Přetypování v C++ - Builder.cz - Informacni server o programovani

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:C/C++

Přetypování v C++

27. července 2001, 00.00 | Dnes se podíváme jak přetypovat výraz v jazyce C++. Podíváme se na operátory dynamic_cast, static_cast a reinterpret_cast. Vysvětlíme si jejich význam a ukážeme použití.

Dnes se podíváme na přetypování objektů a proměnných v C++. Jazyk C++ "zdědil" po jazyce C operátor přetypování. V jazyce C se přetypuje výraz například takto: char a; int b; a = (char) b;. Použít tento operátor přetypování v C++ není vhodné a někdy je dokonce i nebezpečné. Jazyk C++ nabízí nové operátory k přetypování: dynamic_cast, static_cast, reinterpret_cast. Jejich syntaxe je operátor<cílový typ>(výraz). Proberme si jednotlivé operátory podrobněji.

Operátor reinterpret_cast

Operátor reinterpret_cast slouží k přetypování spolu nijak nesouvisejících datových typů. Převod ukazatelů na instance nijak nesouvisejících tříd, nebo struktur (bez společného předka). Převody ukazatele na celá čísla a podobně. Operátor reinterpret_cast se používá především při programování na velmi nízké úrovni a jeho chování může být závislé na dané platformě. Uveďme si jednoduchý příklad.

#include <iostream>

using namespace std;

struct Struktura1
{
 short int a;
 short int b;
};

struct Struktura2
{
 int cislo;
};

int main()
{
 Struktura2 *s2 = new Struktura2;
 s2->cislo = 255;
 Struktura1 *s1 = reinterpret_cast<Struktura1*> (s2); 
 cout << s1->a << " " << s1->b << endl;
 s2->cislo = 1000000;
 cout << s1->a << " " << s1->b << endl;
 int &c = reinterpret_cast<int&> (*s2);
 cout << c << endl;
 return 0;
}

Jak je zřejmé v mém příkladě předpokládám, že 2*sizeof(short int) == sizeof(int). To ale nemusí být na různých typech počítačů, nebo i na různých operačních systémech pravda. Jak napovídá název operátoru, dojde k změně interpretace nějakého místa v paměti. Je dobré si ještě všimnout, že v mém příkladě ukazatele s1, s2, i reference c se odkazují na stejné místo v paměti.

Operátor static_cast

Operátor static_cast je v podstatě lepší náhrada operátoru (typ) z jazyka C. Lze jej použít k různým konverzím mezi primitivními datovými typy, pro přetypování z potomka na předka, pro přetypování ukazatelů i referencí z potomka na předka, atd. Operátor static_cast není vhodný pro přetypování z předka na potomka. Příklad:

int main()
{
 int a = 65;
 char A = static_cast<char>(a);
 cout << a << " " << A << endl;
 return 0;
}

Převádím-li static_cast<Cílový typ>(výraz), a u cílového typu existuje bezparametrický konstruktor s parametrem stejného typu jako výraz, bude výsledek vytvořen pomocí něj. Postará se o to operátor static_cast. Bude-li výraz objektového typu (třída) s přetíženým operátorem přetypování na cílový typ, bude použita metoda operátor typ() (přetížený operátor přetypování). Příklad:

#include <iostream>

using namespace std;

class Trida
{
private:
 int Atribut;
public:
 Trida(){}
 Trida(int i):Atribut(i) {cout << "Konstruktor" << endl; }
 operator int() { cout << "Operator (int) " << endl; return Atribut; }
};

int main()
{
 int a = 65;
 Trida t = static_cast<Trida>(a);
 int b = static_cast<int>(t);
 cout << b << endl;
 return 0;
}

Doporučuji všem tento program spustit a podívat se, co vše operátor static_cast provádí.

Jak je vidět z příkladu, operátor přetypování z jazyka C je zbytečný, dokonce i když je přetížen. Operátor static_cast přebírá veškerou práci za něj. Jak jsem se již zmínil, static_cast není vhodný pro přetypování předka na potomka. K těmto účelům se hodí následující operátor.

Operátor dynamic_cast

Operátor dynamic_cast slouží výhradně k přetypovávání ukazatelů, nebo referencí. Z ukazatele lze vytvořit pouze ukazatel a naopak z reference lze vytvořit pouze reference. Operátor dynamic_cast je vhodné použít pro přetypování ukazatele (nebo reference) na předka na ukazatel (referenci) na potomka. Operátor dynamic_cast bezpečně přetypovává polymorfní třídy (Třída obsahující alespoň jednu virtuální metodu.), protože k přetypování dojde až za běhu programu s pomocí dynamické identifikace typů. Nelze-li přetypovat ukazatele, je výsledný ukazatel roven NULL. Nelze-li přetypovat reference je vyvržená výjimka typu bad_cast. Příklad na operátor dynamic_cast:

#include <iostream>
#include <typeinfo>

using namespace std;

class Predek
{
private:
 int A;
public:
 void nastavA(int a){ A = a; }
 virtual int dejA() { return A; }
};

class Potomek : public Predek
{
private:
 int B;
public:
 void nastavB(int b) { B = b; }
};
 

int main()
{
 Predek *pr = new Predek, *po = new Potomek;
 Potomek *p;
 pr->nastavA(10);
 po->nastavA(20);
 /* Ukazatel po ukazuje na potomka, lze s ním pracovat jako s potomkem! */ 
 if ((p = dynamic_cast<Potomek*>(po)) != NULL) 
 {
  cout << "OK" << endl;
  p->nastavB(10);
 }
 /* Ukazatel pr ukazuje na předka, nelze s ním pracovat jako s potomkem! */
 if ((p = dynamic_cast<Potomek*>(pr)) != NULL) 
 {
  cout << "Nestane se" << endl;
  p->nastavB(10);
 }
 try
 {
  Potomek &ref = dynamic_cast<Potomek&>(*po);
  cout << "Přetypováno" << endl;
  ref = dynamic_cast<Potomek&>(*pr); /* Bude vyvolána výjimka. */
  cout << "Přetypováno" << endl;
 }
 catch (bad_cast& e) 
 {/* Odchycení výjimky chybného dynamického přetypování referencí. 
 	(Chybné přetypování v době běhu programu.) */ 
  cerr << "Nelze pretypovat" << endl;
 }
 return 0;
}

Je důležité v takových případech používat operátor dynamic_cast. Zajistí přetypování až v době běhu programu, zajistí také bezpečnost přetypování. Znovu bych chtěl připomenout, že má-li být přetypování předka na potomka v dědičné hierarchii bezpečné, musí dynamic_cast přetypovávat polymorfní typy. Mnoho programátorů dělá velkou chybu, když operátor dynamic_cast ignorují, a používají místo něj přetypování z jazyka C. Takové přetypování není bezpečné. Nevěříte-li, zkuste v mém poslední příkladu všechny operátory dynamic_cast přepsat na (typ), tedy přetypovat ukazatele tak, jak se to dělá v jazyce C. Program vypíše "Nestane se", a na řádku p->nastavB(10); zapíše 10 do nealokované paměti se všemi následky!

Tolik tedy pro začátek k přetypování. Předpokládali jsme, že dědičnost v posledním příkladě bude jednoduchá, nikoliv vícenásobná. Ve svých článcích o vícenásobné dědičnosti jsem slíbil, že se ještě vrátím k přetypovávání instancí tříd vzniklých vícenásobnou dědičností. Dnes jsme se seznámili s operátorem dynamic_cast, proto se příště můžeme podívat na použití dynamic_cast při vícenásobné dědičnosti. Tím téma přetypování skončíme a v dalším článku se začneme zabývat šablonami v C++.

Obsah seriálu (více o seriálu):

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » C/C++  

Poslat článek

Nyní máte možnost poslat odkaz článku svým přátelům:

Váš e-mail:

(Není povinný)

E-mail adresáta:

Odkaz článku:

Vzkaz:

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

 

 

 

Nejčtenější články
Nejlépe hodnocené články

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: