Javascript - Datové typy proměnných - Builder.cz - Informacni server o programovani

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:JavaScript

Javascript - Datové typy proměnných

25. července 2001, 00.00 | Pokračování seriálu o javascriptu. Dnes se podíváme na práci s proměnnými, možné operátory javascriptu a další..

Většina programovacích jazyků má typové proměnné. To však u JavaSkriptu neplatí a všechny proměnné jsou netypové, je to jedno z mnoha odlišení o Javy. Do jedné proměnné lze dokonce přiřadit dva různé datové typy:

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!--
prom1 = 10;
window.alert(prom1);
prom1="text";
window.alert(prom1);
//-->
</SCRIPT>

Pozn.: pokud chcete, aby proměnná neměla hodnotu, lze použít hodnotu null, proměnná tak nebude mít použitelnou hodnotu. Pokud tedy proměnná obsahuje hodnotu null, znamená to, že proměnná neobsahuje hodnotu, která by se dala použít.

Aritmetické operátory binární

S aritmetickými operátory umíme pracovat všichni a používáme je k matematickým výpočtům. JavaScript zná všechny základní operátory a některé další. Zde operátory uvedu v tabulce, později některé vysvětlím. Myslím, že z tabulky lze základní operátory pochopit bez vysvětlování.

Operátor Příklad použití Význam
+ x+y součet
- x-y rozdíl
* x*y součin
/ x/y podíl
% x%y modulo dělení
++ x++ x=x+1
-- x-- x=x-1

Aritmetické operátory unární

Zajímavou a užitečnou funkci mají tzv. unární operátory. Jejich použití je nejčastější v těle různých cyklů, kde se má postupně zvyšovat, nebo snižovat hodnota proměnné.

Operátor Příklad použití Význam
inkrement ++x x=x+1
dekrement --x x=x-1

Operátory přiřazení

Jsou to operátory, pomocí kterých budete ukládat hodnoty do proměnných. Základním znakem každého operátoru přiřazení je znak =. Prvním operandem, který leží vlevo od operátoru je proměnná, do které se ukládá. Napravo je hodnota, která má být uložena. JavaScript umožňuje použít i složených operátorů, které jsou kombinací operátoru přiřazení a jiného operátoru. Usnadňují programování a umožní například jedním příkazem přiřadit hodnotu proměnné a provést součet. Aritmetické operátory popisuje tabulka.

Operátor Příklad použití Význam
= x=y x má hodnotu y
+= x+=y x=x+y
-= x-=y x=x-y
*= x*=y x=x*y
/= x/=y x=x/y
%= x%=y x=x%y
<<= x<<=y x =x<<y
>>= x>>=y x=x>>y
>>>= x>>>=y x=x>>>y
&= x&=y x=x&y
^= x^=y x=x^y
|= x|=y x=x|y

Relační operátory

Pomocí relačních operátorů lze porovnávat hodnoty dvou proměnných.Vysvětlení jednotlivých operátorů je dost jasné z tabulky, jejich použití si ukážeme dále.

Operátor Příklad použití Význam
== x==y je rovno
!= x!=y není rovno
> x>y je větší
< x<y je menší
>= x>=y je větší nebo rovno
<= x<=y je menší nebo rovno

Řetězcové operátory

Pro práci s řetězci lze použít i řetězcové operátory. My jsme pro spojení řetězců použili operátor spojení +. Lze však použít všechny relační operátory.

Zadání proměnné uživatelem a výstup proměnné

Často budete potřebovat získat hodnotu proměnné od uživatele stránek. Je několik možností, dnes si ukážeme jednu možnost, ačkoliv v praxi budete spíše používat formuláře.

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!--
var vek;
vek=prompt("Kolik je vam let?",0);
alert("Je Vam "+vek+" let.");
//-->
</SCRIPT>

Příkaz prompt zobrazí dialogové okno do kterého budete moc zadat svůj věk. Pokud se rozhodnete věk nezadat, stačí zvolit tlačítko Storno. Do proměnné pak bude uložena hodnota null. Pomocí příkazu alert se vypíše text a mezi něj obsah proměnné vek. Proměnná se k textu připojuje pomocí znaménka +(řetězcový operátor). Mezery v textu u příkazu alert jsou vynechány úmyslně, protože by hodnota proměnné a okolní text byly na sebe nalepené.

Pozn.: Možná je vám divné, proč jsem v příkladu uvedl u příkazu prompt za textem 0 ( vek=prompt("Kolik je vam let?",0) ). Pokud žádnou hodnotu nepoužijete, zobrazí se vám v editační řádce slovo undefined, což nemusí působit dobrým dojmem. Můžete použít i text, ten pak zabalte do uvozovek - promot("Kdo se vam libi","nikdo"). Můžete zkusit nulu smazat.

Pole

Pokud budete chtít uchovat řetězec na sobě závislých proměnných asi určitě použijete pole. Nejčastěji se setkáte s jednorozměrným polem. Možná vás napadne, proč by bylo vhodné seskupovat proměnné do polí. Odpověď je jednoduchá: s poli se mnohem snadněji pracuje a některé problémy by bylo možné bez polí vyřešit jen velmi těžko.

Pozor: proměnné před použitím předem nikde deklarovat nemusíme, pole už ano a to na začátku skritpu.

Příklad deklarace: nazev=new Array(prvek1,prvek2,prvek3,...,prvekn)

Manipulace s prvky poleje pak jednoduchá: nazev[cislo_prvku]

Pole se vytvoří stejně jako každý jiný objekt pomocí operátoru new.

Protože jednorozměrné pole je řetězec, musí mít každý prvek i svůj index, podle kterého k němu přistupujeme (přístup k prvkům dvojrozměrných polí je pomocí souřadnic). Pole v JavaScriptu začíná vždy indexem nula a končí indexem o jedničku menší, než je velikost pole. Hodnota indexu prvního prvku pole je tedy nula.

Pozor: jak jsem se již zmínil JavaScript je netypový jazyk a tak lze každé položce pole přiřadit typově odlišná data. To však ne ni příliž vhodné a můžou s tím být problémy, raději se tomu vyhněte.

K polím se ještě vrátíme, ale až budete znát rozhodovací struktůry a hlavně cykly.

Klíčová slova JavaScriptu

abstract alert arguments Array blur
boolean Boolean break byte callee
captureEvents case catch char class
clearInterval clearTimeout close closed confirm
const constructor continue Date debugger
defaul defaulStatus delete do document
double else enum escape eval
export extends final finally find
float focus for frames function
goto history home if implements
import in Infinity innerHeight InnerWidth
instanceof int interface isFinite isNaN
java length location locationbar long
Math menubar moveBy moveTo name
NaN native netscape new null
Number Object open opener outerHeight
outerWidth package pageXOffset pageYOffset parent
parseFloat parseInt print private prompt
protected prototype public RegExp releaseEvents
resizeBy resizeTo return routeEvent scroll
scrollbars scrollBy scrollTo setInterval setTimeout
short static status statusbar stop
String super switch synchronized this
throw throws toolbar top transient
try typeof unescape unwatch valuteOf
var void while window with
false true      

Obsah seriálu (více o seriálu):

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » JavaScript  

 » Rubriky  » Web  

Diskuse k článku

 

Vložit nový příspěvek   Sbalit příspěvky

 

Zatím nebyl uložen žádný příspěvek, buďte první.

 

 

Vložit nový příspěvek

Jméno:

Pohlaví:

,

E-mail:

Předmět:

Příspěvek:

 

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

 

 

 

Nejčtenější články
Nejlépe hodnocené články

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: