Redakční systém VII. - Builder.cz - Informacni server o programovani

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:PHP

Redakční systém VII.

redakcni system

19. června 2001, 00.00 | Pokračujeme v seriálu o redakčním systému. Dnes probereme indexový skript
návštěvnické části redakčního systému a pár dalších drobností, které budou potřeba pro zobrazení stránek návštěvníkům.

V tomto díle seriálu o redakčním systému Vám popíši skript index.php, který se bude starat o zobrazení seznamu článků a to buďto všech, nebo jen článků v konkrétní rubrice či konkrétního autora. Skript se pak bude dále starat o zobrazení samotného článku. Nejdříve si však popíšeme jeden zásah do skriptu function.php, který rozšíříme o novou funkci a zbrusu nový skript levy.php, který bude vkládan do hlavního skriptu a do skriptu forum.php, který si popíšeme v příštím díle.

Do skriptu function.php přidáme funkci odkazy.php, která bude sloužit k rozdělení seznamu článků do více stránek s předem určeným početem článků na stránce. Tyto stránky budou mezi sebou vzájemně provázány odkazy. Funkce se bude volat se třemi parametry. Jelikož tato funkce není s redakčním systémem plně svázána a nedávno byl na serveru zveřejněn článek s touto tématikou (Výpis seznamu po stránkách), nebudu její popis příliš protahovat. Pro pochopení funkce jsou v kódu komentáře. Funkce nám vrátí dvě důležité proměnné, a to: $odtud, která bude využita v hlavních SQL dotazech a proměnnou $odkazy, která bude obsahovat část HTML kódu s odkazy na další stránky seznamu...

// proměnná $pocet obsahuje počet nalezených záznmů v DB,
// $zpp je počet záznamů na stránce = $CL_PER_PAGE
// $url obsahuje základ url pro odkaz na další záznamy
// končí-li url nějakým předávaným parametrem uveďte na konec
// url adresy &, jinak url ukončete otazníkem
function odkazy($pocet,$zpp,$url)
{
 global $odtud;
 $odtud = 0;
 // pokud je počet záznamů větší než počet záznamů na stránku,
 // vytvoříme odkazy na další stránky
 if ($pocet > $zpp)
 {
  // některé proměnné, které budeme používat
  global $start,$odkazy;
  $odkazy = '';
  $starsi = 0;
  $novejsi = 0;
  $bufferek = 0;

  $zbytek = $pocet % $zpp; // počet záznamů na poslední stránce
  $bufferek = ($pocet - $zbytek) / $zpp; // počet stránek
  // pokud je zbytek 0, bude počet stránek menší o 1
  if ($zbytek == 0)
   $bufferek--;
  // pokud existuje proměnná $start, musíme spočítat
  // které záznamy z databáze zobrazíme.
  if ($start > 0)
  {
   // zaokrouklíme
   $start = Round($start);
   // idnex záznamu
   $buffer = $start * $zpp;
   // pokud je $buffer větší než $start, budeme
   // zobrazovat poslední stránku
   if ($buffer > $pocet)
    $start = $bufferek;
  }
  // pokud $start neexsituje nastavíme jej na 0
  else
  {
   $start = 0;
  }
  // od tohoto indexu výsledku databáze začneme zobrazovat
  // data
  $odtud = ($start * $zpp);
  $odkazy = "<DIV ALIGN=CENTER><B>";

  // pokud je uživatel na třetí stránce (číslováno od 0),
  // bude vždy zobrazen odkaz na nejnovější záznamy
  if ($start>1)
  {
   $odkazy .= "[ <A HREF=" . $url . "start=0>Nejnovější</A> ]";
   $novejsi = 1;
  }

  // pokud je nastavena proměnná $start větší než 0, zobrazíme odkaz na
  // novější záznamy
  if ($start > 0)
  {
   // zobrazilo se už něco dříve, odkazy rozdělíme pomlčkou
   if ($novejsi == 1)
    $odkazy .= " - ";
   $odkazy .= "[ <A HREF=" . $url . "start=" . ($start-1) . ">Novější</A> ]";
   $novejsi = 1;
  }

  // je-li počet stránek rovný aktuální stránce+1, pak zobrazíme
  // odkaz na starší záznamy
  if (($start+1) <= $bufferek)
  {
   // zobrazilo se už něco dříve, odkazy rozdělíme pomlčkou
   if ($novejsi == 1)
    $odkazy .= " - ";
   $odkazy .= "[ <A HREF=" . $url . "start=" . ($start+1) . ">Starší</A> ]";
   $starsi = 1;
  }

  // je-li počet stránek větší než aktuální stránka+1, zobrazíme
  // odkaz na nejstarší záznamy.
  if (($start+1) < $bufferek)
  {
   // zobrazilo se už něco dříve, odkazy rozdělíme pomlčkou
   if ($novejsi == 1 || $starsi == 1)
    $odkazy .= " - ";
   $odkazy .= "[ <A HREF=" . $url . "start=" . $bufferek . ">Nejstarší</A> ]";
  }

  // v proměnné odkazy budeme mít odkazy se stránkováním záznamů
  $odkazy .= "</B></DIV>";
 }
}

Dalším skriptem bude skript levy.php, který bude obsahovat levý sloupec stránky, jež bude využívat jak hlavní stránka, tak i stránky s diskuzemi ke článkům. Jeho strukturu jsem navrhl tak, aby zde byly všechny důležité informace - rubriky, seznam aktuálních a nejčtenějších článků, kráté zprávy a seznam autorků k rychlé volbě článků jednotlivých autorů. Samozřejmě, že uspořádání těchto informací je na vás, rozdělení nemusí vyhovovat všem. Jelikož se jedná o triviální kód (oproti předchozím skriptům), uvedu rovnou jeho komentovanou citaci:

levy.php (/levy.php)
  <B>Rubriky:</B><BR>
  <A HREF="index.php">Titulní stránka</A><BR>
  <?
   // vložíme seznam rubrik
   include "./inc/rubriky";
  ?>
  <BR>

  <B>Aktuální články:</B><BR>
  <TABLE BORDER="0">
   <?
   $cas = time();
   // vybereme 5 nejnovějších článků. Článek musí být schválený
   // a čas vydání musí být menší nebo shodný s aktuálním
   @$sql = mysql_query("SELECT id,nadpis FROM clanky
              WHERE stav = 'a' AND datum <= $cas
              ORDER BY datum DESC LIMIT 0,5");
   while ($data = mysql_fetch_row($sql))
   {
   // zobrazíme výsledek
   ?>
   <TR>
    <TD VALIGN="TOP">-</TD>
    <TD VALIGN="TOP">
    <A HREF="index.php?clanek=<? echo $data[0]; ?>"><? echo $data[1]; ?></TD>
   </TR>
   <?
   }
   @mysql_free_result($sql);
   ?>
  </TABLE>
  <BR>

  <B>Nejčtenější články:</B><BR>
  <TABLE BORDER="0">
   <?
   // vybereme 5 článků s nejvyšší čteností. Článek musí být schválený
   // a čas vydání musí být menší nebo shodný s aktuálním
   @$sql = mysql_query("SELECT id,nadpis FROM clanky
              WHERE stav = 'a' AND datum <= $cas
              ORDER BY counter DESC LIMIT 0,5");
   while ($data = mysql_fetch_row($sql))
   {
   ?>
   <TR>
    <TD VALIGN="TOP">-</TD>
    <TD VALIGN="TOP">
    <A HREF="index.php?clanek=<? echo $data[0]; ?>"><? echo $data[1]; ?></TD>
   </TR>
   <?
   }
   @mysql_free_result($sql);
   ?>
  </TABLE>
  <BR>

  <B>Krátké zprávy:</B><BR>
  <?
   // vložíme krátké zprávy
   include "./inc/kz";
  ?>
  <BR>

  <FORM METHOD="GET" ACTION="index.php">
  <B>Články autora:</B>
  <SELECT NAME="autor" ONCHANGE="submit();">
   <OPTION VALUE="">Vyberte autora</OPTION>
   <?
    // vložíme seznam autorů
    include "./inc/autori";
   ?>
  </SELECT>
  </FORM>

Nyní se dostáváme, pro návštěvníky serveru k nejdůležitějšímu skriptu, jimž je index.php, který se stará o zobrazení seznamu článků, řazených dle autorů či rubrik, dále pak se stará o zobrazení samotného článku. Začneme seznamy rubrik, které jsou celkem tři. Jeden je seznam všech článků a bude se zobrazovat na titulní stránce. Dále pak se jedná o seznam článků rozdělených do jednotlivých rubrik a článků rozdělených dle autorů. O vytovření takovéhoto seznamu se bude starat vždy jeden docela velký SQL dotaz. Každý bude mírně modifikován.

články na titulní stránce
SELECT C.id,C.nadpis,C.anotace,C.datum, A.jmeno,A.id,count(F.id),R.id,R.rubrika FROM clanky C, rubriky R, autori A LEFT JOIN fora F ON F.id_clanku = C.id WHERE C.id_rubrika = R.id AND C.id_autor = A.id AND C.stav = 'a' AND C.datum <= $cas GROUP BY C.id ORDER BY C.datum DESC, C.priorita DESC LIMIT $odtud,$CL_PER_PAGE

články v rubrice
SELECT C.id,C.nadpis,C.anotace,C.datum, A.jmeno,A.id,count(F.id) FROM clanky C, autori A LEFT JOIN fora F ON F.id_clanku = C.id WHERE C.id_rubrika = $rubrika AND C.id_autor = A.id AND C.stav = 'a' AND C.datum <= $cas GROUP BY C.id ORDER BY C.datum DESC, C.priorita DESC LIMIT $odtud,$CL_PER_PAGE

články autora
SELECT C.id,C.nadpis,C.anotace,C.datum,R.id,R.rubrika, count(F.id) FROM clanky C, rubriky R LEFT JOIN fora F ON F.id_clanku = C.id WHERE C.id_rubrika = R.id AND C.id_autor = $autor AND C.stav = 'a' AND C.datum <= $cas GROUP BY C.id ORDER BY C.datum DESC, C.priorita DESC LIMIT $odtud,$CL_PER_PAGE

Každý SQL dotaz obsahuje totožné části, kterými je LEFT JOIN spojení s tabulkou fora, pomocí kterého vybereme z databáze i ten článek, který v diskuzi nemá žádný příspěvek. Vybíráme články které jsou schváleny C.stav = 'a' a které už byly publikovány C.datum <= $cas. Další společnou část mají třídění C.datum DESC, C.priorita DESC (podle data a priority). Poslední je část LIMIT $odtud,$CL_PER_PAGE, která slouží k selectu jen určitého počtu článků, které budou na jedné stránce seznamu zobrazeny. Mění se pouze selectované položky a případně i tabulky ze kterých se data tahají (jedná-li se o seznam článků v konkrétní rubrice, pak nepotřebujeme znát rubriku, ve které je článek vystaven, pokud vybíráme články dle jednotlivých autorů, nemusíme znát informace o autorovi).

Každý z výše uvedených SQL dotazů předchází SQL dotaz kratší, který spočítá buď počet všech článků, počet článků autora nebo počet článků v rubrice (záleží na tom co budeme zobrazovat). Do součtu jsou zařazovány pouze články, které jsou schváleny a jejich čas publikace je stejný nebo nižší než aktuální. Výsledek tohoto dotazu bude sloužit k rozpočítání hlavního výsledku do více stránek tak, aby se nezobrazoval seznam všech článků najednou na jedné stránce. Dalším selectem je select samotného článku, který jsme si popsali v minulém dílu seriálu. Tento dodaz bude opět mírně modifikován - přibyde do něj podmínka, která bude zobrazovat jen aktivní a publikované články.

index.php (/index.php)
<?
// vložíme soubory s funkcemi
include "./conn.php";
include "./function.php";

// zobrazíme hlavičku stránky
head();
?>

<TABLE BORDER="0" ALIGN="CENTER" WIDTH="100%">
<TR>
 <TD VALIGN="TOP" WIDTH="200">
  <!-- levý slopec -->
  <?
   // vložíme levý sloupec
   include "./levy.php";
  ?>
  <!-- levý slopec - konec -->
 </TD>
 <TD VALIGN="TOP">
  <!-- pravý slopec -->
  <?
  // pokud existuje proměnná $clanek zobrazíme článek být schválený
  // a čas vydání musí být menší nebo shodný s aktuálním
  if ($clanek > 0)
  {
   // select článku. Článek musí být aktivní a musí
   @$sql = mysql_query("SELECT C.nadpis,A.jmeno,A.email,R.rubrika,
                 C.datum,C.anotace,C.clanek,A.oautorovi
              FROM clanky C, rubriky R, autori A
              WHERE C.id_autor = A.id AND C.id_rubrika = R.id
                 AND C.stav = 'a' AND datum <= $cas
                 AND C.id = $clanek");

   // pokud nalezneme v databízi jeden záznam, zobrazíme článek
   if (mysql_num_rows($sql) == 1)
   {
    $data = mysql_fetch_row($sql);

    // přičteme počítadlo přečtení
    @$sql = mysql_query("UPDATE clanky SET counter = counter + 1
              WHERE id = $clanek");
    // spočítáme příspěvky v diskuzi
    @$sql = mysql_query("SELECT count(*) FROM fora
              WHERE id_clanku = $clanek");
    $prispevku = mysql_result($sql,0,0);

    @mysql_free_result($sql);
    // zobrazíme článek
    ?>
    <H3 ALIGN="CENTER"><? echo $data[0]; ?></H3>

    <? echo $data[6]; ?>
    <P>
    Publikováno: <B><? echo date("d.m.Y",$data[4]); ?></B>
    v rubrice <B><? echo $data[3]; ?></B>.
    <BR>
    <B>Diskuze:</B>
     <A HREF="forum.php?clanek=<? echo $clanek; ?>">
    <?
     // pokud v diskuzi není příspěvek
     if ($prispevku == 0)
      { echo "žádný příspěvek"; }
     // pokud je v diskuzi jeden příspěvek
     elseif ($prispevku == 1)
      { echo "jeden příspěvek"; }
     // pokud jsou v diskuzi 2,3 nebo 4 příspěvky
     elseif ($prispevku > 1 && $prispevku < 5)
      { echo $prispevku . "příspěvky"; }
     // pokud je v diskuzi více než 4 příspěvky
     else
      { echo $prispevku . "příspěvků"; }
    ?>
    </A><BR>
    <B>Autor:</B> <A HREF="mailto:<? echo $data[2]; ?>">
     <? echo $data[1]; ?></A>
    </P>
    <P><? echo $data[7]; ?></P>
    <?
   }

   // pokud v databázi nenalezneme žádný článek
   else
   {
    ?><H1 ALIGN="CENTER">Článek neexistuje !!!</H1><?
   }
  }

  // pokud existuje proměnná $rubrika zobrazíme články rubriky
  elseif ($rubrika > 0)
  {
   @$sql = mysql_query("SELECT * FROM rubriky WHERE id = $rubrika");
   if (mysql_num_rows($sql) == 1)
   {
    @$data = mysql_fetch_row($sql);
    ?><H3 ALIGN="CENTER">Rubrika
     <? echo $data[1]; ?></H3><?
    // select přehledu článků
    @$sql = mysql_query("SELECT count(*) FROM clanky
               WHERE stav = 'a' AND datum <= $cas
                  AND id_rubrika = $rubrika
               ORDER BY datum DESC, priorita DESC");
    // pokud je v databázi alespoň jeden článek
    if (mysql_result($sql,0,0) > 0)
    {
     odkazy(mysql_result($sql,0,0),$CL_PER_PAGE,
      "index.php?rubrika=".$rubrika."&");
     // select přehledu článků
     @$sql = mysql_query("SELECT C.id,C.nadpis,C.anotace,C.datum,
                   A.jmeno,A.id,count(F.id)
                FROM  clanky C, autori A
                LEFT JOIN fora F ON F.id_clanku = C.id
                WHERE C.id_rubrika = $rubrika AND C.id_autor = A.id
                   AND C.stav = 'a' AND C.datum <= $cas
                GROUP BY C.id
                ORDER BY C.datum DESC, C.priorita DESC
                LIMIT $odtud,$CL_PER_PAGE");
     // pro každý záznam z databáze zobrazíme získaná data
     while ($row = mysql_fetch_row($sql))
     {
     ?>
     <H3><A HREF="index.php?clanek=<? echo $row[0]; ?>">
      <? echo $row[1]; ?></A></H3>
     <DIV>
      <? echo $row[2]; ?>
      <BR>
      <B>Publikováno:</B> <? echo date("d.m.Y",$row[3]); ?>.
      <B>Autor</B>:
      <A HREF="index.php?autor=<? echo $row[5]; ?>">
       <? echo $row[4]; ?></A><BR>
      <?
      if ($row[6] > 0)
      {
      ?>
       <B>Diskuze:</B>
        <A HREF="forum.php?clanek=<? echo $row[0]; ?>">
      <?
       // pokud je v diskuzi jeden příspěvek
       if ($row[6] == 1)
        { echo "jeden příspěvek"; }
       // pokud jsou v diskuzi 2,3 nebo 4 příspěvky
       elseif ($row[6] > 1 && $row[6] < 5)
        { echo $row[6] . "příspěvky"; }
       // pokud je v diskuzi více než 4 příspěvky
       else
        { echo $row[6] . "příspěvků"; }
       echo "</A>";
      }
      ?>
     </DIV>
     <?
     }

     echo "<BR>".$odkazy;
     @mysql_free_result($sql);
    }

    else
    {
     ?><H1 ALIGN="CENTER">Nenalezeny žádné články !!!</H1><?
    }
   }

   else
   {
    ?><H1 ALIGN="CENTER">Rubrika neexistuje !!!</H1><?
   }
  }

  // pokud existuje proměnná $autor zobrazíme články autora
  elseif ($autor > 0)
  {
   @$sql = mysql_query("SELECT * FROM autori WHERE id = $autor");
   if (mysql_num_rows($sql) == 1)
   {
    @$data = mysql_fetch_row($sql);
    ?>
    <H3 ALIGN="CENTER">Autor:
     <A HREF="mailto:<? echo $data[4]; ?>">
     <? echo $data[3]; ?></A></H3>
    <?
    // select přehledu článků
    @$sql = mysql_query("SELECT count(*) FROM clanky
               WHERE stav = 'a' AND datum <= $cas
                  AND id_autor = $autor
               ORDER BY datum DESC, priorita DESC");
    // pokud je v databázi alespoň jeden článek
    if (mysql_result($sql,0,0) > 0)
    {
     odkazy(mysql_result($sql,0,0),$CL_PER_PAGE,
      "index.php?autor=".$autor."&");
     // select přehledu článků
     @$sql = mysql_query("SELECT C.id,C.nadpis,C.anotace,C.datum,R.id,
                   R.rubrika,count(F.id)
                FROM clanky C, rubriky R
                LEFT JOIN fora F ON F.id_clanku = C.id
                WHERE C.id_rubrika = R.id AND C.id_autor = $autor
                   AND C.stav = 'a' AND C.datum <= $cas
                GROUP BY C.id
                ORDER BY C.datum DESC, C.priorita DESC
                LIMIT $odtud,$CL_PER_PAGE") or die(mysql_error());
     // pro každý záznam z databáze zobrazíme získaná data
     while ($row = mysql_fetch_row($sql))
     {
     ?>
     <H3><A HREF="index.php?clanek=<? echo $row[0]; ?>">
      <? echo $row[1]; ?></A></H3>
     <DIV>
      <? echo $row[2]; ?>
      <BR>
      <B>Publikováno:</B> <? echo date("d.m.Y",$row[3]); ?>
      v <B>rubrice</B>:
      <A HREF="index.php?rubrika=<? echo $row[4]; ?>">
       <? echo $row[5]; ?></A><BR>
      <?
      if ($row[6] > 0)
      {
      ?>
       <B>Diskuze:</B>
        <A HREF="forum.php?clanek=<? echo $row[0]; ?>">
      <?
       // pokud je v diskuzi jeden příspěvek
       if ($row[6] == 1)
        { echo "jeden příspěvek"; }
       // pokud jsou v diskuzi 2,3 nebo 4 příspěvky
       elseif ($row[6] > 1 && $row[6] < 5)
        { echo $row[6] . "příspěvky"; }
       // pokud je v diskuzi více než 4 příspěvky
       else
        { echo $row[6] . "příspěvků"; }
       echo "</A>";
      }
      ?>
     </DIV>
     <?
     }

     echo "<BR>".$odkazy;
    }

    else
    {
     ?><H1 ALIGN="CENTER">Nenalezeny žádné články !!!</H1><?
    }
   }

   else
   {
   ?><H1 ALIGN="CENTER">Autor neexistuje !!!</H1><?
   }
  }

  // jinak zobrazíme články ze všech rubrik i autorů.
  else
  {
   ?><H3 ALIGN="CENTER">Hlavní stránka</H3><?

   // select přehledu článků
   @$sql = mysql_query("SELECT count(*) FROM clanky
              WHERE stav = 'a' AND datum <= $cas
              ORDER BY datum DESC, priorita DESC");
   // pokud je v databázi alespoň jeden článek
   if (mysql_result($sql,0,0) > 0)
   {
    odkazy(mysql_result($sql,0,0),$CL_PER_PAGE,"index.php?");
    // select přehledu článků
    @$sql = mysql_query("SELECT C.id,C.nadpis,C.anotace,C.datum,
                  A.jmeno,A.id,count(F.id),R.id,R.rubrika
              FROM  clanky C, rubriky R, autori A
              LEFT JOIN fora F ON F.id_clanku = C.id
              WHERE C.id_rubrika = R.id AND C.id_autor = A.id
                 AND C.stav = 'a' AND C.datum <= $cas
              GROUP BY C.id
              ORDER BY C.datum DESC, C.priorita DESC
               LIMIT $odtud,$CL_PER_PAGE");
    // pro každý záznam z databáze zobrazíme získaná data
    while ($row = mysql_fetch_row($sql))
    {
    ?>
    <H3><A HREF="index.php?clanek=<? echo $row[0]; ?>">
     <? echo $row[1]; ?></A></H3>
    <DIV>
     <? echo $row[2]; ?>
     <BR>
     <B>Publikováno:</B> <? echo date("d.m.Y",$row[3]); ?>
       v <B>rubrice</B>:
     <A HREF="index.php?rubrika=<? echo $row[7]; ?>">
       <? echo $row[8]; ?></A><BR>
     <B>Autor</B>:
     <A HREF="index.php?autor=<? echo $row[5]; ?>">
       <? echo $row[4]; ?></A><BR>
     <?
     if ($row[6] > 0)
     {
      ?><B>Diskuze:</B>
       <A HREF="forum.php?clanek=<? echo $row[0]; ?>"><?
      // pokud je v diskuzi jeden příspěvek
      if ($row[6] == 1)
       { echo "jeden příspěvek"; }
      // pokud jsou v diskuzi 2,3 nebo 4 příspěvky
      elseif ($row[6] > 1 && $row[6] < 5)
       { echo $row[6] . "příspěvky"; }
      // pokud je v diskuzi více než 4 příspěvky
      else
       { echo $row[6] . "příspěvků"; }
      echo "</A>";
     }
     ?></DIV><?
    }
    echo "<BR>".$odkazy;
    @mysql_free_result($sql);
   }

   else
   {
   ?><H1 ALIGN="CENTER">Nenalezeny žádné články !!!</H1><?
   }
  }

  ?>
  <!-- pravý slopec - konec -->
 </TD>
</TR>
</TABLE>

<?
foot();
mysql_close($conn);
?>

Na závěr chci říci, že stálé selectování z databáze není nejlepší řešení, nicméně je nejjednoduchší k pochopení systému. Je jasné, že selectovat nejčtenější, nejnovější články, stejně jako seznamy rubrik je celkem neefektivní a v případě velké návštěvnosti serveru by mohlo docházet k přetížení serveru, pokud tedy myslíte, že bude zátěž velká, budete muset připrogramovat skripty, které budou generovat soubory obsahující právě tyto informace. Vše nechávám plně na vaší fantazii a schopnostech. Jen pro představu uvádím jeden "místní" zdroj inspirace. Skripty function.php, levy.php a index.php si můžete stáhnot v zazipovaném arcivu. V příštím a asi už posledním díle seriálu si probereme diskuzní fóra ke článkům a jejich generování.

Obsah seriálu (více o seriálu):

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » PHP  

 » Rubriky  » Web  

Diskuse k článku

 

Vložit nový příspěvek   Sbalit příspěvky

 

Zatím nebyl uložen žádný příspěvek, buďte první.

 

 

Vložit nový příspěvek

Jméno:

Pohlaví:

,

E-mail:

Předmět:

Příspěvek:

 

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

 

 

 

Nejčtenější články
Nejlépe hodnocené články

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: