + 1
   Exit Function
'              {GOTO vyhral_jste}
  Else
   PU(I + S1, J - S1) = PU(I + S1, J - S1) + 1
  End If
 End If
Next
For LL = J1 To J
 If LL <= (B1 - 4) Then
  If PS(I, LL) >= 4 Then
   gtah = 1
   ty = ty + 1
   Exit Function
'              {GOTO vyhral_jste}
  Else
   PS(I, LL) = PS(I, LL) + 1
  End If
 End If
Next
For S1 = 0 To S2
 If ((I - S1) <= (B1 - 4)) And ((J - S1) <= (B1 - 4)) Then
  If PQ(I - S1, J - S1) >= 4 Then
   gtah = 1
   ty = ty + 1
   Exit Function
'              {GOTO vyhral_jste}
  Else
   PQ(I - S1, J - S1) = PQ(I - S1, J - S1) + 1
  End If
 End If
Next
PODPR2
K1 = 4
opakuj=true
'L5:
'********************
while opakuj
M1 = 0: M2 = 0
 For K = 1 To B1
 For LL = 1 To B1
  iii = PA(K, LL) + PB(K, LL) \ K1
  If (iii >= M1) And (hraci_pole(K, LL) = prazdne) Then
   If (iii = M1) And (iii > 0) Then
    If Int(Rnd + 0.5) Then I11 = K: J11 = LL
   Else
    I11 = K: J11 = LL
   End If
   M1 = PA(K, LL) + PB(K, LL) \ K1
  End If
  iii = PB(K, LL) + PA(K, LL) \ K1
  If (iii >= M2) And (hraci_pole(K, LL) = prazdne) Then
   If (iii = M2) And (iii > 0) Then
    If Int(Rnd + 0.5) Then I22 = K: J22 = LL
   Else
    I22 = K: J22 = LL
   End If
   M2 = PB(K, LL) + (PA(K, LL) \ K1)
  End If
 Next
Next 
M1 = M1 - (PB(I11, J11) \ K1)
M2 = M2 - (PA(I22, J22) \ K1)
' rozhodne se jestli bude branit nebo utocit
If (((M1 <= 90) And (M2 > 19)) Or (M2 >= M1) Or ((M2 >= 160) And (M1 <
1000)) Or (M2 >= 1000) Or ((M2 >= 70) And (M1 <= 135)) Or ((M2 >= 100) And
(M1 <= 145)) Or ((M2 >= 130) And (M1 <= 155)) Or ((M2 >= 40) And (M1 <=
110))) And ((M1 <= 190) Or (M2 > 185)) And (POC > 3) Then
  I = I22
  J = J22
  Else
  I = I11
  J = J11
  End If
If hraci_pole(I, J) <> prazdne Then
 If K1 < 99 Then
 K1 = K1 + 1
' GoTo L5
 opakuj=true	
 Else
' {hlaseni(440,100,' To nem smysl ')}
  gtah = 3
  Exit Function
 End If
else
 opakuj=false
End If
wend
 '***********
If (M1 < 20) And (M2 = 0) And (POC > 10) Then
' {hlaseni(440,100,' REMIZA')}
 gtah = 4
 Exit Function
End If
hraci_pole(I, J) = X_PROTIHRAC
ii = I: jj = J
podpr1
For K = I To I2
 If K >= 5 Then
 If PV(K, J) >= 4 Then
	ja = ja + 1
	gi = I: gj = J
	gtah = 2
'  GoTo vyhral_jsem
	exit function
 Else
  PV(K, J) = PV(K, J) + 1
 End If
 End If
Next
For S1 = 0 To S3
 If ((I + S1) >= 5) And ((J - S1) <= (B1 - 4)) Then
  If PT(I + S1, J - S1) >= 4 Then
'   GoTo vyhral_jsem
	ja = ja + 1
	gi = I: gj = J
	gtah = 2
	exit function
  Else
   PT(I + S1, J - S1) = PT(I + S1, J - S1) + 1
  End If
 End If
Next
For LL = J1 To J
 If LL <= (B1 - 4) Then
 If PR(I, LL) >= 4 Then
	ja = ja + 1
	gi = I: gj = J
	gtah = 2
'  GoTo vyhral_jsem
	exit function
 Else
  PR(I, LL) = PR(I, LL) + 1
 End If
 End If
Next
For S1 = 0 To S2
 If ((I - S1) <= (B1 - 4)) And ((J - S1) <= (B1 - 4)) Then
  If PO(I - S1, J - S1) >= 4 Then
	ja = ja + 1
	gi = I: gj = J
	gtah = 2
'  GoTo vyhral_jsem
	exit function
  Else
   PO(I - S1, J - S1) = PO(I - S1, J - S1) + 1
  End If
 End If
Next
PODPR2
I = ii: J = jj
gi = I
gj = J
gtah = 0
Exit Function

vyhral_jste:
ty = ty + 1
gtah = 1
Exit Function

vyhral_jsem:
ja = ja + 1
gi = I: gj = J
gtah = 2
End Function

'******************************
nmax = 20
pocet = 20
session("ja")=cIntIq(session("ja"))
session("ty")=cIntIq(session("TY"))
if (request("New")="yes")or(request("Msg")<>"Nová hra") then
session("Start")=0
msg="Nová hra"
if not session("Start")=1 then
	session("POC") = 0
	reDim PA(25, 25)
	reDim PB(25, 25)
	reDim PO(25, 25)
	reDim PQ(25, 25)
	reDim PR(25, 25)
	reDim PS(25, 25)
	reDim PT(25, 25)
	reDim PV(25, 25)
	reDim PU(25, 25)
	reDim PX(25, 25)
  reDim PD(6)
	reDim PE(6)
	reDim PW(6)
	reDim PC(6)
	redim hraci_pole(25,25)
 session("Start")=1
 flag = 0
 ginit I, J
else
	poc=session("poc")
	PA=session("PA")
	PB=session("PB")
	PO=session("PO")
	PQ=session("PQ")
	PR=session("PR")
	PS=session("PS")
	PT=session("PT")
	PV=session("PV")
	PU=session("PU")
	PX=session("PX")
	PD=session("PD")
	PE=session("PE")
	PW=session("PW")
	PC=session("PC")
  hraci_pole=session("hraci_pole")
end if
 B1 = nmax: PW(1) = 0: PW(2) = 5: PW(3) = 25
 PW(4) = 80: PW(5) = 1000: B2 = 5
 K1 = 4: K2 = 4.5
 x=cIntIq(request("X"))
 y=cIntIq(request("Y"))
 
 if (hraci_pole(x,y)=0)and(x>0)and(y>0) then
 if (x<>0) then
	 session("oldx")=x
	 session("oldy")=y
	 iii=gtah(x,y)
	 Select Case iii
	 Case 0
	  hraci_pole(x, y) = 2
	 Case 1
	  session("ty") = session("ty") + 1
	  Msg=" Vyhral jste !!"
	 Case 2
	  session("ja") = session("ja") + 1
 	  Msg=" Vyhral jsem !!"
	 End Select
  end if	 
 end if 
session("hraci_pole")=hraci_pole
session("PA")=PA
session("PB")=PB
session("PO")=PO
session("PQ")=PQ
session("PR")=PR
session("PS")=PS
session("PT")=PT
session("PV")=PV
session("PU")=PU
session("PX")=PX
session("PD")=PD
session("PE")=PE
session("PW")=PW
session("PC")=PC
session("poc")=poc
%>
GOMOKU
<% for i=1 to nmax %> <% for j=1 to nmax %> <% next %> <% next %>
bgcolor="#eab5a8" <%end if%> onClick="Tah(<%=i%>,<%=j%>)"><% Select case hraci_pole(i,j) case 0 %> <% Case 1 %>O<% Case 2 %>X<% end select %>

<%=msg%>      Score= <%=session("ja")%> : <%=session("ty")%>       ©Ing Ivo Guderna

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Web  

 » Rubriky  » ASP  

 » Rubriky  » Windows  

Poslat článek

Nyní máte možnost poslat odkaz článku svým přátelům:

Váš e-mail:

(Není povinný)

E-mail adresáta:

Odkaz článku:

Vzkaz:

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

 

 

 

Nejčtenější články
Nejlépe hodnocené články

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: