Standardní algoritmy v C++ - dokončení - Builder.cz - Informacni server o programovani

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:C/C++

Standardní algoritmy v C++ - dokončení

27. února 2002, 00.00 | Dnes dokončíme téma standardních algoritmů z STL. Vše si shrneme v přehledné tabulce. Navíc se podíváme na algoritmus adjacent_find.

Dnes dokončíme téma standardních algoritmů z STL. Ve svých poslední několika článcích jsem se zabýval některými šablonami funkcí z STL. Dnes se pokusím vše shrnout do přehledné tabulky, ze které by mělo být zřejmé, kdy jaký algoritmus použít. Ještě než začneme přehledem musím jen upozornit, že algoritmy o kterých jsem psal nejsou zdaleka všechny.

Použití Popis Jména šablon V článku
Algoritmy pro vyplňování kontejnerů. Algoritmy vyplní kontejner nebo jeho část určenou hodnotou. Hodnota může být konstantní, nebo proměnná. fill, fill_n, generate, generate_n Úvod do standardních algoritmů v C++
Algoritmy pro kopírování dat Algoritmy kopírují data mezi datovými kontejnery. Data lze kopírovat "ze předu", nebo "ze zadu". copy, copy_backward Kopírovací a přesouvací algoritmy v C++
"Přesouvací" algoritmy Algoritmy ve skutečnosti data nepřesunují. Některé algoritmy data z kontejneru smažou, jiné vytvoří kopie určených prvků. Slovo přesouvací je nepřesný překlad slova remove. remove, remove_copy, remove_if, remove_copy_if Kopírovací a přesouvací algoritmy v C++
Algoritmy pro vyhledávání dat Algoritmy vyhledávají data v kontejnerech podle různých kritérií. Existují jak sekvenční vyhledávací algoritmy, tak i binární vyhledávací algoritmy. find, find_if, search, binary_search Vyhledávací algoritmy v C++
Prohledávací ("skenovací") algoritmy Algoritmy prohlédnou kontejner, ve kterém provedou pro každý prvek nějakou operaci. Může se jednat přímo o zavolání funkce, kde je daný prvek parametrem (algoritmus for_each), nebo může třeba jenom zvýšit čítač, tedy počítat počet nějakých prvků. for_each, count, count_if, accumulate Skenovací (prohlížecí) algoritmy v C++
Algoritmy pro transformaci Algoritmy změní (přetransformují) data v kontejneru. Transformace se provádějí podle různých kritérií. transform, reverse, reverse_copy, replace, replace_if, replace_copy, replace_copy_if Transformační algoritmy v C++
Řadící algoritmy Algoritmy seřadí (nepřesně řečeno třídí) data v kontejneru. sort, stable_sort Řadící algoritmy v C++
Algoritmy pro práci s haldou Algoritmy pracují se standardní haldou. Jsou zde algoritmy pro vytvoření hady, přidání a odebrání prvku z haldy, převedení haldy na seřazenou posloupnost. make_heap, pop_heap, push_heap, sort_heap Halda v C++
Množinové operace Algoritmy pro práci s množinou a multimnožinou. Nalezneme zde algoritmy pro průnik, sjednocení, podmnožinu, množinový rozdíl, symetrickou diferenci. set_intersection, set_union, set_difference, set_symmetric_difference, includes Množina v C++
Algoritmy, které nepracují s kontejnery Algoritmy, které nepracují s kontejnery. Provádí většinou nějakou jednoduchou činnost min, max, swap Úvod do standardních algoritmů v C++

Znovu připomínám, že se nejedná o všechny algoritmy z STL.

Až na pár vyjímek jsou všechny algoritmy deklarovány v hlavičkovém souboru algorithm. Všechny jsou deklarované v prostoru jmen std. Všechny jsou nezávislé na typu kontejneru. Ke kontejneru přistupují pomocí iterátorů. Velmi často se při používání standardních algoritmů používají funkční objekty.

V mnoha algoritmech se jako parametr udávají iterátory začátek a konec. Chtěl bych upozornit, že algoritmus proběhne vždy od prvku daného iterátorem začátek a konče prvkem před prvkem daným iterátorem konec. Prvek, na který se odkazuje iterátor konec již nebude použit. Pracujeme-li s celým kontejnerem, zadáváme jako konec iterátor za poslední prvek. Tedy iterátor, který vrací metoda end(). Pracujeme-li s polem, zadáme jako konec ukazatel na prvek za posledním prvkem. Můžete si být jisti, že ukazatel, nebo iterátor konec nebudou nikdy dereferencováni.

Algoritmus adjacent_find

Na závěr bych se chtěl zmínit o algoritmu adjanced_find. Tento algoritmus by se dal zařadit mezi vyhledávací algoritmy, ale já jsem na něj ve článku o vyhledávacích algoritmech nějak zapomněl. Jak jsem již napsal, neuváděl jsem všechny algoritmy, jen ty, které se mi zdály užitečné. Myslím, že adjanced_find mezi užitečné patří. Deklarace:

 • template <class ForwardIterator> ForwardIterator adjacent_find(ForwardIterator zacatek, ForwardIterator konec); Algoritmus v oblasti dané iterátory nalezne dva po sobě jdoucí prvky, které jsou si rovny. K porovnání použije operátor ==. Existuje-li dvojce, funkce vrátí iterátor na první prvek dvojce. Neexistuje-li funkce vrátí iterátor konec. Parametry šablony jsou typy iterátorů.
 • template <class ForwardIterator, class Podminka> ForwardIterator adjacent_find(ForwardIterator zacatek, ForwardIterator konec, Podminka pod); Obdobná činnost jako předchozí. Jen s tím rozdílem, že nebude použit operátor ==, ale binární funkční objekt. Tedy nalezne první dvojici, pro které je pod(*i,*(i+1)) == true. Identifikátor i je iterátor.

Příklad:

#include<iostream>
#include<algorithm>
#include<vector>
#include<functional>

using namespace std;

int main()
{
  int pole[5] = { 90, 30, 10, 10, 7 };
  /* Naleznu první dva prvky v poli, které jsou stejné */
  int *i = adjacent_find(pole,&pole[5]);
  if (i != &pole[5])
  {
    cout << "Stejná dvojce: " << *i << " " << *(i+1) << endl;
  }
  /* Naleznu první dva prvky v poli, které nejsou dělitelné */
  int *ii = adjacent_find(pole,&pole[5],modulus<int>());
  /*
   Modulus je zbytek po celočíselném dělení.
   Modulus vrací 0 (false) pro čísla dělitelná.
  */
  if (ii != &pole[5])
  {
    cout << "První dvě čísla, která nejsou beze zbytku dělitelná "
       << *ii << " " << *(ii+1) << endl;
  }
  /* Nyní to samé pro vektor */
  vector<int> v(pole,&pole[5]);
  vector<int>::iterator a = adjacent_find(v.begin(),v.end());
  vector<int>::iterator b = adjacent_find(v.begin(),v.end(),modulus<int>());
  if (a != v.end())
  {
    cout << "Stejná dvojce: " << *a << " " << *(a+1) << endl;
  }
  if (b != v.end())
  {
    cout << "První dvě čísla, která nejsou beze zbytku dělitelná "
       << *b << " " << *(b+1) << endl;
  }
  return 0;
}

Tímto jsme téma standardních algoritmů z STL ukončili. U STL ale ještě zůstaneme. Příště se podíváme na tak zvané automatické ukazatele.


Obsah seriálu (více o seriálu):

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » C/C++  

Poslat článek

Nyní máte možnost poslat odkaz článku svým přátelům:

Váš e-mail:

(Není povinný)

E-mail adresáta:

Odkaz článku:

Vzkaz:

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

 

 

 

Nejčtenější články
Nejlépe hodnocené články

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: