Vstupní a výstupní operace pomocí datových proudů v C++ - Builder.cz - Informacni server o programovani

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:C/C++

Vstupní a výstupní operace pomocí datových proudů v C++

9. dubna 2001, 00.00 | V tomto článku si ukážeme jak pracovat se vstupním a výstupním zařízením v C++. Objasníme si význam objektů cin, cout, cerr. Podíváme se na datové proudy, třídu ios a její potomky. Ukážeme si také manipulátory a jak formátovat výstup.

Vstupní a výstupní operace pomocí datových proudů v C++

V tomto článku si ukážeme jak pracovat se vstupem a výstupem v C++. V grafických operačních systémech se již standardní vstup a výstup příliš nepoužívá. Přesto je dobré tyto možnosti znát. Standardní vstup a výstup se používá například v CGI (O C++ a CGI v tomto seriálu také jednou budu psát.) a také mnohdy v Unixových OS pří psaní filtrů.

Každý, kdo čte mé články, si určitě všimnul, že pro výpis na stdout nepoužívám knihovnu jazyka C - stdio, ale používám iostream. V C++ lze také používat knihovnu stdio, já bych ale doporučoval používat iostream, na jejíž výhody bych chtěl v tomto článku poukázat.

Datový proud

Datový proud je reprezentován abstraktní (velmi abstraktní) třídou ios. Datový proud reprezentuje vždy nějaký "přesun" dat (plynutí dat, nebo proud dat) od zdroje k cíli. Ze třídy ios dědí další třídy jako například istream (vstupní proud), ostream (výstupní proud), fstreambase (datové proudy pro soubory), strstreambase (paměťové datové proudy pro řetězce). U tříd dědících z ios je naprosto běžná vícenásobná dědičnost. Třídy mají mnoho metod, které zde nebudu vypisovat. Lze je najít v každé dokumentaci, nebo i v hlavičkovém souboru iostream.h . V hlavičce iostream.h jsou definovány objekty cout, cin, cerr . Právě ty pro nás budou nyní důležité.

název objektu je instance třídy datový prou pro v jazyce C
cout ostream výstup stdout
cin istream vstup stdin
cerr ostream chybový výstup stderr

Třída ostream má přetížený operátor << (operátor bitového posunu) pro všechny primitivní datové typy a také pro pole char, tedy vlastně pro řetězce. Význam tohoto operátoru je poslat svůj pravý operand do datového proudu, který je levým operandem. Operátor << vrací referenci na instanci ostream, takže je možné operátory << dávat "za sebe". Vše si můžeme ukázat na následujícím příkladu, kdy pošleme nějaká data proudem na stdout a stderr.

#include <iostream.h>
int main(void)
{
   cout << "Ahoj" << endl;
   char a = 'A';
   unsigned int c = 1000;
   bool pravda = true;
   cout << a << c << pravda << endl;
   cerr << "Toto je chybový výstup:" << pravda << endl;
   return 0;
}

Výraz cout << a vrací opět cout (referenci). Proto je možné napsat cout << a << c. Důvody proč používat proudy místo funkcí z jazyka C mě napadají dva:

 • Do proudu se dají poslat tak zvané manipulátory.
 • Jednoduše se dá přetížit operátor << pro uživatelem definované typy.
 • Manipulátory

  Manipulátory, jak již sám název napovídá, slouží k manipulaci s proudem. Jeden manipulátor již dlouho bez vysvětlení používám. Jedná se o manipulátor endl . Význam některých manipulátorů ukážu v tabulce:

  Manipulátor Význam
  endl Vloží konec řádku a vyprázdní buffer (vyrovnávací paměť) proudu.
  flush Vyprázdní buffer proudu.
  setw Minimální počet znaků pro vypsání hodnoty. Tento manipulátor má jeden celočíselný parametr.
  dec Výpis čísel bude v desítkové soustavě.
  oct Výpis čísel bude v osmičkové soustavě.
  hex Výpis čísel bude v šestnáctkové soustavě.
  setfill Tento manipulátor má 1 parametr. Určuje jakým znakem bude vyplňováno volné místo, je-li nastaveno setw.

  Doporučuji Vám používat raději manipulátor endl, než posílat na proud znak '\n', protože endl také vyprázdní buffer. Použijete-li nějaký manipulátor s parametrem, musíte vložit hlavičkový soubor iomanip.h . Použití manipulátorů si ukážeme na následujícím příkladě:

  #include <iostream.h>
  #include <iomanip.h>
  int main(void)
  {
     unsigned int c = 1000, b = 9;
     cout << setw(3) << "b=" << b << endl << "c=" << c << endl;
     cout << setw(3) << setfill('@') << hex << "c=" << c << endl << "b=" << b << endl;
     return 0;
  }

  Jak vidíme, manipulátory s parametrem "platí" jen do dalšího odeslání dat na cout. Pro každý manipulátor s parametrem je k dispozici metoda, která provede to samé. Například místo cout << setw(6); lze napsat cout.width(6); .

  Opomenuli jsme objekt cin. Tento objekt reprezentuje datový proud "spojený" se standardním vstupem. Jak asi mnohé napadne třída istream má přetížený operátor >> pro vstup. Pravý operand operátoru je instance třídy istream a levý operand je proměnná, která má přijmout data. Operátor >> je přetížen pro všechny primitivní datové typy i pro pole znaků. U pole znaků může nastat jen jeden "malý" problém. Operátor >> čte znaky jen do prvního bílého znaku. Bílý znak je v tomto případě i mezera. Tedy stejný problém, jako když funkce scanf z jazyka C čte řetězec. Celý řádek lze přečíst pomocí metody istream& getline(char*, int, char = '\n') , kde první parametr je řetězec, druhý parametr je maximální počet znaků a třetí parametr je ukončovač řádku, jehož implicitní hodnota je '\n'. Použití ukážu na příkladu:

  #include <iostream.h>
  int main(void)
  {
     char a, s[100];
     cout << "Napiš řetězec" << endl;
     cin.getline(s,100);
     cout << "Napsal jsi " << s <<endl;
     cout << "Napiš znak" << endl;
     cin >> a;
     cout << "Napsal jsi " << a <<endl;
     return 0;
  }

  Tolik tedy k úvodu. Možná jsem Vás ještě nepřesvědčil o používání proudů místo funkci z stdio. Výhoda proudů se projeví hlavně při přetěžování operátorů << >> pro uživatelské datové typy a třídy. O tom jak tyto operátory přetěžovat, a také jak pracovat s textovými soubory, si povíme v příštím článku.

  Obsah seriálu (více o seriálu):

  Tématické zařazení:

   » Rubriky  » C/C++  

  Poslat článek

  Nyní máte možnost poslat odkaz článku svým přátelům:

  Váš e-mail:

  (Není povinný)

  E-mail adresáta:

  Odkaz článku:

  Vzkaz:

  Kontrola:

  Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

  Kód pro ověření

   

   

   

   

  Nejčtenější články
  Nejlépe hodnocené články

   

  Přihlášení k mému účtu

  Uživatelské jméno:

  Heslo: