Tiskové zprávy - Builder.cz - Informacni server o programovani

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:Tiskové zprávy

Společnost Borland získala aktiva společnosti Boldsoft MDE Aktiebolag

12. října 2002, 00.00

SCOTTS VALLEY, Kalifornie, USA – 7. 10. 2002: Společnost Borland Software Corporation (Nasdaq NM: BORL) oznámila, že 4. října získala aktiva soukromé společnosti BoldSoft MDE Aktiebolag.

Tato společnost figuruje na předním místě mezi poskytovateli technologií příští generace, které urychlují proces vývoje software s důrazem na návrh a zlepšují spolupráci v podniku. Tímto krokem společnost Borland posouvá vývoj s důrazem na návrh pro platformu Microsoft .NET a získává silnou pozici jako jediná společnost poskytující nezávislou cestu k .NET. Finanční aspekty této transakce nebyly zveřejněny. Management společnosti Borland neočekává, že by tato koupě měla jakýkoliv dopad na výnosy nebo čistý zisk za rok 2002. Podle průzkumu analytické společnosti IDC se očekává, že trh vývoje aplikací s důrazem na návrh dosáhne do roku 2006 hodnoty 1,1 miliardy dolarů.

 

Společnost BoldSoft, která má své ředitelství ve Stockholmu ve Švédsku, je průkopníkem v oblasti  technologií pro vývoj s důrazem na návrh. Nabízí soubor produktů Bold, které umožňují zákazníkům rychle vyvinout vysoce kvalitní aplikace určené pro prostředí mobilních telefonů, Internetu a podnikových sítí, při současném snížení nákladů na vývoj a správu.

 

Společnost BoldSoft byla založena v roce 1997 a od té doby byla partnerem společnosti Borland. Navíc produkty této společnosti jsou součástí produktů Borland Delphi 7 Studio a Borland Enterprise Studio for Windows. Pět členů z R&D týmu společnosti BoldSoft se zapojí do skupiny Rapid Aplicattion Developement (RAD) Solutions (skupina řešení pro rychlý vývoj aplikací) spadající pod švédskou pobočku společnosti Borland.

 

“Tato koupě potvrzuje odhodlání společnosti Borland zdůraznit svou vedoucí pozici v oblasti správy životního cyklu vývoje aplikací.” řekl Frank Slootman, viceprezident oddělení produktů společnosti Borland. “Prostřednictvím poskytnutí technologie vývoje s důrazem na návrh společnost Borland nabízí podnikům snadný způsob správy dodávek software a dále snižuje náklady a zkracuje čas potřebný pro dodání aplikací na trh.”

 

Technologie společnosti BoldSoft efektivně mapuje celý obchodní model do relační databáze a intuitivně spojuje modelování s návrhem aplikačního prostředí. Snižuje tak nejen celkové náklady na vlastnictví a čas potřebný pro dodání na trh, ale v průběhu vývoje také zaručuje integritu návrhu.

 

“Společnost Borland je špičkou na trhu vývoje software a pro nás je to vyjímečný zážitek, spojit své síly se společností, která sdílí náš zájem o vývojová řešení.” řekl Henrik Jondell, výkonný ředitel společnosti BoldSoft. “Nákup našich aktiv zajistí těsnou integraci mezi našimi produkty a produkty společnosti Borland a umožní společnosti Borland vyplnit mezery v procesu návrhu a vývoje. Dalším plusem je nesporné urychlení cyklu vývoje aplikace.”

 

O společnosti BoldSoft

Společnost BoldSoft je přední poskytovatel technologií vývoje aplikací s důrazem na návrh. Produkty a služby této společnosti umožňují jejím zákazníkům zkrátit dobu vývoje produktu, snížit náklady na údržbu a také vybudovat robustní systémy vysoké kvality za nízké ceny. Společnost BoldSoft, která má zázemí ve švédském Stockholmu, je členem OMG a partnerem společností Borland a Rational. Pro více informací navštivte http://www.boldsoft.com.

 

O společnosti Borland

Borland Software Corporation je vedoucím poskytovatelem technologií, používaných pro vývoj, nasazení a správu softwarových aplikací. Borland klade velký důraz na integraci a přenositelnost softwarových aplikací. Tím umožňuje podnikům všech velikostí rychle nasadit moderní webové aplikace pro elektronický obchod a propojit tyto aplikace s tradičně užívanými informačními systémy. Mezi zákazníky společnosti Borland patří nejen velká část tisíce nejvýznamnějších firem v USA (Fortune 1000), ale i milióny vývojářů na celém světě sdružených v rámci služby Borland Developer Network. Borland poskytuje všem svým uživatelům velkou svobodu při vývoji, nasazování, integraci i řízení aplikací běžících v rámci rozsáhlých globálních podniků. Produkty společnosti Borland pomáhají vývojářům zvyšovat efektivitu a dodávat požadovaná řešení rychleji a při dodržení rozpočtu. Tím vším snižuje Borland koncovým uživatelům celkové náklady na vlastnictví informačních technologií (TCO, Total Cost of Ownership).

 

Společnost byla založena v roce 1983, své ústředí má ve městě Scotts Valley, Kalifornie, USA a pobočky má po celém světě včetně České republiky a Slovenské republiky. Další informace najdete na adrese http://www.borland.cz, popřípadě na http://www.borland.com a http://community.borland.com.

 

 

 

Borland Podepsal dohodu o akvizici Starbase

12. října 2002, 00.00

SCOTTS VALLEY a SANTA ANA, Kalifornie – 9. října 2002: Společnost Borland Software Corporation (Nasdaq NM: BORL) a Starbase Corporation (Nasdaq SC: SBAS) dnes společně oznámili podepsání dohody, na jejímž základě Borland získává formou nabídky na odkup akcí aktiva společnosti Starbase za celkovou kupní cenu přibližně 24 milionů dolarů nebo 2,75 dolaru za akcii. Produkty společnosti Starbase doplní a dále rozšíří nabídku společnosti Borland. Svým zaměřením jsou orientovány na trh, jehož objem by měl podle odhadů společnosti META Group provádějící průzkumy na poli softwarového průmyslu v roce 2004 dosáhnout jedné miliardy dolarů.

 

Společnost Starbase se sídlem ve městě Santa Ana představuje jednu z předních firem nabízejících technologie pro řízení konfigurace programových systémů. Pro svých více než 4 200 zákazníků z celého světa společnost Starbase dodává komplexní řešení pro správu celého životního cyklu budovaného systému, které zahrnuje jak definici a správu požadavků, tak vývoj aplikačního programového systému a řízení změn a konfigurace.

 

Prezident a CEO společnosti Borland a Dale L. Fuller k akvizici uvedl: “Společnost Borland zaujímá přední pozici na poli vývojových nástrojů a její řešení zkracují čas potřebný pro vytvoření obchodních aplikací. Naši zákazníci tak mohou lépe obstát v dnešním konkurenčním boji. Věříme, že požadavky na rychlé dodávání vyvíjených systémů na trh povedou k dalšímu zkracování procesu vývoje a integrovaná řešení jako ta naše budou hrát klíčovou roli. Akvizice společnosti Starbase proběhla v souladu s naším cílem, kterým je integrace všech fází vývoje software do jediného, homogenního prostředí sjednocujícího fáze návrhu, vývoje, testování a nasazení v životním cyklu programového systému.

 

Posilujeme schopnost Borlandu poskytnout zákazníkům na platformě nezávislé technologie, které umožní maximální využití týmové spolupráce, zajistí vysoce kvalitní kód a minimalizují celkové náklady“, dodal prezident Fuller. „Bez ohledu na to, zda bude použita platforma Java, Linux nebo .NET, Borland pomáhá svým zákazníkům vytvořit svá řešení rychleji a lépe."

 

Prezident a CEO společnosti Starbase Corporation James Harrer přidal svůj komentář: „Společnost Borland je přední firmou na trhu vývoje software a pro nás je to výjimečný zážitek, spojit své síly se rostoucí společností, která sdílí náš zájem o vývojová řešení orientovaná na návrh. Borland disponuje pružným vedením, finanční silou a celosvětovou distribuční sítí, má tedy ideální podmínky pro prosazení našich technologií na trhu. Tím, že Borland integruje doplňkové technologie Starbase, umožníme zvýšit produktivitu vývojovým týmům ve všech fázích životního cyklu aplikace. Tato transakce nám otevírá vzrušující nové obchodní příležitosti.

 

Výkonný vice prezident a finanční ředitel společnosti Borland Frederick A. Ball poznamenal: „Společnost Starbase je všeobecně známa pro svá v praxi rozšířená řešení v oblasti správy požadavků, řízení verzí, spolupráce a sledování chyb. Věříme, že těsnou integrací technologií společností Starbase a Borland vytvoříme konkurenceschopné řešení, které bude pokrývat požadavky rostoucího trhu. Integrací stávající organizace Starbase a využitím jejích aktiv bychom měli dosáhnout synergie, která se odrazí ve vyšších výnosech.“

 

Po ukončení akvizice bude produktová řada společnosti Starbase distribuována prodejními kanály společnosti Borland.

 

S více než 305 miliony dolarů v hotovosti k 30. červnu 2002 je naším cílem pokračovat ve zhodnocování těchto aktiv způsobem, který zajistí růst hodnoty společnosti. Věříme, že dobře promyšlené a efektivně realizované akvizice poskytnou nové možnosti růstu, které obohatí naši stávající nabídku, dále upevní naši přední pozici na trhu a pomůže nám dosáhnout udržitelný, dlouhodobý a ziskový růst“, dodal vice prezident Ball.

 

O akvizici

Podle dohody Borland nejprve vypíše nabídku na hotovostní odkup všech obchodovaných akcií Starbase v ceně 2,75 dolaru za akcii, následovat bude vlastní sloučení, ve kterém držitelé zbývajících akcií získají za akcii v hotovosti stejnou částku. Borland také souhlasil s poskytnutím půjčky dvou milionů dolarů na účely spojené s přechodným financováním společnosti Starbase do doby ukončení transakce.

 

Akvizice byla schválena správními radami společnosti Borland i Starbase a její uskutečnění není podmíněno dalšími požadavky.

 

Roli finančního poradce společnosti Borland při akvizici sehrála společnost Bear, Stearns & Co. Inc., společnost Starbase využila pro tutéž službu firmu SG Cowen.

 

Výhled do budoucna

Dopad akvizice na finanční výsledky společnosti Borland ve čtvrtém čtvrtletí 2002 záleží na okamžiku ukončení této transakce. Společnost očekává, že se celkové náklady na akvizici budou pohybovat v rozmezí 7 až 12 milionů dolarů.

 

Za předpokladu, že bude akvizice dokončena ve čtvrtém čtvrtletí 2002, Borland očekává, že v roce 2003 přinese zvýšení příjmů firmy přibližně o 30 až 35 milionů dolarů a od druhého čtvrtletí zvýší výnosy na akcii, bez započtení nákladů na akvizici. Detailnější odhady budou dostupné 24. října po telefonické konferenci společnosti Borland hodnotící třetí čtvrtletí.

 

O společnosti Starbase

Starbase Corporation dodává komplexní řešení pro správu celého životního cyklu budovaného systému, zahrnuje jak definici a správu požadavků, tak vývoj aplikačního programového systému a řízení změn a konfigurace.

 

Řešení společnosti Starbase, zahrnující produkty CaliberRM a StarTeam, úspěšně podporují proces vývoje s primárním zaměřením na správu požadavků na systém. Koncepce těchto produktů poskytuje snadnou sledovatelnost a spolupráci týmů v rámci životního cyklu programového systému. S jejich přispěním mohou zákazníci používat vlastní rozvržení procesů pro řízení procesu vývoje, řídit klíčová pravidla při vývoji a zajistit jejich rychlé osvojení bez negativního dopadu na proces vývoje nebo vynucení organizačních změn. Společnost zaměstnává přibližně 240 zaměstnanců, sídlo firmy se nachází v Kalifornii v Santa Ana. Více se o společnosti dozvíte na adrese http://www.starbase.com.

 

O společnosti Borland

Borland Software Corporation je vedoucím poskytovatelem technologií, používaných pro vývoj, nasazení a správu softwarových aplikací. Borland klade velký důraz na integraci a přenositelnost softwarových aplikací. Tím umožňuje podnikům všech velikostí rychle nasadit moderní webové aplikace pro elektronický obchod a propojit tyto aplikace s tradičně užívanými informačními systémy. Mezi zákazníky společnosti Borland patří nejen velká část tisíce nejvýznamnějších firem v USA (Fortune 1000), ale i milióny vývojářů na celém světě sdružených v rámci služby Borland Developer Network. Borland poskytuje všem svým uživatelům velkou svobodu při vývoji, nasazování, integraci i řízení aplikací běžících v rámci rozsáhlých globálních podniků. Produkty společnosti Borland pomáhají vývojářům zvyšovat efektivitu a dodávat požadovaná řešení rychleji a při dodržení rozpočtu. Tím vším snižuje Borland koncovým uživatelům celkové náklady na vlastnictví informačních technologií (TCO, Total Cost of Ownership).

 

Společnost byla založena v roce 1983, své ústředí má ve městě Scotts Valley, Kalifornie, USA a pobočky má po celém světě včetně České republiky a Slovenské republiky. Další informace najdete na adrese http://www.borland.cz, popřípadě na http://www.borland.com a http://community.borland.com.

 

 

 

Pythagoras a NextiraOne uvádějí nové CRM řešení OmniCRM

5. října 2002, 00.00

Nové řešení od společností Pythagoras a NextiraOne Czech určené pro řízení vztahů se zákazníky se vyznačuje především snadnou  integrací s  telefonními ústřednami

 

 

 

Praha, 4. října 2002 – Společnosti Pythagoras, poskytovatel softwarových řešení v oblasti Internetu a intranetu, a NextiraOne Czech (dříve Alcatel e-Business Distribution s.r.o.), vedoucí poskytovatel služeb a systémový integrátor v oblasti hlasových, datových a konvergovaných řešení v České republice, dnes oznámily uvedení řešení OmniCRM. Toto řešení je založeno na modifikovaném CRM systému Pythagoras Compass, který je rozšířen o funkce podporující spolupráci s telefonní ústřednou a integrován s komunikačními systémy dodávanými firmou NextiraOne Czech. Společnost NextiraOne je výhradním dodavatelem tohoto řešení a bude ho prostřednictvím svých partnerů nabízet v celé Evropě. Společnost Pythagoras bude primárně dodávat licence, zajišťovat implementaci a technickou podporu řešení, včetně školících služeb.

 

Řešení je určené pro všechny typy firem, které hledají cenově zajímavý nástroj pro podporu práce se zákazníky. Ústředna ve spolupráci se systémem Compass identifikuje volajícího a ve chvíli, kdy zaměstnanec firmy zvedá sluchátko, má již všechny informace o právě volajícím zákazníkovi na své obrazovce. Řešení umožňuje taktéž vytáčení telefonních čísel či pokročilejší funkce správy odchozích hovorů prostřednictvím modulu Call centrum.

 

„Rozhodli jsme se pro spolupráci se společností Pythagoras, protože CRM systém Pythagoras Compass, který jsme použili jako základ řešení, nám nabídl optimální poměr cena/výkon,“ uvedl Michal Bušek, obchodní a marketingový ředitel společnosti NextiraOne. „Svojí povahou systém umožňuje snadnou implementaci, ale i pozdější rozšiřování o další moduly například Obchod, Servis nebo Call centrum. Našim zákazníkům tak dodáváme profesionální řešení, které si zákazník může nakonfigurovat dle svých potřeb a které již v základní verzi poskytuje velmi zajímavé funkce, včetně spolupráce s telefonní ústřednou.“

 

Systém OmniCRM, který je provozován v databázovém prostředí Microsoft, je dodáván ve třech variantách. První balíček s názvem Lite, který má základní funkčnost, je koncipován pro pět uživatelů. Verze Standard je plně funkční produkt pro 25 uživatelů, kterou lze rozšířit o libovolný z nabízených modulů. Balíček Enterprise je určený pro nasazení ve velkých společnostech, disponuje neomezeným počtem uživatelů a rozšířenými funkcemi např. pro správu rozsáhlého systému a obsahuje Územně identifikační registr. Všechny balíčky jsou koncipovány jako dodávka na klíč včetně instalace, importu dat a zaškolení. Verze Standard a Enterprise umožňují přizpůsobení podle individuálních požadavků zákazníků.

 

O společnosti NextiraOne

Společnost NextiraOne vznikla akvizicí evropských aktivit firmy Alcatel v oblasti podnikových sítí a infrastruktury (Alcatel e-Business Distribution) a jejím organizačním přičleněním  k původní americké společnosti NextiraOne. Jejím cílem je poskytovat globálním zákazníkům ucelená komplexní řešení pro vybudování infrastruktury z oblasti hlasových, datových a konvergovaných technologií. V České republice se NextiraOne zabývá především tvorbou call centrových řešení postavených na produktech firem Alcatel a Genesys s využitím dalších aplikací pro řízení vztahů se zákazníky CRM a eCRM. Mezi významné zákazníky NextiraOne v ČR patří Internet On Line, ČESKÝ TELECOM, Čedok, ŠkoFIN, Čepro, GTS, CCS a řada dalších. Další informace jsou dostupné na www.e-Alcatel.cz a www.nextiraone.cz.

 

 

O společnosti Pythagoras s.r.o.

Pythagoras je softwarová společnost poskytující krabicová a individuální řešení v oblasti Internetu a intranetu. Je součástí holdingu Central European Services a.s. zaměřeného na oblast IT, který jako investiční společnost dále zastřešuje společnosti Amden, CAD Project, LFP Studio a Pro Futuro Consulting. Pythagoras na trhu působí od roku 1997 a pro vývoj aplikací a produktů používá standardních komponent Microsoft. Cílem společnosti Pythagoras je nabízet svým zákazníkům řešení založená na špičkovém know-how a nejnovějších technologiích. Hlavními produkty společnosti Pythagoras jsou Pythagoras Compass – systém pro Customer Relationship Management, Pythagoras Portál – balík pro vybudování a správu intranetového firemního portálu a Pythagoras Alcatraz – produkt pro správu přístupových práv intranetových aplikací. Více na www.pythagoras.cz.

 

 

 

SYCONIX koupil TreeINFO

17. září 2002, 00.00

SYCONIX koupil 66% podíl ve společnosti TreeINFO, a převzal tak kontrolu nad stejnojmenným produktem – systémem pro elektronickou správu dokumentů

 

Praha – 16. září 2002 – Společnost SYCONIX, poskytovatel řešení pro elektronickou správu dokumentů, dnes oznámila koupi 66% podílu společnosti TreeINFO zabývající se vývojem stejnojmenného systému pro elektronickou správu dokumentů. SYCONIX, který je výhradním distributorem produktu TreeINFO, tak získal kontrolu nad jeho dalším směrováním. TreeINFO zůstává samostatnou společností a bude se dále věnovat výhradně vývoji produktu. Cílem společnosti SYCONIX je posílit marketingové aktivity a postavení systému TreeINFO na českém i zahraničním trhu a posunout jeho další vývoj směrem k webu; k tomu bude využita architektura .NET.

 

„Naše firma se chce plně věnovat pouze vývoji. Proto jsme hledali silného a stabilního partnera, který by nám to umožnil. Od tohoto kroku si slibujeme finanční podporu vývoje a upevnění spolupráce s naším partnerem, firmou SYCONIX,“ uvedl Stanislav Chvíla, ředitel společnosti TreeINFO.

 

„Věříme v potenciál produktu TreeINFO, se kterým máme bohaté zkušenosti, a proto jsme se rozhodli získat větší kontrolu nad jeho dalším vývojem. Elektronické zpracování dokumentů je oblastí budoucnosti, firmám přináší výrazné úspory a zjednodušuje a nastavuje procesy. Bude tedy přibývat stále více i menších firem, pro které se stane nezbytností, např. právnických a projektantských kanceláří; personálních agentur; firem, které potřebují vést ISO dokumentaci a mnohých dalších. A my u toho rozhodně nechceme chybět,“ řekl Štěpán Pšenička, ředitel společnosti SYCONIX.

 

Systém TreeINFO je určen pro jednoduchou a efektivní správu informací a dokumentů. Umožňuje snadno vyhledávat, zobrazovat a sdílet dokumenty, udržovat jejich logickou strukturu a řídit přístup k dokumentům. Letos v červenci SYCONIX představil jeho již pátou verzi. Systém TreeINFO je určen pro menší i velké podniky. Je koncipován jako základní nástroj, který poskytuje funkce pro správu dokumentů a pomocí nastavení pro jednotlivé typy dokumentů umožňuje velice jednoduše vytvářet specializovaná řešení. TreeINFO umí pracovat s jakýmikoliv objekty (dokumenty) bez ohledu na to, v jaké aplikaci vznikají. Pro CAD aplikace a aplikace z balíku MS Office existuje přímé propojení, které umožňuje výměnu dat i s těmito aplikacemi. Externí data se do systému propojují pomocí standardních nástrojů pro nastavení, které jsou v systému obsaženy. Systém TreeINFO je hardwarově nenáročný, pro ukládaní dat používá databázi Microsoft SQL.

 

O společnosti TreeINFO s.r.o.

Společnost TreeINFO založil v roce 1998 Stanislav Chvíla, aby zajistil další rozvoj svého stejnojmenného produktu, na jehož úplně první koncepci začal pracovat již v roce 1990. V roce 2001  se výhradním distributorem TreeINFO, systému pro elektronickou správu dokumentů, stala firma SYCONIX. Společnost TreeINFO má sídlo ve Zlíně. Další informace najdete na www.treeinfo.cz.

 

O společnosti SYCONIX s.r.o.

SYCONIX se specializuje na problematiku správy dokumentů a informací v organizacích. Zákazníkům poskytuje kompletní řešení, která jim pomáhají zvyšovat efektivitu. Společnost je zároveň výhradním distributorem produktů TreeINFO, s cílem prosadit tento ryze český produkt jak na českém trhu, tak i v zahraničí a implementačním partnerem společnosti IXOS. Kromě samotné distribuce produktu TreeINFO nabízí společnost SYCONIX a její partneři řešení pro vybrané oblasti správy dokumentů a veškeré služby související s nasazením produktu u zákazníka. Mezi podniky využívající systém TreeINFO patří např. České dráhy, GRIK Blansko, Magistrát hlavního města Prahy, Kraft Jakobs Suchard, Pražská teplárenská, Vertex Litomyšl a mnoho dalších. SYCONIX má sídlo v Praze. Další informace najdete na www.syconix.cz.

 

 

 

Konference GOPAS TechEd Praha 2002

7. září 2002, 00.00

Ve dnech 16. – 20. září 2002 pořádá Gopas, a.s. ve spolupráci se společností Microsoft, s.r.o. 5ti denní konferenci, zaměřenou na novinky pro administrátory i vývojáře v oblastech Microsoft Windows .NET, Microsoft Visual Studio .NET a produktů z rodiny .NET Server.

 

Počítačová škola Gopas, jako první Microsoft Gold Certified Partner for Learning Solutions v České republice, připravila pro všechny účastníky výběr toho nejzajímavějšího, co bylo k vidění na letošní celosvětové konferenci Microsoft TechEd 2002 v Barceloně. Jednotlivé přednášky vycházejí z originálních prezentací a jsou vedeny odbornými lektory Počítačové školy Gopas, kteří se zúčastnili barcelonské konference.

 

Celý program je rozvržen do dvou přednáškových sekcí (Microsoft BackOffice a Microsoft Developer), kde současně spolu s prezentacemi bude k dispozici také velká počítačová učebna Hands-on-Lab, ve které si mohou účastníci přímo všechny produkty sami vyzkoušet.

 

Bližší informace a kompletní přehled přednášek naleznete na adrese http://www.gopas.cz/teched/

 

O Počítačové škole Gopas, a.s.

Počítačová škola GOPAS, a.s., zahájila činnost v roce 1992. Soustředila se výhradně
na vzdělávání v oboru výpočetní techniky a svou činnost firma nikdy nerozšířila o prodej hardware nebo software. Důsledným dodržováním této dlouhodobé strategie se firma vypracovala mezi nejuznávanější firmy v oboru. Díky své specializaci si vytvořila podmínky pro skutečně partnerské vztahy nejen se zákazníky z řad uživatelů, ale umožnilo jí to rovněž spolupráci s předními dodavateli výpočetní techniky a systémovými integrátory. Za rok 2001 prošlo kurzy výpočetní techniky v prostorách Počítačové školy GOPAS více než 17 000 absolventů.

 

Počítačová škola GOPAS je držitelem nejvyšších dosažitelných autorizací v oblasti vzdělávání firem Microsoft (Microsoft Gold Certified Partner for Learning Solutions),  SCO (SCO AEC), Oracle (OAEC), Software602, IBM (IBM Business partner) pro kurzy Lotus Notes a Compaq authorized training center pro technická a obchodní školení Compaq. Počítačová škola GOPAS je také autorizovaným testovacím střediskem firem Thomson Prometric (Prometric APTC) a VUE (Virtual University Enterprises), akreditovaným testovacím střediskem pro ECDL (European Computer Driving Licence), dále je členem ITTA (Information Technology Training Association) a SPIS (Sdružení pro Informační Společnost).

Firma GOPAS provozuje celkem dvě počítačové školy a to v Praze a Brně o celkové kapacitě 23 počítačových učeben. V současné době tvoří tuto firmu 35 stálých zaměstnanců a zhruba 70 stálých externích konzultantů a lektorů. O kvalitách poskytovaných služeb svědčí získaný certifikát ISO 9001 a akreditace MŠMT pro rekvalifikace.

 

 

 

SYCONIX představí na Invexu 2002 hned několik novinek

3. září 2002, 00.00

Premiéru na letošním Invexu budou mít dvě nová specializovaná řešení – Web modul k TreeINFO 5.0 a řešení pro plánování zdrojů RPS

 

 

Praha – 3. září 2002 – Společnost SYCONIX, poskytovatel  řešení pro elektronickou správu dokumentů, oznámila svou účast na Invexu 2002. Oproti minulým letem bude mít společnost SYCONIX letos samostatný stánek (č. 13, pavilon D), na kterém budou vystavovat i partneři společnosti. SYCONIX představí novou verzi systému pro správu dokumentů TreeINFO 5.0 a specializovaná řešení, která jsou nad tímto produktem vytvořena. Na Invexu bude mít svou premiéru modul pro přístup k systému přes web a internetové řešení pro plánování zdrojů. Na stánku budou k vidění také produkty společnosti IXOS, která tak bude letos na Invexu vystavovat prostřednictvím svého implementačního partnera.

 

SYCONIX návštěvníkům předvede výhody skenování dokumentů a zodpoví veškeré technické, právní a finanční aspekty elektronického zpracování dokumentů. Návštěvníci si budou moci sami vyzkoušet skenování a ukládání dokumentů a zdarma si takto uložit získané dokumenty od vizitek až po propagační materiály, které si pak budou moci spolu s jednoduchou verzí TreeINFO odnést vypálené na CD. Nebo svěří skenování profesionálům a pouze si počkají na výsledek, který jim přijde elektronickou poštou.

 

TreeINFO 5.0 je nejnovější, nedávno uvedená verze systému pro správu dokumentů, který kromě možnosti elektronického skladování, vytváření, úpravy a schvalování dokumentů umožňuje formou připravených odvětvových řešení vést například dokumentaci jakosti (ISO), přehledně zpracovávat a vytvářet kompletní výkresovou dokumentaci, elektronicky schvalovat dokumenty, udržovat obchodní dokumentaci, včetně smluv, a mnoho dalšího. TreeINFO umí pracovat s jakýmikoliv objekty (dokumenty) bez ohledu na to, v jaké aplikaci vznikají. Pro CAD aplikace a aplikace z balíku MS Office existuje přímé propojení, které umožňuje výměnu dat i s těmito aplikacemi. Externí data se do systému propojují pomocí standardních nástrojů pro nastavení, které jsou v systému obsaženy. Systém TreeINFO je hardwarově nenáročný, pro ukládaní dat používá databázi Microsoft SQL.

 

Web modul umožňuje jednoduchý přístup k informacím a dokumentům evidovaným v systému. Zároveň obsahuje konektor na internetový redakční systém WebInfo, který umožňuje velmi jednoduše vytvářet webové firemní prezentace nebo intranetové portály i uživatelům bez technických znalostí. Propojení těchto dvou systémů umožňuje bezpečně publikovat dokumenty ze systému TreeINFO na Internet, udržovat historii publikovaných informací a snadno přímo přistupovat na data uložená v TreeINFO.

 

Systém pro plánování zdrojů RPS je určený zejména pro společnosti, které potřebují účinně alokovat zdroje a případně na základě těchto informací fakturovat. Pomůže každé společnosti naplánovat budoucí vytížení zdrojů (konzultantů, strojů atd.) a následně vykázat skutečný stav. Tím zefektivňuje veškeré  činnosti plánování a reportingu. Systém pracuje jako plně internetová aplikace, na kterou lze přistupovat odkudkoliv z Internetu.

 

Jedním z představovaných produktů společnosti IXOS je aplikace IXOS eCONserver pro MS Exchange, která umožňuje bezpečně a dlouhodobě uchovávat zprávy elektronické pošty a tím výrazně snižuje zátěž Exchange serveru. Mezi jeho funkce patří fulltextové vyhledávání, možnost offline přístupu k poště, možnost distribuovaných instalací a podpora nástroje Microsoft Management Console systému Windows 2000.

 

 

O společnosti SYCONIX

SYCONIX se specializuje na problematiku správy dokumentů a informací v organizacích. Zákazníkům poskytuje kompletní řešení, která jim pomáhají zvyšovat efektivitu. Společnost je zároveň výhradním distributorem produktů TreeINFO, s cílem prosadit tento ryze český produkt jak na českém trhu, tak i v zahraničí a implementačním partnerem společnosti IXOS. Kromě samotné distribuce produktu TreeINFO nabízí společnost SYCONIX a její partneři řešení pro vybrané oblasti správy dokumentů a veškeré služby související s nasazením produktu u zákazníka. Mezi podniky využívající systém TreeINFO patří např. České dráhy, GRIK Blansko, Magistrát hlavního města Prahy, Kraft Jakobs Suchard, Pražská teplárenská, Vertex Litomyšl a mnoho dalších. SYCONIX má sídlo v Praze. Další informace najdete na www.syconix.cz.

 

 

 

 

 

Borland Kylix získal ocenění v kategorii „Nejlepší novinka“ na výstavě LinuxWorld 2002

29. srpna 2002, 00.00

SCOTTS VALLEY, Kalifornie, USA – 26. 8. 2002 – Společnost Borland Software Corporation (Nasdaq NM: BORL) dnes oznámila, že produkt Borland Kylix 3, první řešení pro rychlý vývoj aplikací (Rapid Application Development - RAD) pro jazyky C++ a Borland Delphi na operačním systému Linux, získal ocenění "Nejlepší novinka" na výstavě LinuxWorld Conference & Expo 2002 v San Franciscu, USA. LinuxWorld je nejvýznamnější a nejobsažnější světová událost zaměřená na linuxová a Open Source řešení.

 

Ocenění LinuxWorld Open Source Product Excellence zohledňují inovaci produktů "open source“ a služeb na základě posouzení vybranými nejvýznamnějšími světovými nezávislými prodejci softwaru, výrobci zabudovatelných vybavení (OEM), poskytovateli služeb a vývojáři. Mezi dalšími finalisty v oblasti vývojových technologií byli IBM, Computer Associates a APPX Software.

 

O produktu Borland Kylix 3

Kylix 3 je vysoce výkonné prostředí jazyků C++ a Delphi (Pascal) pro rychlou tvorbu aplikací s grafickým uživatelským rozhraním, databázových, webových aplikací a aplikací využívající webových služeb v prostředí operačního systému Linux. Produkt Kylix 3 je možno sloučit s produkty Borland C++Builder nebo Delphi a získá se tak schopnost vytvářet z jediného zdrojového kódu aplikace nezávislé na platformě pro operační systémy Linux nebo Windows. Rychlost vývoje důmyslných aplikací zvyšuje rozšiřitelná a upravovatelná knihovna CLX (knihovna komponent pro vývoj aplikací nezávislých na platformě), která též zjednodušuje migraci aplikací psaných pro Windows na platformu Linux. Sada nástrojů BizSnap obohacuje možnosti Linuxu a Apache o technologii webových služeb a SOAP, která umožňuje bezproblémově komunikovat s ostatními platformami, jazyky a webovými službami. Nástroje WebSnap přeměňují webové servery Apache na daty řízené aplikační servery podnikové třídy. DataSnap poskytuje škálovatelný middleware pro tvorbu vícevrstvých databázových aplikací podnikové třídy.

 

O společnosti Borland

Borland Software Corporation je vedoucím poskytovatelem technologií, používaných pro vývoj, nasazení a správu softwarových aplikací. Borland klade velký důraz na integraci a přenositelnost softwarových aplikací. Tím umožňuje podnikům všech velikostí rychle nasadit moderní webové aplikace pro elektronický obchod a propojit tyto aplikace s tradičně užívanými informačními systémy. Mezi zákazníky společnosti Borland patří nejen velká část tisíce nejvýznamnějších firem v USA (Fortune 1000), ale i milióny vývojářů na celém světě sdružených v rámci služby Borland Developer Network. Borland poskytuje všem svým uživatelům velkou svobodu při vývoji, nasazování, integraci i řízení aplikací běžících v rámci rozsáhlých globálních podniků. Produkty společnosti Borland pomáhají vývojářům zvyšovat efektivitu a dodávat požadovaná řešení rychleji a při dodržení rozpočtu. Tím vším snižuje Borland koncovým uživatelům celkové náklady na vlastnictví informačních technologií (TCO, Total Cost of Ownership).

 

Společnost byla založena v roce 1983, své ústředí má ve městě Scotts Valley, Kalifornie, USA a pobočky má po celém světě včetně České republiky a Slovenské republiky. Další informace najdete na adrese http://www.borland.cz, popřípadě na http://www.borland.com a http://community.borland.com.

 

Poznámka: Název Borland a názvy všech jeho produktů jsou ochranné značky nebo registrované ochranné značky společnosti Borland Software Corporation. Všechny ostatní názvy společností nebo produktů jsou ochranné značky nebo registrované ochranné značky jejich příslušných vlastníků. 

 

 

Tisková zpráva o vývoji webové strategie Monarchia

24. srpna 2002, 00.00

Olomoucký tým PUPworX téměř rok pracuje na plně grafické webové strategii Monarchia. Klientská část hry je relializována plug-inem Macromedia Flash 5. Díky tomu hra obsahuje jak ručně kreslené ilustrace, tak rendery a animace, včetně intra. Klient bude distribuován v několika verzích - od nejmenších pro stahování z Internetu po CD verzi s hudbou a intrem.

            Hráči se ocitnou v rolích evropských feudálů vrcholného středověku. Jako praví vládci si budou moci najímat armády, dobývat města, ale také je zvelebovat. Jednotlivé bitvy se budou odehrávat v izometrickém prostředí s plně animovanými jednotkami (např. jízda, lučišníci a další). Důraz je kladen jak na ekonomickou část (stavění různých budov, výše daní, atd.), tak na RPG prvky ovlivňující vlastnosti armád a jejich vojevůdců, kteří se budou vyvíjet podle přání hráče a mohou vlastnit artefakty.

            Na serveru bude rozjeto několik her pro 2-50 hráčů, další si mohou hráči zakládat sami a nastavovat podmínky vítězství, maximální počet hráčů, rychlost plynutí času a další parametry. Hráčům bude ponechán prostor pro uzavírání  (porušování) spojenectví. Malým překvapením pro hráče on-line strategií bude originální řešení tahového systému. Samozřejmostí je interní pošta, statistiky a plánujeme i zasílaní událostí ve hře na mobilní telefon. 

            V současné době dobíhá alphatest a v časovém horizontu jednoho měsíce bude spuštěn betatest. Během vývoje jsme přidali mnoho prvků se kterými jsme původně nepočítali a tak se vývoj neočekávaně protáhl. Dokončení předpokládáme nejdříve v říjnu.

            Na hře pracuje pětičlenný tým studentských vývojářů (3 programátoři+2 grafici), kteří debutovali hrou Trabi II.

            Před měsícem se rozběhly práce na traileru, který bude zároveň intrem v CD verzi a který bude ke shlédnutí na blížícím se INVEXu.

            Aktuální informace o vývoji naleznete na http://www.monarchia.cz. Na http://www.pupworx.com najdete informace o našich dalších aktivitách.

 

            Hledáme strategického partnera pro provoz hry. Pište na spam_email('.cz', '@', 'monarchia', 'info');.

 

 

 

Společnost Borland oznámila počátek globální spolupráce s IBM za účelem zvýšení kvality vývoje podnikových aplikací

22. srpna 2002, 00.00

Obě společnosti budou dodávat své špičkové produkty - IBM DB2, Borland Delphi Studio, Kylix, C++ Builder - zákazníkům, kteří pracují s platformami Windows a Linux

 

SAN FRANCISCO, Kalifornie, USA - 19. 8. 2002: Společnost Borland Software Corporation (Nasdaq NM: BORL) dnes oznámila uzavření globální dohody se společností IBM Corporation (NYSE: IBM) v oblasti distribuce a marketingu za účelem poskytnutí špičkových vývojových řešení pro operační systémy Windows a Linux. Tato smlouva využívá popularitu databázového softwaru IBM DB2 a technologie Borland Rapid Aplication Developement (RAD) mezi vývojářskou komunitou k tomu, aby umožnila společnostem vytvářet grafické (GUI), databázové a webové aplikace a také webové služby pro operační systémy Windows a Linux.

 

Smlouva začne nabývat platnosti koncem tohoto léta, kdy společnost IBM začne přidávat třiceti denní testovací verze produktů Borland Delphi Studio Architect, Borland C++ Builder Enterprise a Borland Kylix Enterprise do většiny verzí svých produktů IBM DB2 Universal developer’s Edition a DB2 Universal Personal Edition. Na druhou stranu bude společnost Borland přidávat produkt IBM DB2 Universal Developer’s Edition do většiny verzí svých produktů Borland Delphi Studio Architect, Borland C++ Builder Enterprise a Borland Kylix Enterprise.

 

Součástí dohody je, že se obě společnosti budou podílet na vytvoření portálu, který bude pomáhat vývojářům, kteří mají zájem o přechod na mezi-platformová řešení od společností Borland a IBM. Tento portál bude dostupný na webových stránkách společnosti IBM a bude spravován oběma společnostmi.

 

“Borland je společnost známá tím, že poskytuje svým zákazníkům, včetně milionů vývojářů, produkty, které zvyšují produktivitu a výkonnost vývojářů pracujících na všech hlavních platformách.” řekl Lauren Flaherty, viceprezident oddělení marketingu společnosti IBM Data Management Solutions. “Dnešní dohoda je význačná pro vývojáře, kterým se tak otevřela cesta jak přejít na produkty společnosti Borland a na DB2.”

 

“IBM je bezesporu přední společnost na poli podnikových databázových technologií, což mimo jiné dokazuje fakt že ovládá 34 procent tohoto trhu,” řekl Frank Slootman, viceprezident oddělení softwarových produktů u společnosti Borland. “Uzavření této dohody mezi společnostmi IBM a Borland zkvalitní vývoj celého trhu tím, že nabídne komunitě vývojářů kvalitnější alternativní prostředky pro vývoj aplikací.”

 

S tím jak vývojářská komunita hledá alternativy, nabízí společnost Borland mnohem více možností pro rychlý vývoj podnikových aplikací. Zároveň společnost IBM pokračuje ve zkvalitňování důležitých vlastností svého databázového softwaru DB2, jako je snadná ovladatelnost, podpora standardů a schopnost pracovat na více platformách.

 

O společnosti Borland

Borland Software Corporation je vedoucím poskytovatelem technologií, používaných pro vývoj, nasazení a správu softwarových aplikací. Borland klade velký důraz na integraci a přenositelnost softwarových aplikací. Tím umožňuje podnikům všech velikostí rychle nasadit moderní webové aplikace pro elektronický obchod a propojit tyto aplikace s tradičně užívanými informačními systémy. Mezi zákazníky společnosti Borland patří nejen velká část tisíce nejvýznamnějších firem v USA (Fortune 1000), ale i milióny vývojářů na celém světě sdružených v rámci služby Borland Developer Network. Borland poskytuje všem svým uživatelům velkou svobodu při vývoji, nasazování, integraci i řízení aplikací běžících v rámci rozsáhlých globálních podniků. Produkty společnosti Borland pomáhají vývojářům zvyšovat efektivitu a dodávat požadovaná řešení rychleji a při dodržení rozpočtu. Tím vším snižuje Borland koncovým uživatelům celkové náklady na vlastnictví informačních technologií (TCO, Total Cost of Ownership).

 

Společnost byla založena v roce 1983, své ústředí má ve městě Scotts Valley, Kalifornie, USA a pobočky má po celém světě včetně České republiky a Slovenské republiky. Další informace najdete na adrese http://www.borland.cz, popřípadě na http://www.borland.com a http://community.borland.com.

 

Poznámka: Název Borland a názvy všech jeho produktů jsou ochranné značky nebo registrované ochranné značky společnosti Borland Software Corporation. Všechny ostatní názvy společností nebo produktů jsou ochranné značky nebo registrované ochranné značky jejich příslušných vlastníků.

 

 

 

Borland Delphi 7 Studio - první nezávislá cesta pro vývoj aplikací .NET

19. srpna 2002, 00.00

Stručný obsah: Borland Delphi 7 Studio je víceplatformní prostředí pro rychlý vývoj softwarových aplikací (RAD – Rapid Application Development). Integruje v sobě nástroje pro modelování, vývoj a nasazení moderních, robustních informačních systémů pro elektronický obchod, provozovaných na platformě Windows nebo Linux. Delphi 7 Studio umožňuje využití nejnovějších technologií jako jsou například .NET, webové služby nebo aplikační servery.

Více jak jednomu milionu uživatelů předcházejících verzí Delphi přináší nové Delphi 7 Studio možnost velice snadno zvládnout a efektivně využívat nové technologie Microsoft .NET Framework. Borland míní, že architektura .NET bude mít nepochybně klíčový význam pro tvorbu nových aplikací, běžících v operačním systému Windows.

 

SCOTTS VALLEY, Kalifornie, USA – 6. 8. 2002 – Společnost Borland Software Corporation (Nasdaq NM: BORL) dnes oznámila, že uvádí na trh novou verzi Delphi - Borland Delphi 7 Studio. Tento balík vývojových nástrojů v sobě zahrnuje plnou implementaci perspektivních technologií jako jsou např. webové služby nebo vývoj řízený modelem. Delphi 7 Studio podporuje také Microsoft .NET Framework. Více než jeden milion vývojářů může i nadále využívat své zkušenosti s Delphi a přitom rozvíjet své znalosti a připravovat své aplikace pro .NET.

 

“Nové operační systémy jen zřídka kdy změní přes noc techniky vývoje a nasazení aplikací. Vývojáři i koncoví uživatelé budou po přechodné období využívat nové i staré systémy a toto přechodné období většinou trvá několik let. IDC vnímá prostředí .NET framework spíše jako přirozený evoluční krok platformy Windows, než jako revoluci v této oblasti,” řekl Al Gillen, ředitel pro průzkum u společnosti IDC. “V konečném důsledku to znamená, že vývojáři software potřebují mít dobře definované způsoby migrace na platformu Microsoft .NET.”

 

Borland nabízí jako první nezávislou cestu, jak přejít na vývoj .NET aplikací. Delphi 7 Studio také umožňuje návrh a nasazení rozsáhlých softwarových aplikací od základního konceptu až po produkční nasazení rychleji pomocí nového návrháře UML a technologie modelem řízené architektury (Model Driven Architecture - MDA).

 

“Borland i nadále dodává vývojářům produkty, umožňující přechod na nové, nastupující technologie aniž by přišli o stávající investice do technologií a infrastruktury,” řekl Simon Thornhill, viceprezident a hlavní ředitel společnosti Borland. “Delphi 7 Studio umožňuje vývojářům snadný přechod na .NET dle jejich vlastního harmonogramu, přičemž mohou využít znalosti a již existující dobře známé zdroje. Přidání vysoce kvalitních modulů pro zajištění celého životního cyklu aplikace jako jsou modelování, modelem řízená architektura (MDA), tvorba tiskových sestav a možnost víceplatformního nasazení (Windows, Linux) do Delphi 7 Studia přináší skutečnou inovaci.”

 

Nové vlastnosti a výhody produktu Borland Delphi 7 Studio:

·         Vývoj rozsáhlých aplikací pomocí technologie modelem řízené architektury (MDA – Model Driven Architekture) - urychluje vývojový proces tím, že provází vývojáře od základního návrhu architektury aplikace až po nasazení aplikace a tím výrazně snižuje množství kódu a také zkracuje čas potřebný pro vývoj.

 

·         Rychlý a snadný vývoj webových aplikací – umožňuje vývojářům vizuálně vytvářet webové aplikace v prostředí Delphi 7 Studia. Eliminuje obvyklé práce vývojáře na serverové straně pomocí režimu Application Mode a zajišťuje transparentní správu relace.

 

·         Podpora vývoje aplikací pro Linux - Delphi 7 Studio bude dodáváno s jazykovou verzí Delphi produktu Borland Kylix 3. Kylix 3 je první vysoce výkonné vizuální vývojové prostředí (IDE) pro rychlou tvorbu databázových i webových aplikací s grafickým uživatelským rozhraním, využívající webových služeb a běžících na operačním systému Linux.

 

·         Enterprise Class Reporting – nová sada nástrojů umožňující vývojářům vytvářet víceplatformní tiskové sestavy.

 

·         Bezplatné licencování technologie DataSnap (dříve MIDAS) při nasazení vícevrstvých aplikací – nové licencování DataSnapu v Delphi 7 Studiu umožňuje vývojářům snadno škálovat jednoúrovňové aplikace a aplikace typu klient/server na vícevrstvé bez dalších poplatků za běhové licence.

 

·         Aplikace Windows XP™ - Delphi 7 Studio zahrnuje podporu Windows XP Theme.

 

Ceny a dostupnost

Borland Delphi 7 Studio bude dostupné na trhu koncem srpna tohoto roku ve čtyřech edicích: Architect, Enterprise, Professional a Personal. V edicích Architect, Enterprise a Professional produktu Delphi 7 Studio bude také dodáván produkt Borland Kylix™, jazyková verze Delphi pro Linux. Produkty budou k dostání od zastoupení společnosti Borland v ČR a SR a na webovém obchodě společnosti na adrese http://shop.borland.cz.

 

Konference RADCon 2002

10. – 19. 9. 2002 – Česká a Slovenská republika

Borland vás srdečně zve na konferenci, představující nové verze produktů Delphi Studio a Kylix. Delphi 7 a Kylix 3 přinášejí významná vylepšení a úplně nové funkce, které vám pomohou pracovat efektivně a skutečně vysoce produktivně. Navíc společné balení Delphi s Kylixem zajišťuje snadnou přenositelnost aplikací na Linux, platformu, jež začíná nabývat stále většího významu a popularity. Nové Delphi přináší také první nástroje Borlandu pro tvorbu aplikací pro .NET. Programátoři mohou nyní snadno vyvíjet nový typ aplikací s minimálním úsilím a ztrátou času při poznávání nových technologií.

Více informací o konferenci naleznete na internetu: http://www.borland.cz/sk_radcon02.php.

 

O produktu Borland Delphi 7 Studio Architect

Borland Delphi 7 Studio Architect je kompletní řešení na bázi technologie modelem řízené architektury (MDA). Provází a pomáhá vývojáři při práci od návrhu až po nasazení všech typů aplikací pro Windows nebo Linux. Přináší významné novinky v oblasti aplikací pro elektronický obchod (např. webové služby, sadu nástrojů pro rychlou tvorbu webových aplikací) a opět významně zvyšuje produktivitu práce. Nástrojem Migration Kit for .NET vybavuje vývojáře na cestu k platformě Microsoft .NET. Díky přibalenému Kylixu mohou vývojáři snadno přenést své aplikace z windows na Linux a zvýšit tak potenciál pro návratnost svých investic do vývoje aplikace.

Delphi 7 Studio významně zjednodušuje celý cyklus vývoje aplikací a zkracuje čas potřebný pro dodání aplikací na trh. Více informací o produktu naleznete na: http://www.borland.cz/pr_delphi.php nebo na: http://www.borland.com/delphi/.

 

O společnosti Borland

Borland Software Corporation je vedoucím poskytovatelem technologií, používaných pro vývoj, nasazení a správu softwarových aplikací. Borland klade velký důraz na integraci a přenositelnost softwarových aplikací. Tím umožňuje podnikům všech velikostí rychle nasadit moderní webové aplikace pro elektronický obchod a propojit tyto aplikace s tradičně užívanými informačními systémy. Mezi zákazníky společnosti Borland patří nejen velká část tisíce nejvýznamnějších firem v USA (Fortune 1000), ale i milióny vývojářů na celém světě sdružených v rámci služby Borland Developer Network. Borland poskytuje všem svým uživatelům velkou svobodu při vývoji, nasazování, integraci i řízení aplikací běžících v rámci rozsáhlých globálních podniků. Produkty společnosti Borland pomáhají vývojářům zvyšovat efektivitu a dodávat požadovaná řešení rychleji a při dodržení rozpočtu. Tím vším snižuje Borland koncovým uživatelům celkové náklady na vlastnictví informačních technologií (TCO, Total Cost of Ownership).

 

Společnost byla založena v roce 1983, své ústředí má ve městě Scotts Valley, Kalifornie, USA a pobočky má po celém světě včetně České republiky a Slovenské republiky. Další informace najdete na adrese http://www.borland.cz, popřípadě na http://www.borland.com a http://community.borland.com.

 

Poznámka: Název Borland a názvy všech jeho produktů jsou ochranné značky nebo registrované ochranné značky společnosti Borland Software Corporation. Všechny ostatní názvy společností nebo produktů jsou ochranné značky nebo registrované ochranné značky jejich příslušných vlastníků.

 

 

 

Strana výpisu

3

 

Nejčtenější články
Nejlépe hodnocené články

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: